Vestigingsvergunning

Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die op Curaçao een bedrijf wil vestigen dient in het bezit te zijn van een "Vestigingsvergunning". De natuurlijke persoon dient hiervoor meerderjarig te zijn. Voor iedere aan te treden directeur die niet op de voormalige Antillen is geboren, dient naast de "Vestigingsvergunning" ook een directeursvergunning te worden aangevraagd. 

Let op: Ingaande 15 augustus 2023 is het niet langer vereist om een directeursvergunning aan te vragen. 

U kunt een Vestigingsvergunning op de volgende manieren aanvragen:

  • door u zelf of;
  • door een gemachtigde (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon)

De vestigingsvergunning wordt aangevraagd bij het Vergunningenloket, afdeling Intake.

Dit kan

  • persoonlijk aan de balie;
  • door uw aanvraag via de post op te sturen;
  • online

 Opgelet aanvragen worden in behandeling genomen conform een checklist.  Voor de nodige checklist wordt u naar tab meenemen doorverwezen.

Vergunningenloket, afdeling Intake
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
loketdigital.gobiernu.cw

 

Openingstijden:

  • maandag - donderdag 8:00 uur - 15:00 uur
  • vrijdag 8:00 uur - 12:00 uur

Instructievideo hoe een vestigingsvergunning online aan te vragen:

fb.watch/mmlmhxbEsi/

Vestigingsvergunning aanvragen

Aanvraag vestigingsvergunning 

Vraagt u de Vestigingsvergunning aan en bent u ingezetene van Curaçao? Dan kunt u aan de hand van de hiernavolgende checklist nagaan wat u nodig heeft bij de aanvraag. S.v.p. Klik op de checklist van uw keuze.