aanmelden

Vestigingsvergunning On Shore Filiaal

Met dit e-formulier kunt u een Filiaalvergunning On Shore indienen. Klik op tabblad "Aanvragen" om de aanvraag in te dienen.

Aanvragen

Kies hieronder één van de aanvraagmogelijkheden.

Bent u een gemachtigd natuurlijk persoon of de directeur van een rechtspersoon of eigenaar van een eenmanszaak? Kies dan voor aanvraag door een natuurlijk persoon.

Indien de aanvraag wordt gedaan door een gemachtigde rechtspersoon o.a. notaris/advocaat/trustkantoor of ander bedrijf, kies voor aanvraag door een bedrijf.

1. Checklist aanvraag vestigingsvergunning onshore filiaal