aanmelden

Vestigingsvergunning

BESCHRIJVING


Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die op Curaçao een bedrijf wil vestigen dient in het bezit te zijn van een "Vestigingsvergunning". De natuurlijke persoon dient hiervoor meerderjarig te zijn. Voor iedere aan te treden directeur die niet op de voormalige Antillen is geboren, dient naast de "Vestigingsvergunning" ook een directeursvergunning te worden aangevraagd. 


Nota:
Zowel de Vestigingsvergunning als de Directeursvergunning geven geen automatisch recht op een werkvergunning, verblijfsvergunning, bouwvergunning, hinderwetvergunning, horecavergunning, ventvergunning etc. en vice versa. 

Aanvragen

U kunt een Vestigingsvergunning op de volgende manieren aanvragen:

  • door u zelf of;
  • door een gemachtigde (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon)

De vestigingsvergunning wordt aangevraagd bij het Vergunningenloket, afdeling Intake.
Dit kan
- persoonlijk aan de balie;
- door uw aanvraag via de post op te sturen;
- door een bericht via intake.vergunningenloket@gobiernu.cw op te sturen.

 Opgelet aanvragen worden in behandeling genomen conform een checklist.  Voor de nodige checklist wordt u naar tab MEENEMEN doorverwezen.

Vergunningenloket, afdeling Intake

Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding tegenover Wimco Saliña)
Tel:  (+5999) 434-1691
e-mail: intake.vergunningenloket@gobiernu.cw

Openingstijden:
   
- maandag - donderdag       8:00 uur - 15:00 uur
- vrijdag 8:00 uur - 12:00 uur

Meenemen

Aanvraag vestigingsvergunning ONSHORE (ONS)

Vraagt u de Vestigingsvergunning aan en bent u ingezetene van Curaçao?

Dan kunt u aan de hand van de hiernavolgende checklist nagaan wat u nodig heeft bij de aanvraag.
S.v.p. Klik op de checklist van uw keuze.
Checklist vestigingsvergunning ONS EERSTE AANVRAAG
Checklist vestigingsvergunning ONS FILIAAL
Checklist vestigignsvergunning ONS NAAM- EN DOELSWIJZIGING
Checklist vestigingsvergunning ONS ADRESWIJZIGING
Checklist vestigingsvergunning ONS NIEUWE DIRECTEUR of WIJZIGING DIRECTEUR
Checklist vestigingsvergunning ONS COMBINATIE AANVRAAG VESTIGINSVERGUNNING EN HORECA (eerste aanvraag)


Aanvraag Vestigingsvergunning OFFSHORE (OFF)

Vraagt u de Vestigingsvergunning aan en bent u niet ingezetene van Curaçao?

Dan kunt u aan de hand van de hiernavolgende checklist nagaan wat u nodig heeft bij de aanvraag.
S.v.p. klik op de checklist van uw keuze.

 Checklist vestigingsvergunning OFF EERSTE AANVRAAG
 Checklist vestigingsvergunning OFF NAAMSWIJZIGING
 Checklist vestigingsvergunning OFF DOELSWIJZIGING
 Checklist vestigingsvergunning OFF COMBINATIE WIJZIGING
 Checklist vestigingsvergunning OFF ADRESWIJZIGING
 Checklist vestigingsvergunning OFF DIRECTIE