aanmelden

Uitschrijven uit het Bevolkingsregister van Curaçao

U dient aangifte te doen van uw emigratie, als u ingeschreven staat in het bevolkingregister van Curaçao en u besluit om voor een periode van tenminste acht (8) maanden in het buitenland te gaan wonen. Dit houdt in dat u "Uitgeschreven wordt uit het bevolkingregister van Curaçao". Vanaf het moment van de uitschrijving bent u niet langer opgenomen in de "Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao".

Aangifte van emigratie is ook nodig als u voor een periode van tenminste zes (6) maanden gaat wonen in één van de andere landen van het Koninkrijk (Nederland, Aruba, St. Maarten of BES-eilanden (Bonaire, Saba, St. Eustatius)).

Aanvragen

Binnen tien (10) dagen* vóór vertrek dient u aangifte te doen van emigratie ("Uitschrijven uit het Bevolkingsregister"). Dit kan aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel:  (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw
Openingstijden  
- maandag - donderdag             8:00 am -   3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

* Nota
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dient u tenminste acht (8) weken vóór vertrek de volgende procedure te doorlopen:
 
  • U dient een stempel formulier af te halen bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor) te Prinsenstraat 90 (Tauber buidling in Punda), waar u de eerste stempel ontvangt;
  • De tweede stempel kunt u afhalen bij het Parket van de Officier van Justitie. Hier wordt gecontroleerd of u nog uitstaande boetes heeft;
  • Bij Belastingdienst Curaçao ontvangt u de laatste stempels. Hier wordt gecontroleerd of u openstaande belastingen heeft;
  • Met het volledig gestempelde formulier kunt u zich, binnen 10 dagen vóór vertrek, uit laten schrijven uit het bevolkingsregister van Curaçao;
  • Nadat u bent uitgeschreven, levert u het volledig gestempelde formulier in bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor). U krijgt dan een uitreisvergunning (stempel) in uw paspoort.

Kosten

"Uitschrijven uit het Bevolkingsregister van Curaçao" (aangifte van emigratie is gratis.  Op het moment dat u bent uitgeschreven ontvangt u als bewijs een verhuisbericht (Bewijs van Uitschrijving).

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt tevens uw burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, gescheiden of weduwe/wedunaar) op de verklaring vermeld.

Als u het verhuisbericht verliest, kunt u een "Verklaring van Uitschrijving" aanvragen. Deze verklaring kost NAf 10,--.

Meenemen

Bij aangifte van emigratie (uitschrijving) dient u het volgende te overleggen:
- uw geldige paspoort;
- uw sédula; (vanaf 12 jaar)
- naam van het land waar u zich gaat vestigen;
- naam van de gemeente waar u gaat wonen. (als u naar Nederland verhuist).

In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen

Verhuist uw minderjarig kind alleen naar het buitenland?
U dient een "Verklaring van Geen Bezwaar" te overleggen. Als ouder of voogd dient u deze verklaring minimaal 3 maanden voor vertrek aan te vragen bij Voogdijraad Curaçao.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit?
U dient een volledig gestempelde "Stempelformulier" te overleggen. Het stempelformulier haalt u, minimaal 8 weken voor vertrek af bij de  Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor) te Prinsenstraat 90 (Tauber building in Punda).

De procedure ter verkrijging van het stempelformulier is als volgt:
  1. U dient een stempelformulier af te halen bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor), waar u de eerste stempel ontvangt;
  2. De tweede stempel kunt u afhalen bij het Parket van de Officier van Justitie. Hier wordt gecontroleerd of u nog uitstaande boetes heeft;
  3. Bij Belastingdienst Curaçao ontvangt u de laatste stempels. Hier wordt gecontroleerd of u openstaande belastingen heeft;
  4. Met het volledig gestempelde formulier kunt u zich, binnen 10 dagen vóór vertrek, uit laten schrijven uit het bevolkingsregister van Curaçao;
  5. Nadat u bent uitgeschreven, levert u het volledig gestempelde formulier in bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor). U krijgt dan een uitreisvergunning (stempel) in uw paspoort.


Nota:
De persoon die wordt uitgeschreven, dient persoonlijk aan het loket te verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.

Levering

Als alle overlegde documenten aan de gestelde voorwaarden voldoen, wordt u meteen uitgeschreven. 

Afspraak

Voor aangifte Emigratie ("Uitschrijven uit het Bevolkingsregister") hoeft u geen afspraak te maken. Binnen 10 dagen vóór vertrek, meldt u zich persoonlijk aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel:  (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
Openingstijden  
- maandag t/m donderdag                8:00 am -   3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm


Nota
De persoon die wordt uitgeschreven, dient persoonlijk aan het loket te verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.