aanmelden

Rijbewijs Praktijkexamen (Rijexamen)

Om een rijbewijs voor categorieën A, B, C en D te behalen, moet u slagen voor het theorie- en praktijkexamen.

Voor de categorie E moet u alleen het praktijkexamen afleggen.

Op Curaçao kunt u voor de rijbewijscategorieën A en B vanaf 18 jaar een theorie-examen aanvragen. Voor de rijcategorieën C,D en E, kunt u dit vanaf 21 jaar aanvragen. Het praktijkexamen wordt afgenomen in een motovoertuig met een handschakeling.

Indien u een beperking heeft, is het mogelijk na keuring door de ARBO het praktijkexamen met een motorvoertuig ingericht met een automatische versnelling, af te leggen.

Tijdens het praktijkexamen wordt uw kennis op de volgende gebieden getest:

  1. de bediening van de inrichtingen van het motorrijtuig;

  2. het besturen van het motorrijtuig;

  3. het praktisch toepassen van de wettelijke bepalingen van het wegverkeer;

  4. het uitvoeren van bijzondere verrichtingen met het motorrijtuig;

  5. het op de juiste wijze gebruik maken van invoeg- en uitrijstroken.

Aanvragen

U krijgt pas een datum voor het afleggen van het praktijkexamen nadat u bent geslaagd voor het theorie-examen. U kunt de datum voor het praktijkexamen aanvragen bij Publieke Zaken, Afdeling Rijbewijzen te Sta Rosaweg 36.

 Openingstijden
- Maandag t/m donderdag         8:00 am – 2:00 pm
- Vrijdag                                  8:00 am – 12:00 pm

Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en u overlegt de juiste documenten, dan krijgt u een datum voor het afleggen van de praktijkexamen. Voor een overzicht van de benodigde documenten kunt u naar de Tab “Meenemen” 

 

Kosten

Document                      Kosten 
 
- Commissieverklaring                              

 NAf 20,--
 

Het is niet mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag
storten bij de Maduro & Curiel's Bank op rekening nummer 31968502, op naam van (Land Cur Bureau Rijbewijzen). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken!

No ta posibel pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante
na Maduro & Curiel's Bank,
riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Bureau Rijbewijzen) 

Korda bai ku e komprobante di pago, na Servisio Públiko!

It's not possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving licenses office). You can swipe at Public Affairs (Kranshi) or deposit the amount
at Maduro & Curiel's Bank on account number 31968502, (Land Cur Bureau Rijbewijzen). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs!

Meenemen

De documenten die u bij de aanvraag van het praktijkexamen moet overleggen zijn:

- de uitslag van het theorie-examen;
- een geldige identiteitsbewijs (sedula, paspoort of eventueel rijbewijs)

Het is raadzaam om bij aanvraag van praktijkexamen, een commissieverklaring te kopen. Het is ook mogelijk om dit vanaf het begin aan te schaffen. Zonder deze verklaring, mag u geen praktijkexamen afleggen.

Bewijs dat men theorie-examen succesvol heeft afgelegd. Bij verlies van de commissieverklaring dient u een nieuwe te kopen.*
Nadat u voor de theorie-examen (zie product "Rijbewijs_Theorie-examen") bent geslaagd, krijgt u een datum voor het afleggen van een praktijkexamen. U dient hierbij de volgende documenten te overleggen:
  1. de uitslag van het theorie examen (uitslag: "geslaagd")
  2. een geldig identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
  3. NAf 20,-- voor de Commissieverklaring*
 deze verklaring kan ook vanaf het begin aangevraagd worden (bij het theorie-examen).
   
   
- Na het overleggen van bovengenoemde documenten, krijgt u een datum voor het afleggen van het praktijkexamen;
- Als kandidaat krijgt u een uitnodiging voor het afleggen van het praktijk-examen;
- Als kandidaat krijgt u na het afleggen van het examen de uitslag (geslaagd of afgewezen); 
  - Bent u geslaagd? dan krijgt u een certificaat;
- Bent u afgewezen? dan krijgt u een uitslagformulier.

Levering

Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en u overlegt de juiste documenten, dan krijgt u een datum voor het afleggen van de praktijkexamen.

Met de uitslag “geslaagd” kunt een rijbewijs aanvragen. Heeft u de uitslag “afgewezen” dan kunt u een her-examen aanvragen.

Afspraak

Voor het aanvragen van het praktijkexamen hoeft u geen afspraak te maken

Het praktijkexamen vraagt u aan bij:

Publiek Zaken (dependance Sta Rosaweg)
Sta Rosaweg 36
Tel: (+5999) 736-2929

Openingstijden
- maandag – donderdag       8:00 am – 2:00 pm
- vrijdag                             8:00 am – 12:00 pm