aanmelden

Verklaring Omtrent Gedrag

Een "Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)" is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG is in veel gevallen nodig om een baan te kunnen krijgen of om toegelaten te worden tot een opleiding of voor een specifiek doel.

Op het moment dat u de VOG aanvraagt doet de screeningsautoriteit onderzoek naar uw justitiële verleden. U ontvangt de VOG alléén in het geval dat u géén strafbaar feit heeft gepleegd, dat relevant is voor de specifieke taak/functie, of specifiek doel waarvoor het is aangevraagd.

Aanvragen

Bent u of was u opgenomen in de Basisregistratie Personen Curaçao (bevolkingsregister van Curaçao), dan kunt in de volgende gevallen een "Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)" aanvragen:
  1. U heeft de VOG nodig om te kunnen solliciteren op een functie;
  2. U heeft de VOG nodig voor werk;
  3. U heeft de VOG nodig om in te schrijven op een school/opleiding;
  4. U heeft de VOG nodig omdat u gaat emigreren;
  5. U heeft de VOG nodig voor uw naturalisatieproces.
U kunt ook vanuit het buitenland de VOG opvragen. U kunt dan het verzoek posten, mailen of u kunt iemand op Curaçao machtigen om het verzoek in te dienen.

Voor de aanvraag van een VOG hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding tegenover Wimco Saliña)
Tel: (+5999) 434-1690
e-mail: vog.vl@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag               8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Nota:
De aanvraag van de VOG gebeurt via een "Aanvraagformulier" dat u als aanvrager dient te ondertekenen.
Indien u wenst kunt u dit Aanvraagformulier vooraf printen.


Indien u een ander persoon wilt machtigen om uw verzoek in te dienen, status op te vragen en het besluit op te halen kunt u dit formulier downloaden en invullen:
Machtigingsbrief Nederlands
Machtigingsbrief Papiamentu
Machtigingsbrief Spaans
Machtigingsbrief Engels

Kosten

De "Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)" kost vanaf 1 januari 2021 :

  • Naf. 25,- voor meerderjarigen (vanaf 22 jaar)
  • Naf. 12,50 voor personen van 21 jaar en jonger
  • Naf. 12,50 voor personen die bijstand hebben van de SOAW (de Bijstands verklaring van de SOAW is verplicht)

Naf. 5,- voor een afschrift (kopie), niet ouder dan 6 maanden


Verzoeken dienen bij aanvraag betaald te worden.

Betaling kan uitsluitend via swipe (geen cash) bij het Vergunningenloket of

Storten op Maduro & Curiel's Bank N.V.
Plasa Jojo Correa 2-4
Willemstad, Curaçao
rekeningnummer: 31 96 86 00 t.n.v. Land Curaçao
Vermeld de naam en achternaam van de aanvrager
betalingsbewijs ("payments receipt", "transaction confirmation", "cyber receipt" etc.)

 

Meenemen

Voor de aanvraag van de "Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)" is het volgende nodig:

U bent zelf de aanvrager, u woont op Curaçao en u vraagt zelf de VOG aan:
- een geldig identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs);
- een werkgeversverklaring met functieomschrijving (indien de VOG nodig is voor werk of een sollicitatie);
- een schoolverklaring (indien de VOG nodig is voor schooldoeleinden)

U bent de aanvrager, maar u machtigt een derde om de VOG aan te vragen:
Download Machtigingsformulier

Samen met de machtigingsbrief overlegt de gemachtigde het volgende:
-
een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs);
- zijn/haar geldige identiteitsbewijs;
- een werkgeversverklaring met functieomschrijving (indien de VOG nodig is voor werk of een sollicitatie);
- een schoolverklaring (indien de VOG nodig is voor schooldoeleinden);
- het betalingsbewijs

U bent de aanvrager en u woont in het buitenland:
U mailt uw verzoek naar vog.vl@gobiernu.cw:
-
een schriftelijk verzoek (ondertekend en met vermelding van een contactadres);
- een kopie van uw geldige paspoort;
- een werkgeversverklaring met functieomschrijving (indien de VOG nodig is voor werk of een sollicitatie);
- een schoolverklaring (indien de VOG nodig is voor schooldoeleinden)
-
het betalingsbewijs

Vanuit het buitenland kunt u ook iemand machtigen.

Nota:
Voordat u de VOG aanvraagt kunt de volgende Checklist doorlopen
S.v.p. klik op het onderwerp van uw keuze.

Checklist VOG Nederlands
Checklist VOG Papiamentu
Checklist VOG Spaans
Checklist VOG EngelsLevering

De wachttijd voor een "Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)" is maximaal 6 weken.

Afspraak

Voor de aanvraag van een Verklaring "Omtrent het Gedrag (VOG)" hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich hiervoor wenden tot:
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding Saliña)
Tel: vanaf 29 oktober 2020 zijn wij tijdelijk bereikbaar via (+5999) 434-1690


Openingstijden  
- maandag - donderdag    8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm