aanmelden

Keuren van voertuigen

Wilt u een voertuig op de openbare wegen van Curaçao gebruiken? Dan dient u dit voertuig te laten keuren door de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UOVV) van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Dit is een wettelijk verplichte keuring.

Als uw voertuig de keuring ondergaat en voldoet aan de keuringseisen, krijgt u als eigenaar een voertuigkeuringskaart. Gedurende de periode aangegeven op de voertuigkeuringskaart kunt u het voertuig rijden op de openbare wegen van Curaçao.

Voldoet uw voertuig niet aan de keuringseisen dan krijgt u een afkeuringsbewijs waarop u kunt zien welke onderdelen u dient te verbeteren alvorens uw voertuig goedgekeurd kan worden. Als u de herkeuring vervolgens binnen 30 dagen aanvraagt en deze krijgt, betaalt u slechts NAf 10,-- extra. Vindt de herkeuring plaats na 30 dagen, dan betaalt u het volledige bedrag van NAf 30,--.

Aanvragen

Stap 1: het maken van een afspraak
Voor het "Keuren van uw Voertuig" dient u eerst een afspraak te maken bij:
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding tegenover Wimco Saliña)
Tel: 0800-1515 (gratis)/ (+5999) 433-3123
e-mail: sita@gobiernu.cw 

Openingstijden  
- maandag - donderdag             8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

U kunt alléén een afspraak maken voor een voertuig dat geregistreerd is in het bestand van Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UOVV).

Voor meer informatie over het registreren van een voertuig in het bestand van UOVV, kunt u het product "Registreren van een voertuig" raadplegen.

Stap 2: het keuren van het voertuig
Op de dag van de afspraak gaat u, vlak voor het tijdstip van de afspraak, met het te keuren voertuig naar
Keuringslokaal van de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (voorheen Keuringslokaal DOW)
Parera
Tel:(+5999) 433-4444
Fax:(+5999) 461-7969
e-mail: info.uovv@gobiernu.cw


 !!!!!!OPGELET - TUMA NOTA - ATTENTION!!!!!!!!!!
Vanaf 12 juli 2019, moeten alle motor- en bromfietsen, hun VIN nummer (Voertuig identificatie nummer/frame- of chassisnummer), laten controleren bij de Politiepost te Rio Canario (dit kan alleen op woensdag tussen 9:00 am en 12:00 pm).


From July 12th 2019, all motorcycles must have their VIN number (Vehicle Identification Number/frame number), checked at the Police Station in Rio Canario (only on wednesday from 9:00 am till 12:00 pm).

Kosten

- Normale keuring (vóór vervaldatum voertuigkeuringskaart)      NAf 30,--
- Normale keuring (na vervaldatum (oude) voertuigkeuringskaart)    NAf 60,--
- Herkeuring binnen 30 dagen na afkeuring NAf 10,--
- Herkeuring 30 dagen na afkeuring NAf 30,--
- Duplicaat voertuigkeuringskaart (bij diefstal of verlies) NAf 15,--
- Overschrijven voertuigkeuringskaart (o.a. bij aankoop 2de hands voertuig)        NAf 15,--
- Adres wijzigen op voertuigkeuringskaart gratis

!!!! OPGELET - TUMA NOTA - ATTENTION!!!!!!
*LET OP Vanaf 01 oktober 2019 is het niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij Verkeer en Vervoer (V&V)
U kunt swipen bij UO Verkeer en Vervoer (Keuringslokaal) of het bedrag storten bij de Maduro & Curiel's Bank op rekening
nummer 31968208
Neem uw betalingsbewijs (van de MCB bank) mee, op de dag van uw keurings afspraak.

*
TUMA NOTA For di 1 oktober 2019 no ta posibel mas pa paga kèsh na Servisio pa Trafiko i Transporte (V&V)
Mester swipe of depositá e montante na Maduro & Curiel's bank riba e number di kuenta 31968208
Kòrda bai ku e komprobante di pago (di MCB bank), dia di e sita.

* PAY ATTENTION From october 1st 2019 you can no longer pay in cash at UO "Verkeer en Vervoer" (V&V)
you can swipe or deposit the amount at Maduro & Curiel's Bank on account number 31968208
Do not forget to bring your proof of payment on the day of your appointment.

Meenemen

Indien uw voertuig al geregistreerd is bij de "Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UOVV)", dient u de volgende originele documenten te overleggen:
- de laatst verlopen- of bijna verlopen voertuigkeuringskaart (keuringskaart);
- de geldige motorrijtuigenbelastingkaart (papel di number di outo);
- bewijs van betaling van de kosten voor de keuring (keuringsformulier).

Is uw voertuig nog niet geregistreerd bij UOVV? dan dient u de volgende originele documenten te overleggen:
- een geldige rijbewijs of sedula (van de eigenaar en de tussenpersoon die het voertuig registreert);
- documenten van het voertuig, waaronder:
 • enig document;
 • wegvoeringsdocument (voor nieuwe voertuigen uit de fabriek/van de dealer);
 • certificate of conformity (voor nieuwe voertuigen die door de eigenaar worden geregistreerd);
 • registratieformulier RF-01 (voor nieuwe voertuigen die door de dealer worden geregistreerd);
 • titel (voor voertuigen uit de Verenigde Staten);
 • keuringskaart (voor voertuigen uit Aruba of St. Maarten);
 • kentekenbewijs (voor voertuigen uit de Europese Unie);
 • inboedelverklaring van het voertuig (voertuigen die als verhuisboedel worden ingevoerd).
- bewijs van betaling van de kosten voor de keuring.Levering

Is uw voertuig goedgekeurd? Dan krijgt u als eigenaar meteen een voertuigkeuringskaart. Met deze voertuigkeuringskaart kunt u het voertuig, tot de verloopdatum, rijden op de openbare wegen van Curaçao.

Voor de geldigheidsduur per categorie voertuig kunt u de tab "Bijzonderheden" raadplegen.

Bijzonderheden

Geldigheidsduur voertuigkeuringskaart per categorie

- Personenauto's                   2 jaar
- Voertuigen voor gebruik als Openbaar Vervoer        1 jaar
- Huurauto's  2 jaar
- Trekwagens  1 jaar
- Vrachtwagens  1 jaar
- Loaders  1 jaar
   
   
   
   

Afspraak

Voor het "Keuren van uw Voertuig" dient u een afspraak te maken. U kunt echter alléén een afspraak maken voor een voertuig dat geregistreerd is in het bestand van Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UOVV). U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:
 • persoonlijk aan de balie van het Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding tegenover Wimco Saliña);*
 • Via telefoon: 0800-1515 (gratis) of (+5999) 433-3123;*
 • via e-mail: sita@gobiernu.cw

 

*Openingstijden  
- maandag - donderdag         8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Het keuren van uw voertuig
Het keuren van uw voertuig vindt plaats op de dag en het tijdstip van de gemaakte afspraak. Voor de keuring begeeft u zich naar:

Keuringslokaal van de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (Voorheen Keuringslokaal DOW)
Parera z/n
Tel: (+5999) 433-4348 / (+5999) 433-4311/ (+5999) 433-4312
Fax: (+5999) 433-4313

Voor informatie over het registreren van een voertuig in het bestand van UOVV, kunt u het product "Registreren van een voertuig" raadplegen.