aanmelden

Uitschrijven uit het Bevolkingsregister van Curaçao

U dient aangifte te doen van uw emigratie, als u ingeschreven staat in het bevolkingregister van Curaçao en u besluit om voor een periode van tenminste acht (8) maanden in het buitenland te gaan wonen. Dit houdt in dat u "Uitgeschreven wordt uit het bevolkingregister van Curaçao". Vanaf het moment van de uitschrijving bent u niet langer opgenomen in de "Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao".

Aangifte van emigratie is ook nodig als u voor een periode van tenminste zes (6) maanden gaat wonen in één van de andere landen van het Koninkrijk (Nederland, Aruba, St. Maarten of BES-eilanden (Bonaire, Saba, St. Eustatius)).

Aanvragen

Binnen tien (10) dagen* vóór vertrek dient u aangifte te doen van emigratie ("Uitschrijven uit het Bevolkingsregister"). Dit kan aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel:  (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw
Openingstijden  
- maandag - donderdag             8:00 am -   13:30 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

* Nota
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dient u tenminste acht (8) weken vóór vertrek de volgende procedure te doorlopen:
 
  • U dient een stempel formulier af te halen bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor) te Prinsenstraat 90 (Tauber buidling in Punda), waar u de eerste stempel ontvangt;
  • De tweede stempel kunt u afhalen bij het Parket van de Officier van Justitie. Hier wordt gecontroleerd of u nog uitstaande boetes heeft;
  • Bij Belastingdienst Curaçao ontvangt u de laatste stempels. Hier wordt gecontroleerd of u openstaande belastingen heeft;
  • Met het volledig gestempelde formulier kunt u zich, binnen 10 dagen vóór vertrek, uit laten schrijven uit het bevolkingsregister van Curaçao;
  • Nadat u bent uitgeschreven, levert u het volledig gestempelde formulier in bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor). U krijgt dan een uitreisvergunning (stempel) in uw paspoort.

Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over
veiligheidskenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen
worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het
Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd.

Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023.
Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte
leges/zegels gewoon geldig zijn.

Kosten

"Uitschrijven uit het Bevolkingsregister van Curaçao" (aangifte van emigratie is gratis.  Op het moment dat u bent uitgeschreven ontvangt u als bewijs een verhuisbericht (Bewijs van Uitschrijving).

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt tevens uw burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, gescheiden of weduwe/wedunaar) op de verklaring vermeld.

Als u het verhuisbericht verliest, kunt u een "Verklaring van Uitschrijving" aanvragen. Deze verklaring kost NAf 10,--.


 

Het is niet mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten bij
de Maduro & Curiel's bank, op rekening nummer 31968502, op naam van (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!

No ta posibel pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina pa Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante na Maduro & Curiel's bank 
riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister) 

Korda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!

it's not possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office). You can swipe at Public Affairs or deposit the amount at Maduro & Curiel's bank 
on account number 31968502, (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!

Meenemen

Bij aangifte van emigratie (uitschrijving) dient u het volgende te overleggen:
- uw geldige paspoort;
- uw sédula; (vanaf 12 jaar)
- naam van het land waar u zich gaat vestigen;
- naam van de gemeente waar u gaat wonen. (als u naar Nederland verhuist).In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen

Verhuist uw minderjarig kind alleen naar het buitenland?
U dient een "Verklaring van Geen Bezwaar" te overleggen. Als ouder of voogd dient u deze verklaring minimaal 3 maanden voor vertrek aan te vragen bij Voogdijraad Curaçao.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit?
U dient een volledig gestempelde "Stempelformulier" te overleggen. Het stempelformulier haalt u, minimaal 8 weken voor vertrek af bij de  Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor) te Prinsenstraat 90 (Tauber building in Punda).

De procedure ter verkrijging van het stempelformulier is als volgt:
  1. U dient een stempelformulier af te halen bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor), waar u de eerste stempel ontvangt;
  2. De tweede stempel kunt u afhalen bij het Parket van de Officier van Justitie. Hier wordt gecontroleerd of u nog uitstaande boetes heeft;
  3. Bij Belastingdienst Curaçao ontvangt u de laatste stempels. Hier wordt gecontroleerd of u openstaande belastingen heeft;
  4. Met het volledig gestempelde formulier kunt u zich, binnen 10 dagen vóór vertrek, uit laten schrijven uit het bevolkingsregister van Curaçao;
  5. Nadat u bent uitgeschreven, levert u het volledig gestempelde formulier in bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor). U krijgt dan een uitreisvergunning (stempel) in uw paspoort.


 

Levering

Als alle overlegde documenten aan de gestelde voorwaarden voldoen, wordt u meteen uitgeschreven. 

Afspraak

Voor aangifte Emigratie ("Uitschrijven uit het Bevolkingsregister") hoeft u geen afspraak te maken. Binnen 10 dagen vóór vertrek, meldt u zich persoonlijk aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel:  (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
Openingstijden  
- maandag t/m donderdag                8:00 am -   13:30 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm


Nota
De persoon die wordt uitgeschreven, dient persoonlijk aan het loket te verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.