aanmelden

Verklaring van Geen Bezwaar Voogdijraad

"Verklaring van Geen Bezwaar" is de verklaring die minderjarige kinderen nodig hebben als ze zonder hun ouders in Nederland gaan wonen.

Aanvragen

- Tenministe 3 maanden voor vertrek van uw minderjarig kind, dient u als ouder(s) of voogd de verklaring persoonlijk aan te vragen bij:;
  Voogdijraad Curaçao (Ofisina pa Bienestar di Mucha)
Waaigat 1/ P.O. Box 796
Tel: (+5999) 461-6166
Fax: (+5999) 461-6549
  Openingstijden  
  - maandag - donderdag        8:00 am - 10:00 am

- Bij een positief resultaat wordt de toekomstige voogd (woonachtig in Nederland) benoemd door het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao. Dit wordt bevestigd in een "Voogdijbeschikking".

- Vervolgens dient u de "Voogdijverklaring" te overleggen bij Voogdijraad Curaçao. Twee dagen voor vertrek van uw minderjarig kind, ontvangt u de "Verklaring van Geen Bezwaar

- Met de "Verklaring van Geen Bezwaar" kunt u uw kind uit laten schrijven uit het bevolkingsregister van Curaçao. U wendt zich hiervoor tot:
  Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

  Openingstijden  
  - maandag - donderdag       8:00 am - 3:00 pm
  - vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Kosten

De "Verklaring van Geen Bezwaar" is gratis.

Meenemen

Bij de aanvraag van een "Verklaring van Geen Bezwaar" dient u als ouder(s) of voogd het volgende te overleggen:
 • geldig identificatiebewijs (sedula, paspoort of rijbewijs);
 • geldig identificatiebewijs van uw minderjarig kind;
 • geboorteakte, trouwboek of familieboek;
 • voogdijbeschikking (in geval van echtscheiding);
 • nadere informatie waaronder:
  • reden waarom het minderjarig kind zonder ouder(s) of voogd naar Nederland gaat;
  • gegevens van de persoon in Nederland, die de tijdelijke voogd wordt;
  • gegevens over de woonplaats en school van het minderjarig kind in Nederland.

Levering

De levertijd van een "Verklaring van Geen Bezwaar" is minimaal  drie (3) maanden.

Afspraak

Voor de aanvraag van een "Verklaring van Geen Bezwaar" hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich hiervoor wenden tot:
Voogdijraad Curaçao (Ofisina pa Bienestar di Mucha)
Waaigat 1, P.O. Box 796
Tel: (+5999) 461-6166
Fax: (+5999) 461-6549

Openingstijden
maandag t/m donderdag         08:00 am - 10:00 am