aanmelden

Officiële vrije dagen op Curaçao (Nationale Feestdagen)

Op Curaçao zijn de officiële vrije dagen bij wet vastgesteld. Werknemers* hebben op deze dagen een vrije dag en hoeven dus niet te werken en scholieren hoeven op deze dagen niet naar school. De officiële feestdagen zijn in de Arbeidsregeling Curaçao vastgelegd. Het gaat hierbij om de volgende dagen:
- Nieuwjaarsdag      1 dag 1 januari                            
- De maandag na de Grote Karnaval     1 dag datum varieert
- Goede Vrijdag 1 dag datum varieert
- Pasen (1e en 2e Paasdag) 2 dagen datum varieert
- Koningsdag 1 dag 27 april
- Dag van de Arbeid 1 dag 1 mei
      Nota:
als de Dag van de Arbeid op een zondag
valt of op de dag dat de verjaardag van
de Koning officieel wordt gevierd, dan
wordt de Dag van de Arbeid op de eerst
volgende werkdag gevierd.
       
- Hemelvaartsdag 1 dag datum varieert
- Dia di Himno i Bandera (Dag van het volkslied en de Vlag)       1 dag 2 juli
- Dia di Pais Kòrsou (dag van Land Curaçao) 1 dag 10 oktober
- Kerstmis (1e en 2e Kerstdag) 2 dagen 25 en 26 december
- Ouderjaarsavond aantal uren      31 december

*
Met uitzondering van schemawerkers (w.o. politie, brandweer, verplegend personeel) die op de nationale feestdag zijn ingeroosterd. Op deze dagen heeft u als schema recht op een compensatie voor overwerk zoals vastgelegd in de Arbeidsregeling Curaçao.

Aanvragen

De officiële vrije dagen 2016      
         
- Nieuwjaarsdag vrijdag     01 januari    
- Karnaval maandag         08 februari  
- Goede Vrijdag vrijdag 25 maart  
- Pasen zondag 27 maart  
  maandag 28 maart  
         
- Koningsdag woensdag 27 april  
- Dag van de Arbeid maandag 02 mei Nota: want 1 mei valt op een zondag
- Hemelvaartsdag donderdag 05 mei  
- Dia di Himno i Bandera   zaterdag 02 juli  
- Dia di Pais Kòrsou maandag  10 oktober  
- Kerstmis zondag 25 december  
  maandag 26 december  
- Ouderjaarsavond zaterdag 31 december