aanmelden

Voertuigkeuringskaart/Duplicaat Voertuigkeuringskaart

Een "Voertuigkeuringskaart" is het bewijst dat uw voertuig voor een bepaalde periode is goedgekeurd voor gebruik op de openbare wegen van Curaçao.

Voor de volgende voertuigen heeft u een geldige "Voertuigkeuringskaart" nodig:
- personenauto's
- bromfietsen
- motorfietsen
- pick-ups
- loaders
- vrachtwagens
- trekwagens
- voertuigen t.b.v. openbaar vervoer (taxi's, bussen etc)

Aanvragen

U krijgt een "Voertuigkeuringskaart" voor uw voertuig, als het door de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UOVV) is goedgekeurd voor gebruik op de openbare wegen van Curaçao. 

Voor de keuring van uw voertuig moet u een afspraak maken. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:
- persoonlijk aan het loket van het Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding)*;
- via telefoon: 0800-1515 (gratis) of (+5999) 433-3123*;
- via e-mail: sita@gobiernu.cw

 
* voor de openingstijden kunt u de Tab "Afspraak" raadplegen.

Kosten

De kosten voor een "Voertuigkeuringskaart" zijn als volgt:  
- Normale keuring, vóór de vervaldatum op de (oude) keuringskaart          NAf 30,--
- Normale keuring, na de vervaldatum op de (oude) keuringskaart NAf 60,--
- Herkeuring, aangevraagd binnen 30 dagen na afkeuring v/h voertuig NAf 10,--
- Herkeuring, aangevraagd na 30 dagen na afkeuring v/h voertuig NAf 30,--
- Duplicaat keuringskaart NAf 15,--
- Overschrijven van een keuringskaart op naam van de nieuwe eigenaar         NAf 15,--
- Wijzigen van adres op keuringskaart gratis

Meenemen

Afhankelijk van de situatie dient u het volgende te overleggen:
 
Bij een standaard keuring:
 • de laatst verlopen- of bijna verlopen "Voertuigkeuringskaart";
 • de geldige "motorrijtuigenbelastingkaart" (papel di number di outo);
 • bewijs van betaling van de kosten voor de keuring.
Bij een herkeuring:
 • de formulier van herkeuring (gele formulier);
 • de laatst verlopen- of bijna verlopen "Voertuigkeuringskaart";
 • de geldige "motorrijtuigenbelasting" (papel di number di outo);
 • bewijs van betaling van de kosten voor de herkeuring
Bij keuring van een voertuig dat niet geregistreerd is in het bestand van Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UOVV):
 • geldig rijbewijs of sedula van de eigenaar en de tussenpersoon die het voertuig registreert;
 • documenten van het voertuig, waaronder:
  • enig document;
  • wegvoeringsdocument (voor nieuwe voertuigen uit de fabriek/van de dealer);
  • certificate of conformity (voor nieuwe voertuigen die door de eigenaar worden geregistreerd);
  • registratieformulier RF-01 (voor nieuwe voertuigen die door de dealer worden geregistreerd);
  • titel (voor voertuigen uit de Verenigde Staten);
  • keuringskaart (voor voertuigen uit Aruba of St. Maarten);
  • kentekenbewijs (voor voertuigen uit de Europese Unie);
  • Inboedelverklaring van het voertuig (voertuigen die als inboedel worden ingevoerd).
 • Bewijs van betaling van de kosten voor de keuring.
Bij de aankoop van een tweede hands voertuig:
 • geldige sedula of rijbewijs van de nieuwe eigenaar (de koper);
 • kopie van het ingevulde, ondertekende en door Nieuwe Belastingdienst gestempelde "Tegenaangifte Formulier";
 • kwitantie van het gekochte voertuig;
 • kopie van een geldige sedula of rijbewijs van de oude eigenaar (de verkoper);
 • de oude "Voertuigkeuringskaart" van het voertuig.
 Bij verlies, beschadiging of diefstal:
 • geldige sedula of rijbewijs van de eigenaar van het voertuig;
 • geldige belastingkaart motorrijtuigenbelastingkaart van het voertuig;
 • eventuele procesverbaal van de aangifte van de diefstal (alléén bij diefstal).

Levering

Als u de juiste documenten overlegt en het voertuig wordt goedgekeurd, dan krijgt u de "Voertuigkeuringskaart" meteen.

Afspraak

Voor de aanvraag van een duplicaat "Voertuigkeuringskaart" of voor het overschrijven van een "Voertuigkeuringskaart" hoeft u géén afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Keuringslokaal van de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (voorheen Keuringslokaal DOW)
Parera
Tel: (+5999) 433-4444
Fax: (+5999) 461-7969
e-mail: info.uovv@gobiernu.cw

Openingstijden  Ochtend Middag 
- maandag - donderdag               8:00 am - 11:30 am               2:00 pm - 3:30 pm 
- vrijdag 8:00 am - 11:30 am gesloten 

Voor het keuren van uw voertuig dient u wel een afspraak te maken. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:
- persoonlijk aan het loket van het Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding)*;
- via telefoon: 0800-1515 (gratis) of (+5999) 433-3123*;
- via e-mail: sita@gobiernu.cw

*Openingstijden  
- maandag - donderdag               8:00 am - 3:00 pm              
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm