aanmelden

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een "Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)" is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG is in veel gevallen nodig om een baan te kunnen krijgen of om toegelaten te worden tot een opleiding of voor een specifiek doel.

Op het moment dat u de VOG aanvraagt doet de screeningsautoriteit onderzoek naar uw justitiële verleden. U ontvangt de VOG alléén in het geval dat u géén strafbaar feit heeft gepleegd, dat relevant is voor de specifieke taak/functie, of specifiek doel waarvoor het is aangevraagd.

Aanvragen

Bent u of was u opgenomen in de Basisregistratie Personen Curaçao (bevolkingsregister van Curaçao), dan kunt in de volgende gevallen een "Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)" aanvragen:
  1. U heeft de VOG nodig om te kunnen solliciteren op een functie;
  2. U heeft de VOG nodig om in te schrijven op een school/opleiding;
  3. U heeft de VOG nodig omdat u gaat emigreren;
  4. U heeft de VOG nodig voor uw naturalisatieproces.
De aanvraag van de VOG gebeurt via een aanvraagformulier dat u als aanvrager dient te ondertekenen. Indien u wenst kunt u dit "Aanvraagformulier" vooraf printen.

U kunt ook vanuit het buitenland de VOG opvragen. U kunt dan het verzoek posten of faxen of u kunt iemand op Curaçao machtigen om het verzoek in te dienen. U kunt hiervoor de volgende "Machtigingsformulier (Nederlands - Papiaments - Engels)" gebruiken.

Voor de aanvraag van een VOG hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding tegenover Wimco Saliña)
Tel: (+5999) 433-3100
Fax: (+5999) 433-3130

Openingstijden  
- maandag - donderdag               8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Kosten

De "Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)" kost NAf 1,-- (Gelieve met gepast geld betalen).

Meenemen

Voor de aanvraag van de "Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)" is het volgende benodigd:

U bent zelf de aanvrager, u woont op Curaçao en u vraagt zelf de VOG aan:
- een geldige identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs);
- een werkgeversverklaring met functieomschrijving (indien de VOG benodigd is voor sollicitatie);
- een schoolverklaring (indien de VOG benodigd is voor schooldoeleinden)

U bent de aanvrager, maar u machtigt een derde om de VOG aan te vragen:
U maakt een brief met de volgende informatie:
-
waarom u de VOG nodig heeft;
-
naam van degene aan wie u toestemming geeft de VOG aan te vragen;
- uw handtekening op de brief;

Samen met de machtigingsbrief overlegt de gemachtigde het volgende:
-
een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs);
- zijn/haar geldige identiteitsbewijs;
- een werkgeversverklaring met functieomschrijving (indien de VOG benodigd is voor sollicitatie);
- een schoolverklaring (indien de VOG benodgd is voor schooldoeleinden);
- contant geld.

U bent de aanvrager en u woont in het buitenland:
U post of faxt het volgende:
-
een schriftelijkverzoek (ondertekend en met vermelding van een contactadres);
- een kopie van uw geldige paspoort;
- een werkgeversverklaring met functieomschrijving (indien de VOG benodigd is voor sollicitatie);
- een schoolverklaring (indien de VOG benodigd is voor schooldoeleinden)

Vanuit het buitenland kunt u ook iemand machtigen.

Nota:
Voordat u de VOG aanvraagt kunt de volgende "Checklist Nederlands /Checklist Engels " doorlopen


Levering

De wachttijd voor een "Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)" is maximaal 6 weken.


Nota:
Na zes (6) maanden is een VOG niet meer geldig en wordt dit niet meer afgegeven. U dient op dat moment een nieuwe aanvraag in te dienen.

Afspraak

Voor de aanvraag van een Verklaring "Omtrent het Gedrag (VOG)" hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich hiervoor wenden tot:
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding tegenover Wimco Saliña)
Tel: (+5999) 433-3100
Fax: (+5999) 433-3130

Openingstijden  
- maandag - donderdag    8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm