aanmelden

Trouwen op Curaçao

Op Curaçao is een huwelijk een wettelijk geregelde levensgemeenschap tussen een volwassen man en een volwassen vrouw met o.a. gevolgen voor de achternaam, onderhoudsplicht, rechtshandelingen, nalatenschap en verhouding tot kinderen.

Gaat u trouwen? Dan doet u eerst huwelijksaangifte bij Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Gegevensverwerking. Deze aangifte wordt ook wel ondertrouw genoemd.

Trouwen bij Publieke Zaken (Kranshi) wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Op Curacao kunt u, naast de trouwzaal van Publieke Zaken (Kranshi), op elke gewenste locatie uw huwelijk laten voltrekken.

Voordat u kunt trouwen op de door u gewenste locatie, moet u er zelf zorg voor dragen dat de locatie aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op de veiligheid van de ruimte waar u uw huwelijk wilt laten voltrekken.


                                                                 
                                                                De Trouwzaal van Publieke Zaken (Kranshi)                                                                                                       

Aanvragen

Voordat u kunt gaan trouwen, dient u huwelijksaangifte doen. Deze aangifte wordt ook wel ondertrouw genoemd.

Heeft u al een trouwdatum in gedachte? dan dient u er rekening mee te houden dat er volgens de wet minimaal twee weken (14 dagen) tussen de huwelijksaangifte (ondertrouw) en de huwelijkssluiten (trouwdag) moet zitten. U kunt maximaal één jaar vóór uw huwelijk in ondertrouw gaan. de ondertrouw is dus maximaal één jaar geldig.

Op Curaçao kan de huwelijksaangifte op 3 manieren plaatsvinden:

1. Woont u beiden op Curaçao en heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit?  
  U maakt persoonlijk of telefonisch een afspraak voor de huwelijksaangifte (ondertrouw). Op de dag en tijdstip van de afspraak verschijnt u beide met de benodigde documenten aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-(1623) /(1625)/ (1626)/ (1627)/ (1628)/ (1629)/ (1630)/ (1631)
 
    Openingstijden  
  - maandag - donderdag         8:00 am - 3:00 pm
  - vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

2. Woont u beiden op Curaçao en heeft één van u niet de Nederlandse nationaliteit?  
  Middels een D-79 formulier heeft u toestemming nodig voor het voorgenomen huwelijk. Om dit formulier te krijgen dient u de benodigde documenten te overleggen aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking 
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-(1623) / (1625)/ (1626)/ (1627)/ (1628)/ (1629)/ (1630)/ (1631)
 
    Openiningstijden                    
  - maandag - donderdag        8:00 am - 3:00 pm
  - vrijdag 8:00 am - 12:00 pm
    Het ingevulde formulier levert u vervolgens weer in aan hetzelfde loket. Na goedkeuring door de Toelatingsorganisatie Curaçao (Immigratiedienst) te Prinsenstraat 90 (Punda), kunt u op zijn vroegst na 2 weken in het huwelijk treden.  

3. Woont u beiden in het buitenland?  
  Tenminste drie (3) maanden voor de gewenste trouwdatum richt u een schriftelijk verzoek aan:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

U dient beiden het verzoek te ondertekenen.
 

Voorwaarden

Om te kunnen trouwen op Curaçao, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen.
 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar* of ouder;
 • U mag niet al getrouwd zijn;
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus;
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen;
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van uw curator of van de kantonrechter.

* Aantal getuigen voor het huwelijk
Voor het trouwen bij de Burgerlijke Stand:minimaal 2 en maximaal 4 getuigen. 
 Voor het trouwen thuis of op een andere locatie: 6 getuigen.


* Beneden de 18 jaar is toestemming of dispensatie vereist.
Toestemming
Bent u tussen de 16 en 18 jaar dan heeft u toestemming nodig van uw ouders of voogd om in het huwelijk te kunnen treden.

Dispensatie
Bent u jonger dan 16 jaar dan moet u een dispensatie krijgen van de Minister van Justitie om in het huwelijk te kunnen treden.

Kosten

De kosten voor het trouwen op Curaçao (het burgerlijk huwelijk) zijn als volgt:  
- Trouwen op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren (tussen 8:00 am - 4:00) pm in de trouwzaal                             NAf. 100,00
- Trouwen op maandag t/m vrijdag na kantooruren (na 4:00 pm) in de trouwzaal NAf. 250,00
- Zaterdag en zondag (tussen 9:00 am t/m 6:00 pm) in de trouwzaal NAf. 250,00
- Trouwen op een ander locatie (niet in de trouwzaal) NAf. 500,00 
- Trouwboek NAf. 32,50

Nota:
Bovengenoemde kosten zijn inclusief kosten (NAf 32,50) voor het trouwboekje. Het bedrag dient uiterlijk 1 week vóór de trouwdag te worden betaald aan het loket van Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Gegevensverwerking. Bij huwelijkstoerisme is dit uiterlijk 3 dagen vóór de trouwdatum.
 !!!!!!OPGELET - TUMA NOTA - ATTENTION!!!!!!!!!!

Vanaf 03 juni 2019 is het niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten bij
de Maduro & Curiel's Bank op rekening nummer 31968502, op naam van (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!

For di 3 di yüni 2019 no ta posibel mas pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante na Maduro & Curiel's Bank riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister) 

Korda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!

From June 3rd 2019  it's no longer possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office). You can swipe at Public Affairs or deposit the amount at Maduro & Curiel's Bank on account number 31968502, (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!

Meenemen

Bij huwelijksaangifte (ondertrouw) dient u beiden de volgende documenten te overleggen:
 • een geldig identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs);
 • een afschrift geboorteakte;
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen.


In sommige gevallen dient u aanvullende documenten te overleggen:

Was u na 18 jaar woonachtig in het buitenland (niet op Curaçao)?
U dient een bewijs van burgerlijk staat te overleggen. Deze verklaring dient de status ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar te vermelden.

Was u al eerder getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap?

U dient aan de hand van officiële documenten (w.o. echtscheidingsakte) te bewijzen dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap is beëindigd.

Heeft u of u uw partner niet de Nederlandse nationaliteit?
U dient een, door de Toelatingsorganisatie Curaçao (Immigratiekantoor) goedgekeurde, D-79 formulier te overleggen

Woont u beiden in het buitenland?
U stelt een verzoek op in de vorm van een brief, met de volgende informatie:
- persoonlijke gegevens van u en uw partner;(naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats)
- datum en tijdstip waarop u wenst te trouwen;
- een contactadres;
- uw handtekening en de handtekening van u partner.
Bij deze brief voegt u de benodigde documenten en u zendt het naar,
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Curaçao


Nota:
 • Alle documenten, met uitzondering het paspoort, moeten origineel en recent zijn (aktes niet ouder dan 1 jaar/ bewijs van burgerlijke staat niet ouder dan 6 maanden);
 • Aktes en overige documenten mogen in het Nederlands, Engels of Spaans zijn. Aktes en documenten in overige talen moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler;
 • Aktes en overige documenten uit het buitenland dienen te worden gelegaliseerd. Voor meer informatie over legalisatie van documenten zie website www.rijksoverheid.nl.


Levering

Volgens de wet moet er minimaal twee weken (14 dagen) en maximaal 1 jaar tussen de huwelijksaangifte (ondertrouw) en de huwelijkssluiting (trouwdatum) zitten.