aanmelden

Legaliseren van documenten

Een document dat op Curaçao officieel en legaal is, wordt niet automatisch als officieel en legaal geaccepteerd in het buitenland. Als u het daar wilt gebruiken, moeten de autoriteiten op Curaçao meestal nog stempels en handtekeningen op het documenten zetten. Dit is het "Legaliseren van Documenten".

Documenten die u kunt laten legaliseren:
 • een testament;
 • een geboorteakte
 • een huwelijksakte
 • een echtscheidingsakte;
 • een overlijdensakte;
 • een rechtelijke uitspraak;
 • diploma's en cijferlijsten;
 • een toestemmings - of machtigingsbrieven.


 

Aanvragen

De wijze waarop uw document wordt gelegaliseerd, hangt af van het land waar u het document gaat gebruiken. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in:
 • landen aangesloten bij een Legalisatieverdrag;
 • landen aangesloten bij het Apostilleverdrag.
Op Curaçao worden officiële documenten door Publieke Zaken (Kranshi) gelegaliseerd. Dit kan op de volgende manieren:
 1. U wendt zich met het officiële document tot het loket en geeft aan in welk land u het document gaat gebruiken;
 2. U vraagt het document op aan het loket en geeft aan in welk land u het document gaat gebruiken.
Voor het "Legaliseren van documenten" hoeft u geen afspraak te maken. Op het gewenste moment kunt zich wenden tot:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail:info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag                      8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Voorwaarden

"Legalisatie van documenten" gebeurt onder bepaalde voorwaarden:
 • een document dat op Curaçao afgegeven en niet ouder dan één (1) jaar na datum;
 • een document dat op Curaçao is opgesteld in een vreemde taal, dient u eerst te laten vertalen door een beëdigd vertaler en bij de aanvraag voor legalisatie dient u naast de vertaling ook het officiële document te overleggen;
 • legalisatie van een op Curaçao gemaakte vertaling van een buitenlandse document naar een vreemde taal vindt plaats onder de voorwaarden dat het originele buitenlandse document (voorzien van apostille) wordt bijgevoegd.

Kosten

- Legalisatie (één handtekening)      NAf 20,--
- Dubbele legalisatie (twee handtekeningen)         NAf 25,--
- Apostille NAf 15,--

Meenemen

Bij het "Legaliseren van documenten" dient u het volgende te overleggen:
 • het document* dat u wilt legaliseren;
 • een geldig identiteitsbewijs (sedula, rijbewijs of paspoort).

*
Nota:
Documenten die u als aanvrager dient te ondertekenen (v.b. machtingingsbrief), gelieve aan het loket in het bijzijn van de ambtenaar van Publieke Zaken (Kranshi) ondertekenen.

 

Levering

Het duurt minimaal één dag voordat u het gelegaliseerde document terug krijgt.

 

Afspraak

Voor het legaliseren van documenten hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen

Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Opentingstijden  
- maandag - donderdag           8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm