aanmelden

Rijbewijs_Omwisselen Buitenlands Rijbewijs(Leden Verdrag Genève)

Als u een rijbewijs heeft dat uitgegeven is door een land dat is aangesloten aan het Verdrag van Genève, dan kunt u dit rijbewijs laten omwisselen voor een Curaçaos rijbewijs.


Nota:
Voor Venezuela, Haiti, Libanon, China, India en Dominicaanse Republiek geldt dat de aanvrager een rijproef moet afleggen, alvorens het buitenlands rijbewijs te kunnen omwisselen.

Aanvragen

Voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs moet u vanaf 17 juli 2017 een afspraak maken via Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon of via de website www.gobiernu.cw (Sita On-Line).

Echter diplomaten kunnen een afspraak maken via de afdelingshoofd of coördinator van Afdeling Rijbewijzen.

Kosten

 • Omwisselen van een buitenlands rijbewijs kost NAf 175,--*;

 • Omwisselen van een verlopen rijbewijs afgegeven in Nederland kost NAf 175,--;

 • Omwisselen van een geldig rijbewijs afgegeven in Nederland, Bonaire, St. Eustatius, Saba, Aruba of Sint Maarten kost NAf 95,--.

  

Nota:
U kunt niet met contant geld betalen. U kunt met een pinpas betalen of u kunt het bedrag storten op Girorekening nr. 1100033 op naam van Land Curaçao Bureau Examen en Afgifte Rijbewijzen. Op de dag van de afspraak moet u het betalingsbewijs overleggen.

Meenemen

De documenten die u moet overleggen zijn:

Uw buitenlands rijbewijs is geldig

 • een geldige verblijfstitel (verblijfverguning voor onbepaalde tijd, verklaring van rechtswege toelating of verklaring niet van toepassing);

 • geldig buitenlands rijbewijs (uitgegeven alvorens zich op Curaçao te hebben gevestigd);

 • geldig Curaçaos identiteitsbewijs (sedula of paspoort);

 • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

   

U rijbewijs is verlopen (niet langer dan 6 maanden)

 • een geldige verblijfstitel (verblijfverguning voor onbepaalde tijd, verklaring van rechtswege toelating of verklaring niet van toepassing);

 • verlopen buitenlands rijbewijs (niet langer dan 6 maanden verlopen en uitgegeven alvorens zich op Curaçao te hebben gevestigd);

 • geldig curaçaos identiteitsbewijs (sedula of paspoort);

 • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening);

 • bewijs datum 1ste afgifte in land van herkomst/ echtheidsverklaring (afgegeven door Consulaat, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) etc).

 

 Extra documenten: Alléén van toepassing op medewerkers van een consulaat (u bent een diplomaat)

 • geldig buitenlands rijbewijs (uitgegeven alvorens zich op Curaçao te hebben gevestigd);
 • karnet Consulaat;

 • geldig paspoort;

 • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

 

Na overleg van nodige documenten:

 • aanvrager dient een “aanvraag voor omwisseling van het verlopen rijbewijs” bij Afdeling Rijbewijzen in te vullen;

 • aanvraag dient te worden geaccordeerd;

 • drie dagen na indienen van de aanvraag kan het rijbewijs worden omgewisseld.

Levering

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u de kosten betaalt, dan kan het buitenlands rijbewijs meteen omgewisseld worden. U krijgt dan een Curaçaos rijbewijs.

Nota:
Rijbewijzen afgegeven door Venezuela, Haiti, Libanon, China, India of Dominicaanse Republiek die zijn verlopen (niet langer dan 6 maanden) worden, indien geaccordeerd, pas 3 werkdagen na het indienen van de aanvraag omgewisseld.

Afspraak

Vanaf 17 juli 2017 moet u  een afspraak maken voor de aanvraag van uw rijbewijs. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:

 • persoonlijk aan de balie van Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding schuin tegenover Wimco Saliña)*;

 • via telefoon: 0800-1515 (gratis) of (+5999) 433-3123*;

 • via het “Sita On-Line” op de website www.gobiernu.cw.

 Echter diplomaten kunnen een afspraak maken via de afdelingshoofd of coördinator van Afdeling Rijbewijzen.

* Openingstijden
- maandag – donderdag     8:00 am – 3:00 pm

- vrijdag                           8:00 am – 12:00 pm

 

Omwisselen van het rijbewijs
De omwisseling van het buitenlands rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42