aanmelden

Ventvergunning

Wilt u producten/diensten op straat of huis-aan-huis verkopen?  En heeft u geen vaste standplaats? Dan heeft u een "Ventvergunning" nodig.

Dit houdt in dat u met een ventvergunning de producten/diensten steeds op een andere plaats aanbiedt en dat u alleen op een bepaalde plaats blijft staan voor het bedienen van een klant.

Als houder van een ventvergunning kunt u de producten/diensten op de volgende manieren verkopen:
- te voet;
- vanuit een voertuig (Stationwagen, Bestelbusje, Pick-up, scooter etc.);
- aan een hot-dog karretje.

Met een ventvergunning heeft u ook de mogelijkheid om op een bepaalde plek uw producten/diensten te verkopen. Deze plek wordt dan wel vastgelegd in de vergunning.

Naast de reguliere ventvergunning, kunt u ook een tijdelijke ventvergunning aanvragen. Met de tijdelijke ventvergunning kunt u op een bepaalde dag - of binnen een bepaalde periode, uw producten en/of diensten verkopen. Enkele bekende dagen/periodes op Curaçao zijn:
 • karnaval;
 • koningsdag (Aña di Rei);
 • dia di bandera;
 • marcha di seu.


Aanvragen


Voor de aanvraag van een "Ventvergunning" hoeft u geen afspraak te maken. 
 
U kunt het aanvraag formulier invullen:

Aanvraagformulier Ventvergunning (ned.)

Aanvraagformulier Ventvergunning (pap.)

Meer informatie kunt u krijgen via:
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding)
Tel: vanaf 29 oktober 2020 zijn wij tijdelijk bereikbaar via (+5999) 434-1691
(+5999) 433-3100
Fax: (+5999) 433-3130 
e-mail: intake.vergunningenloket@gobiernu.cw

Checklist Stand- en Ventvergunning (ned.)
Checklist tijdelijke Stand- en Ventvergunning (ned.)

Checklist Stand- en Ventvergunning (pap.)
Checklist tijdelijke Stand- en Ventvergunning (pap.)Openingstijden  
- maandag - donderdag         8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm


Meenemen

Bij de aanvraag van een "Ventvergunning" dient u het volgende te overleggen:

Vraagt u (als aanvrager) de ventvergunning zelf aan?

 • uw geldige sedula;
 • zegel(s) ter waarde van NAf 10,--; (verkrijgbaar bij Belastingdienst Curaçao)
 • uw vorige "Ventvergunning"; (indien u al een ventvergunning had)
 • verkaring afgegeven door Kas di Bario;
 • keuringskaart G&Gz; (zie product "Keuring voor Foodhandlers")
 • kopie van de sedula van uw assistent(en); (indien u bij de verkoop wordt bijgestaan door anderen)
 • indien u en/of uw assistent(en) vreemdelingen zijn:
  • kopie van een geldige verblijfsvergunning;
  • de oude verblijfsvergunning + Aanvraag verlenging; (indien verblijfsvergunning is verlopen)
 • verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); (aanvragen bij het Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon)
 • aansprakelijkheidsverzekering (afsluiten bij één van de verzekeringsmaatschappijen op Curaçao)
 • kwitantie van de betaling van de legekosten;
 • cribnummer; (verkrijgbaar bij Belastingdienst Curaçao)
 • brief van de grondeigenaar die u toestemming geeft om etenswaren/goederen te verkopen op zijn terrein; (indien u gebruik maakt van een privé-terrein)
 • geldige dokumenten van uw voertuig;(indien de aanvraag betrekking heeft op verkoop vanuit een voertuig)
  • rijbewijs;
  • voertuigkeuringskaart;
  • motorrijtuigenbelastingkaart;
  • verzekeringsbewijs.

Vraagt een gemachtigde* namens u (als aanvrager), de ventvergunning aan?
De gemachtigde dient naast bovengenoemde documenten, extra het volgende te overleggen:
 • zijn/haar geldige sedula;
 • een machtigingsbrief;
 • kopie van uw (de aanvrager) geldige sedula.
* Indien de gemachtigde een notaris of advocaat is, dan behoeft geen machtigingsbrief te worden overlegd.
Nota:

Naast bovengenoemde documenten dient u dit aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen.