aanmelden

Bewijs van Inschrijving

"Bewijs van Inschrijving" is een uittreksel/verklaring uit de basisadministratie persoongegevens Curaçao, dat u kunt aanvragen als u ingeschreven staat als inwoner van Curaçao.

U kunt een bewijs van inschrijving o.a. in de volgende gevallen gebruiken:
 • bij de inschrijving van uw kinderen op school en/of diverse sportaangelegenheden;
 • bij de aanvraag van stroom en water bij Aqualectra;
 • bij de aanvraag van onderstand;
 • bij het afleggen van examens (w.o. schoolexamen/ rijexamen).

Een bewijs van inschrijving bevat de volgende informatie:
 • identiteitsnummer;
 • achternaam;
 • voornaam/Voornamen;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adres;
 • datum waarop de uittreksel/verklaring is afgegeven.

Aanvragen

Als u op Curaçao komt wonen voor een periode van tenminste vier (4) maanden, moet u zich inschrijven in het bevolkingsregister (basisadministratie persoonsgegevens Curaçao). Ook in het geval dat u al eerder op Curaçao heeft gewoond, maar voor een periode naar het buitenland bent verhuisd.

Vanaf drie (werk) dagen nadat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao, kunt u een "Bewijs van Inschrijving" aanvragen. In genoemde uittreksel/verklaring wordt bevestigd, dat u op het moment van de aanvraag ingeschreven staat in het bevolkingsregister van Curaçao.

Voor de aanvraag van een bewijs van inschrijving moet u een afspraak maken. U kunt zich wenden tot:

Vergunningenloket
Afdeling Bentana di
Informashon
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding schuin tegenover Wimco Saliña)
Tel: (+5999) 434-1690
e-mail: sita@gobiernu.cw
Website: www.gobiernu.cw (Sita On-Line)

Openingstijden  
- maandag - donderdag        8:00 am -   3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

De dag van de afspraak gaat u naar:
Publieke Zaken
(Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag           8:00 am -   3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Voor een overzicht van de vereisten voor inschrijving in het bevolkingsregister van Curaçao, zie de TAB "Voorwaarden"

Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over
veiligheidskenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen
worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het
Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd.

Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023.
Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte
leges/zegels gewoon geldig zijn.

Voorwaarden

Een "Bewijs van Inschrijving" wordt alléén verstrekt, als u ingeschreven bent in het Bevolkingsregister van Curaçao. Inschrijving in het Bevolkingsregister van Curaçao, is alléén in de volgende gevallen mogelijk:

 • u bent geboren op Curaçao en u heeft vanaf geboorte de Nederlandse nationaliteit;
 • u bent niet geboren op Curaçao, maar tenminste één van uw ouders is wel geboren op Curaçao;
 • u bent niet geboren op Curaçao en uw ouders zijn ook niet geboren op Curaçao, maar u heeft wel de Nederlandse nationaliteit en u ben in het bezit van een "Verklaring van Rechtswege Toelating" met een geldigheid van tenminste 4 maanden, die u heeft aangevraagd bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiedienst);
 • u bent geboren op Curaçao, maar u heeft vanaf geboorte een andere nationaliteit en bent in het bezit van een geldige "Verblijfsvergunning" met een geldigheid van tenminste 4 maanden, die u heeft aangevraagd bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiedienst);
 • u bent niet geboren op Curaçao, u heeft niet de Nederlandse nationaliteit en u bent in het bezit van een geldige "Verblijfsvergunning" met een geldigheid van tenminste 4 maanden, die u heeft aangevraagd bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiedienst).

Kosten

Een "Bewijs van Inschrijving" kost NAf 5,--.

 

Het is niet mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten bij
de Maduro & Curiel's Bank op rekening nummer 31968502, op naam van (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!

No ta posibel pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante na Maduro & Curiel's Bank 
riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister) 

Korda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!

It's not possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office). You can swipe at Public Affairs or deposit the amount at Maduro & Curiel's Bank 
on account number 31968502, (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!

Meenemen

Haalt u zelf het "Bewijs van Inschrijving" af?
- uw geldige identiteitsbewijs;
- contant geld of pinpas.

Halen uw ouders, echtgenoot of kinderen het "Bewijs van Inschrijving" af?
- een geldige identiteitsbewijs van uw ouders, echtgenoot of kind(eren);
- trouwboekje, familieboekje, geboorteakte (indien de familieband niet is vastgelegd in de burgerlijke stand);
- contant geld of pinpas.

Machtigt u iemand anders om het "Bewijs van Inschrijving" af te halen?
maak een brief met de volgende informatie:
- datum waarop de brief wordt opgesteld;
- vermelding van het "Bewijs van Inschrijving" dat u nodig heeft;
- naam van degene aan wie u toestemming geeft om het "Bewijs van Inschrijving" aan te vragen (de gemachtigde);
- uw handtekening op de brief.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met:
- een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
- zijn/ haar geldige identiteitsbewijs;
- contant geld of pinpas.

Levering

Vanaf drie (werk) dagen nadat u bent ingeschreven, kunt u het "Bewijs van Inschrijving" aanvragen.

Wetgeving

Voor meer informatie over toelating tot Curaçao en ook tijdelijk of permanent verblijf op Curaçao, wordt u verwezen naar de "Landsverordening Toelating en Uitzetting Curaçao (LTU PB 2010 no. 5).

Afspraak

Voor de aanvraag van een Bewijs van Inschrijving dient u een afspraak te maken bij
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di
Informashon
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding schuin tegenover Wimco Saliña)
Tel: (+5999) 434-1690
e-mail: sita@gobiernu.cw
Website: www.gobiernu.cw (Sita On-Line)

Openingstijden  
- maandag - donderdag        8:00 am -   3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Nadat u een afspraak datum heeft gekregen, kunt u zich wenden tot:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
Tel:  (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag          8:00 am -   3:00 pm
- Vrijdag 8:00 am - 12:00 pm