aanmelden

Overschrijven van een motorvoertuig bij koop/verkoop

Bij de verkoop van een tweede hands voertuig, dient de verkoper het verkochte voertuig over te laten schrijven op naam van de nieuwe eigenaar (de koper). Door middel van de "Overschrijving" komt de voertuigkeuringskaart op naam van de nieuwe eigenaar.

Aanvragen

Stap 1: invullen en afleveren van het Tegenaangifteformulier"
Zowel de  verkoper (de oude eigenaar) als de koper (de nieuwe eigenaar) van het voertuig, moeten een "Tegenaangifteformulier"
in vullen en afleveren bij:
Belastingdienst Curaçao
Regentesselaan z/n
Tel: (+5999) 738-2888/ (+5999) 734-2222
Fax: (+5999) 737-3303
website: www.belastingdienst.cw

Openingstijden  
- maandag - vrijdag                  7:45 am - 3:30 pm


Stap 2: overschrijven van de voertuigkeuringskaart
Voor de overschrijving van de voertuigkeuringskaart gaat de koper vervolgens, (de nieuwe eigenaar) met een kopie van het "Tegenaangifteformulier" (ingevuld, ondertekend en met een stempel van de "Belastingdienst Curaçao") naar:
Keuringslokaal van de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (voorheen Keuringslokaal DOW)
Parera
Tel: (+5999) 433-4444
Fax: (+5999)  461-7969
e-mail: info.uovv@gobiernu.cw

Openingstijden               
  Ochtend   Middag
- maandag - donderdag             8:00 am - 11:30 am                2:00 pm - 3:30 pm
- vriijdag 8:00 am - 11:30 am   gesloten


Stap 3: verzekering van het voertuig regelen en betalen van motorrijtuigenbelasting
Nadat de voertuigkeuringskaart is overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar, kan hij/zijn naar:
1. een verzekeringsmaatschappij om de verzekering voor het voertuig in orde te maken;
2. de Belastingdienst Curaçao om de motorrijtuigenbelasting te betalen.

Na het doorlopen van bovengenoemde stappen, kan de nieuwe eigenaar (de koper) het voertuig rijden op de openbare wegen van Curaçao.

Kosten

Het "Overschrijven van een Voertuigkeuringskaart" kost NAf 15,--.

Meenemen

Bij het "Overschrijven van een Voertuigkeuringskaart" zijn de volgende documenten benodigd:
- geldige sédula of rijbewijs van de nieuwe eigenaar (de koper);
- kopie van de door de "Belastingdienst van Curaçao" gestempelde "Tegenaangifteformulier";
- kopie sédula of rijbewijs van de oude eigenaar (de verkoper);
- kwitantie van het verkochte voertuig;
- de oude voertuigkeuringskaart van het voertuig.

Afspraak

Voor het "Overschrijven van een Voertuigkeuringskaart", hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
het Keuringslokaal van de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (voorheen Keuringslokaal DOW)
Parera
Tel:(+5999) 433-4444
Fax: (+5999) 461-7969
e-mail: info.uovv@gobiernu.cw

Openingstijden      
  Ochtend   Middag
- maandag - donderdag             8:00 am - 11:30 am               2:00 pm - 3:30 pm
- vrijdag 8:00 am - 11:30 am   gesloten


Het inleveren van het "Tegenaangifteformulier" kan ook zonder afspraak. U wendt zich hiervoor tot:
Belastingdienst Curaçao
Regentesselaan z/n
Tel: (+5999) 738-2888/ (+5999) 734-2222
Fax: (+5999) 461-7969
website: www.belastingdienst.cw
Openingstijden  
- maandag - vrijdag                   7:45am - 3:30pm