aanmelden

Bewijs van Inschrijving

"Bewijs van Inschrijving" is een uittreksel/verklaring uit de basisadministratie persoongegevens Curaçao, dat u kunt aanvragen als u ingeschreven staat als inwoner van Curaçao.

U kunt een bewijs van inschrijving o.a. in de volgende gevallen gebruiken:
 • bij de inschrijving van uw kinderen op school en/of diverse sportaangelegenheden;
 • bij de aanvraag van stroom en water bij Aqualectra;
 • bij de aanvraag van onderstand;
 • bij het afleggen van examens (w.o. schoolexamen/ rijexamen).

Een bewijs van inschrijving bevat de volgende informatie:
 • identiteitsnummer;
 • achternaam;
 • voornaam/Voornamen;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adres;
 • datum waarop de uittreksel/verklaring is afgegeven.

Aanvragen

Als u op Curaçao komt wonen voor een periode van tenminste vier (4) maanden, moet u zich inschrijven in het bevolkingsregister (basisadministratie persoonsgegevens Curaçao). Ook in het geval dat u al eerder op Curaçao heeft gewoond, maar voor een periode naar het buitenland bent verhuisd.

Vanaf drie (werk) dagen nadat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao, kunt u een "Bewijs van Inschrijving" aanvragen. In genoemde uittreksel/verklaring wordt bevestigd, dat u op het moment van de aanvraag ingeschreven staat in het bevolkingsregister van Curaçao.

Voor de aanvraag van een bewijs van inschrijving hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag           8:00 am -   3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Voor een overzicht van de vereisten voor inschrijving in het bevolkingsregister van Curaçao, zie de TAB "Voorwaarden"

Voorwaarden

Een "Bewijs van Inschrijving" wordt alléén verstrekt, als u ingeschreven bent in het Bevolkingsregister van Curaçao. Inschrijving in het Bevolkingsregister van Curaçao, is alléén in de volgende gevallen mogelijk:

 • u bent geboren op Curaçao en u heeft vanaf geboorte de Nederlandse nationaliteit;
 • u bent niet geboren op Curaçao, maar tenminste één van uw ouders is wel geboren op Curaçao;
 • u bent niet geboren op Curaçao en uw ouders zijn ook niet geboren op Curaçao, maar u heeft wel de Nederlandse nationaliteit en u ben in het bezit van een "Verklaring van Rechtswege Toelating" met een geldigheid van tenminste 4 maanden, die u heeft aangevraagd bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiedienst);
 • u bent geboren op Curaçao, maar u heeft vanaf geboorte een andere nationaliteit en bent in het bezit van een geldige "Verblijfsvergunning" met een geldigheid van tenminste 4 maanden, die u heeft aangevraagd bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiedienst);
 • u bent niet geboren op Curaçao, u heeft niet de Nederlandse nationaliteit en u bent in het bezit van een geldige "Verblijfsvergunning" met een geldigheid van tenminste 4 maanden, die u heeft aangevraagd bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiedienst).

Kosten

Een "Bewijs van Inschrijving" kost NAf 5,--.

Meenemen

Haalt u zelf het "Bewijs van Inschrijving" af?
- uw geldige identiteitsbewijs;
- contant geld of pinpas.

Halen uw ouders, echtgenoot of kinderen het "Bewijs van Inschrijving" af?
- een geldige identiteitsbewijs van uw ouders, echtgenoot of kind(eren);
- trouwboekje, familieboekje, geboorteakte (indien de familieband niet is vastgelegd in de burgerlijke stand);
- contant geld of pinpas.

Machtigt u iemand anders om het "Bewijs van Inschrijving" af te halen?
maak een brief met de volgende informatie:
- datum waarop de brief wordt opgesteld;
- vermelding van het "Bewijs van Inschrijving" dat u nodig heeft;
- naam van degene aan wie u toestemming geeft om het "Bewijs van Inschrijving" aan te vragen (de gemachtigde);
- uw handtekening op de brief.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met:
- een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
- zijn/ haar geldige identiteitsbewijs;
- contant geld of pinpas.

Levering

Vanaf drie (werk) dagen nadat u bent ingeschreven, kunt u het "Bewijs van Inschrijving" aanvragen.

Wetgeving

Voor meer informatie over toelating tot Curaçao en ook tijdelijk of permanent verblijf op Curaçao, wordt u verwezen naar de "Landsverordening Toelating en Uitzetting Curaçao (LTU PB 2010 no. 5).

Afspraak

Voor de aanvraag van een "Bewijs van Inschrijving" hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
Tel:  (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag          8:00 am -   3:00 pm
- Vrijdag 8:00 am - 12:00 pm