aanmelden

Rijbewijs Rijproef afleggen

In sommige gevallen wordt middels een rijproef beoordeeld of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kan deelnemen.Het kan hierbij één of meerdere van de volgende gevallen betreffen:

  1. u heeft niet binnen 1 jaar na het behalen van het theorie- en praktijkexamen een rijbewijs aangevraagd;

  2. u bent 80 jaar of ouder;

  3. u heeft een rijbewijs dat is verlopen tussen 1 en 3 jaar;

  4. u bent heeft een rijbewijs dat is afgegeven door één van de navolgende landen die zijn aangesloten aan het Verdrag van Genève: Venezuela, Haiti, India, Libanon, China, Dominicaanse Republiek;

  5. u bent fysiek en/of mentaal niet stabiel.

Aanvragen

Alléén voor een rijproef voor categorie A (=motorfiets) dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt deze afspraak telefonisch maken via het nummer 736-2929 of persoonlijk aan de balie te Sta Rosaweg 36.

De rijproefen vinden plaats op dinsdag en donderdag (voor tijdstippen zie tab "Afspraak"). 

Voor de overige categorieën (B,C,D en E) kunt u zich op bovengenoemde dagen zonder afspraak melden voor een rijproef.

Voor de rijproef moet u naar:

Publieke Zaken, Afdeling Rijbewijzen
Sta Rosaweg 36
(beter bekend als Bureau Rijbewijzen)

Kosten

Indien uw rijbewijs tussen 1 en 3 jaar is verlopen, dient u NAf 55,-- te betalen voor de rijproef.

In alle overige gevallen is de rijproef gratis.

 

Het is niet mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten bij
de Maduro & Curiel's Bank op rekening nummer 31968110, op naam van (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!

No ta posibel pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante na Maduro & Curiel's Bank,
riba e number di kuenta: 31968110 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister) 

Korda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!

It's not possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office). You can swipe at Public Affairs or deposit the amount at Maduro & Curiel's Bank 
on account number 31968110, (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!

Meenemen

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • uw rijbewijs (geldig of verlopen minder dan 1 jaar);

   Nota:
   Voor een buitenlandse rijbewijs geldt dat deze niet meer dan 6 maanden is verlopen.

  • een geldig sedula of paspoort (als u rijbewijs meer dan een jaar is verlopen);

  • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

 

Levering

Als de rijproef successvol is afgelegd, en de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen ontvangt u het nieuwe rijbewijs op dezelfde dag na betaling van de kosten.

Afspraak

Alléén voor een rijproef voor categorie A (=motorfiets) dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt deze afspraak telefonisch maken via het nummer 736-2929 of persoonlijk aan de balie te Sta Rosaweg 36.

De rijproefen vinden op de volgende dagen plaats:

     Ochtenduren   Middaguren 
 
- Dinsdag

        8:00 am - 11:30 am        12:30 pm - 1:30 pm
- Donderdag   8:00 am - 11:30 am    


Voor de overige categorieën (B,C,D en E) kunt u zich op bovengenoemde dagen zonder afspraak melden voor een rijproef.

Voor de rijproef moet u naar:

Publieke Zaken, Afdeling Rijbewijzen
Sta Rosaweg 36
(beter bekend als Bureau Rijbewijzen)


Openingstijden voor Rijproeven:
- dinsdag            8:00 am – 12:00 pm

- donderdag        8:00 am – 12:00 pm