aanmelden

Inschrijven in het Bevolkingsregister van Curaçao

Was u woonachtig in het buitenland en komt u voor een periode van tenminste vier (4) maanden op Curaçao wonen? Dan moet u zich laten inschrijven in het bevolkingsregister van Curaçao. 

Indien u aan de hierna volgende voorwaarden voldoet, kunt u zich direct in laten schrijven in het bevolkingsregister van Curaçao. U dient dit binnen vijf (5) dagen na vestiging te doen.
 1. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en u bent geboren op Curaçao;
 2. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en u bent vóór 1 januari 1986 geboren op Aruba en u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. U stond op 1 januari 1986 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius (Nederlandse Antillen);
  2. U stond op 10 oktober 2010 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao;
 3. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en u bent vóór 10 oktober 2010 geboren op Bonaire, Saba, Sint. Eustatius of St. Maarten en u stond op 10 oktober 2010 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao;
 4. U bent een kind van de onder punt 1,2, of 3 genoemde Nederlander.
Voldoet u niet aan één van bovengenoemde voorwaarden, dan dient u eerst een verblijfstitel aan te vragen bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor).

Aanvragen

Voor de "Inschrijving in het Bevolkingsregister" dient u zich persoonlijk te melden aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag         8:00 am -   13:30 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Ook minderjarige kinderen dienen bij de inschrijving aanwezig te zijn.

Voldoet u niet aan één van de hierna volgende voorwaarden, dan dient u  vóór inschrijving een verblijfstitel aan te vragen bij de  Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor), te Prinsenstraat 90 (Tauber building in Punda).

 1. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en u bent geboren op Curaçao;
 2. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en u bent vóór 1 januari 1986 geboren op Aruba en u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. u stond op 1 januari 1986 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius (Nederlandse Antillen);
  2. u stond op 1 oktober 2010 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao;
 3. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en bent vóór 1 oktober 2010 geboren op St. Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius en u stond op 10 oktober 2010 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao;
 4. U bent een kind (wettig kind) van de onder punt 1,2 of 3 genoemde Nederlander.

Voorwaarden

Voldoet u niet aan één van de hierna volgende voorwaarden, dan dient u vóór inschrijving, een verblijfstitel aan te vragen bij de  Toelatingsorganisatie Curaçao(voorheen Immigratiekantoor):
 1. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en u bent geboren op Curaçao;
 2. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en u bent vóór 1 januari 1986 geboren op Aruba en u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. U stond op 1 januari 1986 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius (Nederlandse Antillen);
  2. U stond op 10 oktober 2010 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao;
 3. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en u bent vóór 10 oktober 2010 geboren op Bonaire, Saba, Sint Eustatius, of St. Maarten en u stond op 10 oktober 2010 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao;
 4. U bent een kind (wettig kind) van de onder punt 1,2 of 3 genoemde Nederlander.

Kosten

"Inschrijven in het Bevolkingsregister" van Curaçao is gratis.

Documenten die de inschrijving officieel bevestigen zijn vanaf 3 werkdagen na inschrijving beschikbaar:
   
- Bewijs van Inschrijving NAf 5,--        
- Sédula minderjarigen (12 t/m 17 jaar) NAf 1,--                  Afspraak maken bij Bentana di Informashon
- Sédula volwassenen (vanaf 18 jaar) NAf 15,-- Afspraak maken bij Bentana di Informashon

 !!!!!!OPGELET - TUMA NOTA - ATTENTION!!!!!!!!!!

Vanaf 03 juni 2019 is het niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten bij
de Maduro & Curiel's Bank op rekening nummer 31968502, op naam van (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!

For di 3 di yüni 2019 no ta posibel mas pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante na Maduro & Curiel's Bank,
riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister) 

Korda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!

From June 3rd 2019  it's no longer possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office). You can swipe at Public Affairs or deposit the amount at Maduro & Curiel's Bank 
on account number 31968502, (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!

Meenemen

Bij de inschrijving dient u het volgende te overleggen:
- een geldig paspoortEn in de volgende gevallen dient u extra documenten te overleggen:

Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, St. Maarten of Nederland?
U dient een "Bewijs van Uitschrijving (verhuisbericht)" niet ouder dan 6 maanden te overleggen.

Bent u geboren in het buitenland?
U dient een originele "Geboorteakte" (afschrift of volledige uittreksel), niet ouder dan één jaar, te overleggen.

Als u niet aan één van de hierna volgende voorwaarden voldoet, dient u een "Verblijfstitel" (afgegeven door Toelatingsorganisatie Curaçao) te overleggen.
 1. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en u bent geboren op Curaçao;
 2. U bent Nederlander (vanaf geboorte) en u bent vóór 1 januari 1986 geboren op Aruba en u voldoet aan de volgende voorwaarden;
  1. U stond op 1 januari 1986 ingeschreven in het Bevolkingsregister van Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius (Nederlandse Antillen);
  2. U stond op 10 oktober 2010 ingeschreven in het Bevolkingsregister van Curaçao;
 3. U bent Nederlander (vanaf geboorte)  en u bent vóór 10 oktober 2010 geboren op Bonaire, Saba, Sint Eustatius of St. Maarten en u stond op 10 oktober 2010 in geschreven in het bevolkingsregister van Curaçao;
 4. U bent een kind (wettig kind) van de onder 1,2, of 3 genoemde Nederlander.
De verblijfstitel moet op het moment van de inschrijving tenminste 4 maanden geldig zijn.

Bent u geboren op Curaçao, maar had u bij geboorte niet de Nederlandse nationaliteit?
U dient een verblijfstitel (afgegeven door Toelatingsorganisatie Curaçao) te overleggen. De verblijfstitel moet op het moment van de inschrijving tenminste 4 maanden geldig zijn.

Bent u ouder dan 18 jaar?
U dient een "Bewijs van Burgerlijke Staat", niet ouder dan 6 maanden, te overleggen.

Zijn er levensgebeurtenissen (huwelijk, echtscheiding, erkenning, naamswijziging, overlijden) die in het buitenland hebben plaatsgevonden?
U dient de orginele aktes/documenten van deze levensgebeurtenissen overleggen.
 
Nota:
Aktes en documenten uit het buitenland hebben een echtheidsverklaring nodig. Naargelang het land van herkomst wordt de akte gelegaliseerd of voorzien van apostille. Alléén aktes uit landen die vrijstelling van legalisatie ontlenen aan het Verdrag van Luxemburg, 26 september 1957 trb 1958, 168, worden vrijgesteld  van legalisatie. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van de Ministerie van Buitenlandse Zaken www.minbuza.nl.

De aktes en documenten mogen in het Nederlands, Engels, of Spaans zijn. Aktes en documenten in overige talen, moet worden vertaald door een beëdigd vertaler.

Levering

Als alle benodigde documenten aan de gestelde voorwaarden voldoen, dan wordt u meteen ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao. Vanaf dat moment bent u opgenomen in de Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao.

Bent u 12 jaar of ouder? Dan moet meteen een afspraak maken voor de aanvraag van uw sedula. U maakt deze afspraak via het digitaalloket op de website www.gobiernu.cw  of aan het loket van Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon.

Afspraak

Voor "Inschrijving in het Bevolkingsregister" van Curaçao hoeft u geen afspraak te maken. Als u in het bezit bent van de benodigde documenten, kunt u zich wenden tot:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag                8:00 am -   13:30 pm              
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Voor de aanvraag van een verblijfstitel, kunt u zich wenden tot:
Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor)
Prinsenstraat 90 (Tauber building in Punda)
Tel:  (+5999) 733-2000 / 733-2055
Fax: (+5999) 738-6176
e-mail: info@immigrationcur.org