refresh

ProductProduct: Paspoort (Nationaal Paspoort)

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.

Het "Nederlands paspoort" is een officieel document dat de houder identificeert als burger van het Koninkrijk der Nederlanden. Met het Nederlands paspoort kunt u zich legitimeren en u kunt ermee reizen.

Sinds 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen paspoort hebben. U kunt uw kind niet meer laten bijschrijven. In geval dat uw kind al bijgeschreven is in uw paspoort, is de bijschrijving nu niet meer geldig. Indien uw paspoort nog geldig is, kunt er gewoon mee blijven reizen.

                                                                   

Heeft u  de Nederlandse nationaliteit en bent u opgenomen in de Basisadministratie Persoonsgegeven Curaçao, dan kunt het  "Nederlands paspoort" aanvragen op Curaçao.

U dient hiervoor een afspraak te maken bij
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding schuin tegenover Wimco Saliña)
Tel: (+5999) 0800-1515 (gratis)/ (+5999) 433-3123
e-mail: sita@gobiernu.cw
Website: www.gobiernu.cw (Sita On-Line)

Openingstijden  
- maandag - donderdag       8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Op de dag en tijdstip van de afspraak doet u de aanvraag bij Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Documenten en Inlichtingen te Roodeweg 42.

 

In geval dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, maar u niet opgenomen bent in de Basisadministratie Persoongegevens Curaçao van Curaçao, dient u zich te melden bij:
Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Fort Amsterdam 2
Tel: (+5999) 461-2000 / (+5999) 461-8555
website: www.kabinetvandegouverneur.org
Spreekuren      
               Ochtend                 Middag
- maandag - vrijdag                  9:00 am-12:00 pm   2:00 pm - 4:00 pm  telefonische spreekuur

 

Als houder van het Nederlands paspoort dient u bij de aanvraag van het paspoort persoonlijk aanwezig te zijn. Ook uw minderjarige kinderen dienen bij de aanvraag van hun paspoort aanwezig te zijn.

Sinds 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen paspoort hebben. U kunt uw kind niet meer laten bijschrijven in uw paspoort. In geval dat uw kind al bijgeschreven is in uw paspoort, is de bijschrijving niet meer geldig. Indien uw paspoort nog geldig is, kunt er gewoon mee blijven reizen.

Voor meer informatie over het Nederlands Paspoort kunt u naar de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl.

 

 Nationaal paspoort
Een standaard "Nederlands paspoort" dat uit 32 bladzijden bestaat.                                                     

NAf 100,--
   
Zakenpaspoort
Een zakenpaspoort is een gewoon "Nederlands paspoort", met extra bladzijden. Doordat het
zakenpaspoort uit 64 bladzijden bestaat, is er meer ruimte voor visa en douanestempels.
Dit paspoort wordt meestal aangevraagd door mensen die vaak moeten reizen.
NAf 144,--
                                  

 

Bij de aanvraag van een "Nederlands paspoort" dient u het volgende te overleggen:
- vanaf 12 jaar een geldig identiteitsbewijs (sedula of rijbewijs);
- het oude paspoort;
- 1 recente pasfoto dat voldoet aan de pasfoto-eisen (zie www.rijksoverheid.nl)
- contant geld of pinpas om het paspoort te betalen.

In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen:

Is uw paspoort kwijtgeraakt door verlies of diefstal?
U dient een "Verklaring Vermissing Reisdocument" in te vullen. Genoemde verklaring wordt verstrekt door Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Documenten en Inlichtingen. U dient deze verklaring in te vullen vóór de datum en tijdstip van de afspraak voor de aanvraag van uw paspoort.

Bent u in het buitenland geboren?
In geval dat uw geboorteakte niet geregistreerd is in het bevolkingsregister van Curaçao, dient u een originele geboorteakte (gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald indien nodig) te overleggen. Voor meer informatie over het legaliseren - en vertalen van aktes, kunt u naar de website www.rijksoverheid.nl.

Vraagt u een paspoort aan voor uw minderjarig kind (0 t/m 17 jaar)?
U dient als ouder(s) of voogd persoonlijk aanwezig te zijn bij de aanvraag van het paspoort en u dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bij afwezigheid dient u als ouder(s) of voogd schriftelijk toestemming te verlenen. Gebruik hiervoor het "Toestemmingsformulier" van Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Documenten en Inlichtingen.

Bent u voogd van het minderjarige kind of heeft u één ouderlijk gezag over het minderjarige kind?
U dient een originele beschikking van de rechter, niet ouder dan 5 jaar, te overleggen.

Bent u genaturaliseerd tot Nederlander?
U dient het Koninklijk Besluit te overleggen. Tevens dient u het paspoort van uw vorige nationaliteit te overleggen.


Voor meer informatie over het "Nederlands paspoort" kunt u de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl bezoeken.Na de aanvraag duurt het 10 werkdagen (2 weken) voordat u het paspoort kunt afhalen.
U dient het paspoort binnen drie (3) maanden na de aanvraag af te halen. Na 3 maanden dient u een nieuwe aanvraag in te dienen en ook het bedrag voor het paspoort opnieuw te betalen.
U dient uw "Nederlands paspoort" persoonlijk aan te vragen  en af te halen. Ook minderjarige kinderen (0 t/m 17 jaar) dienen aanwezig te zijn, bij de aanvraag van hun paspoort.

In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen:
  • u bent uw paspoort kwijtgeraakt door verlies of diefstal;
  • uw paspoort is beschadigd;
  • u bent geboren in het buitenland (niet op Curaçao);
  • u vraagt het paspoort aan voor uw minderjarig kind;
  • u bent genaturaliseerd tot Nederlander.
Voor meer informatie kunt u de tab "meenemen" raadplegen. U kunt tevens de website www.rijksoverheid.nl bezoeken.Voor de aanvraag van een "Nederlands paspoort" heeft u een afspraak nodig. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:
  • persoonlijk aan de balie van Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding schuin tegenover Wimco Saliña);*
  • via telefoon: 0800-1515 (gratis) of 433-3123;*
  • via "Sita On-Line" op de webiste www.gobiernu.cw.
*Openingstijden  
- maandag - donderdag                  8:00 am  - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm
 
De aanvraag van het Paspoort
De aanvraag van het paspoort vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U wendt zich tot:

Publieke Zaken
(Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166

 

Laden