aanmelden

Rijbewijs_Rijproef

In sommige gevallen wordt middels een rijproef beoordeeld of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kan deelnemen.Het kan hierbij één of meerdere van de volgende gevallen betreffen:

  1. u heeft niet binnen 1 jaar na het behalen van het theorie- en praktijkexamen een rijbewijs aangevraagd;

  2. u bent 80 jaar of ouder;

  3. u heeft een rijbewijs dat is verlopen tussen 1 en 3 jaar;

  4. u bent heeft een rijbewijs dat is afgegeven door één van de navolgende landen die zijn aangesloten aan het Verdrag van Genève: Venezuela, Haiti, India, Libanon, China, Dominicaanse Republiek;

  5. u bent fysiek en/of mentaal niet stabiel.

Aanvragen

Alléén voor een rijproef voor categorie A (=motorfiets) dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt deze afspraak telefonisch maken via het nummer 736-2929 of persoonlijk aan de balie te Sta Rosaweg 36.

De rijproefen vinden plaats op dinsdag en donderdag (voor tijdstippen zie tab "Afspraak"). 

Voor de overige categorieën (B,C,D en E) kunt u zich op bovengenoemde dagen zonder afspraak melden voor een rijproef.

Voor de rijproef moet u naar:

Publieke Zaken, Afdeling Rijbewijzen
Sta Rosaweg 36
(beter bekend als Bureau Rijbewijzen)

Kosten

Indien uw rijbewijs tussen 1 en 3 jaar is verlopen, dient u NAf 55,-- te betalen voor de rijproef.

In alle overige gevallen is de rijproef gratis.


Nota:
U kunt niet met contant geld betalen. U kunt met een pinpas betalen of u kunt het bedrag storten op Girorekening nr. 1100033 op naam van Land Curaçao Bureau Examen en Afgifte Rijbewijzen. Op de dag van de afspraak moet u het betalingsbewijs overleggen.

Meenemen

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • uw rijbewijs (geldig of verlopen minder dan 1 jaar);

   Nota:
   Voor een buitenlandse rijbewijs geldt dat deze niet meer dan 6 maanden is verlopen.

  • een geldig sedula of paspoort (als u rijbewijs meer dan een jaar is verlopen);

  • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

Levering

Als de rijproef successvol is afgelegd, en de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen ontvangt u het nieuwe rijbewijs op dezelfde dag na betaling van de kosten.

Afspraak

Alléén voor een rijproef voor categorie A (=motorfiets) dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt deze afspraak telefonisch maken via het nummer 736-2929 of persoonlijk aan de balie te Sta Rosaweg 36.

De rijproefen vinden op de volgende dagen plaats:

     Ochtenduren   Middaguren 
 
- Dinsdag

        8:00 am - 11:30 am        12:30 pm - 1:30 pm
- Donderdag   8:00 am - 11:30 am    


Voor de overige categorieën (B,C,D en E) kunt u zich op bovengenoemde dagen zonder afspraak melden voor een rijproef.

Voor de rijproef moet u naar:

Publieke Zaken, Afdeling Rijbewijzen
Sta Rosaweg 36
(beter bekend als Bureau Rijbewijzen)


Openingstijden voor Rijproeven:
- dinsdag            8:00 am – 12:00 pm

- donderdag        8:00 am – 12:00 pm