aanmelden

Paspoort (Nationaal Paspoort)

Het "Nederlands paspoort" is een officieel document dat de houder identificeert als burger van het Koninkrijk der Nederlanden. Met het Nederlands paspoort kunt u zich legitimeren en u kunt ermee reizen.

Sinds 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen paspoort hebben. U kunt uw kind niet meer laten bijschrijven. In geval dat uw kind al bijgeschreven is in uw paspoort, is de bijschrijving nu niet meer geldig. Indien uw paspoort nog geldig is, kunt er gewoon mee blijven reizen.

                                                                   

Aanvragen

Heeft u  de Nederlandse nationaliteit en bent u opgenomen in de Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao,
dan kunt het  "Nederlands paspoort" aanvragen op Curaçao.

U dient hiervoor een afspraak te maken bij
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
Tel: (+5999) 434-1690

Tijdelijke openingstijden (v.a. 23 augustus 2022)
Maandag - vrijdag 8:00 - 12:00

e-mail: sita@gobiernu.cw
via link: Sita Online
Website: www.gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag       8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Op de dag en tijdstip van de afspraak doet u de aanvraag bij Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Documenten en Inlichtingen te Roodeweg 42.

 

In geval dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, maar u niet opgenomen bent in de Basisadministratie Persoongegevens Curaçao van Curaçao, dient u zich te melden bij:
Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Fort Amsterdam 2
Tel: (+5999) 461-2000 / (+5999) 461-8555
website: www.kabinetvandegouverneur.org
Spreekuren      
               Ochtend                 Middag
- maandag - vrijdag                  9:00 am-12:00 pm   2:00 pm - 4:00 pm  telefonische spreekuur

 

Als houder van het Nederlands paspoort dient u bij de aanvraag van het paspoort persoonlijk aanwezig te zijn.
Ook uw minderjarige kinderen dienen bij de aanvraag (en ophalen, indien zij getekend hebben) van hun paspoort aanwezig te zijn.

Sinds 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen paspoort hebben. U kunt uw kind niet meer laten bijschrijven in uw paspoort.
In geval dat uw kind al bijgeschreven is in uw paspoort, is de bijschrijving niet meer geldig.
Indien uw paspoort nog geldig is, kunt er gewoon mee blijven reizen.

Voor meer informatie over het Nederlands Paspoort kunt u naar de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl.

 

 

Kosten

Nationaal paspoort
Een standaard "Nederlands paspoort" dat uit 32 bladzijden bestaat.                                                     

NAf 200,--
Minderjarige (jonger dan 18 jaar) NAf 100,-
Verlies of beschadiging
Bij verlies/beschadiging van het paspoort (eerste keer), moet u een boete betalen van
Bij verlies/beschadiging van het paspoort (meer dan 1 keer), moet u een boete betalen van               

NAf 100,-- 
NAf 200,--
Zakenpaspoort
Een zakenpaspoort is een gewoon "Nederlands paspoort", met extra bladzijden. Doordat het
zakenpaspoort uit 64 bladzijden bestaat, is er meer ruimte voor visa en douanestempels.
Dit paspoort wordt meestal aangevraagd door mensen die vaak moeten reizen.
NAf 220,--

 

 !!!!!!OPGELET - TUMA NOTA - ATTENTION!!!!!!!!!!

Vanaf 03 juni 2019 is het niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken
(Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten
bij de Maduro & Curiel's Bank, op rekening nummer 31968502, op naam van
(Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister).

Vanaf 01 oktober 2019 kost een paspoort Fl. 200,- en een Zakenpaspoort Fl. 220,- 
Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!
                                                   

For di 3 di yüni 2019 no ta posibel mas pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis).
Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante
na Maduro & Curiel's Bank, riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister)

For di 01 oktober 2019 Preis di pasport ta bira Fl. 200,-  i un pasport pa negoshi Fl. 220,- 
Kòrda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!
                                                   

From June 3rd 2019 is it no longer possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office).
You can swipe at Public Affairs or deposit the amount
at Maduro & Curiel's Bank on account number 31968502, (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister).

From oktober 1st 2019 a passport will cost Fl. 200,- and a business passport will cost Fl. 220,- 
Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!                                  

 

Meenemen

Bij de aanvraag van een "Nederlands paspoort" dient u het volgende te overleggen:
- een geldig identiteitsbewijs, sedula (v.a. 12 jaar) of een rijbewijs
- het oude paspoort
- 1 recente pasfoto dat voldoet aan de pasfoto-eisen (zie www.rijksoverheid.nl)
- contant geld, betalingsbewijs of pinpas om het paspoort te betalen.

In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen:

Is uw paspoort kwijtgeraakt door verlies of diefstal?
U dient een "Verklaring Vermissing Reisdocument" in te vullen. Genoemde verklaring wordt verstrekt door Publieke Zaken (Kranshi),
Afdeling Documenten en Inlichtingen. U dient deze verklaring in te vullen vóór de datum en tijdstip van de afspraak voor de aanvraag van uw paspoort.
Heeft u uw oude paspoort gehouden na de aanvraag bij Publieke Zaken omdat het nog geldig was en u verliest het daarna, dan moet u het
vermissings formulier alsnog invullen en de boete betalen, voordat u het nieuwe paspoort ontvangt.

Verlies of beschadiging Bij verlies/beschadiging van het paspoort (eerste keer), moet u een boete betalen van
Bij verlies/beschadiging van het paspoort (meer dan 1 keer), moet u een boete betalen van               

NAf 100,-- 
NAf 200,--Bent u in het buitenland geboren?

In geval u in het buiteland bent geboren, moet u een originele geboorteakte te overleggen.
(gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald indien nodig)
Voor meer informatie over het legaliseren - en vertalen van aktes, kunt u naar de website www.rijksoverheid.nl.

Vraagt u een paspoort aan voor uw minderjarig kind (0 t/m 17 jaar)?
  • U dient als ouder(s) met gezag of voogd persoonlijk aanwezig te zijn bij de aanvraag en het ophalen van het paspoort en u dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
  • voor een baby moet u ook het boekje van het consultatie bureau meenemen of de dokumenten van het ziekenhuis/dokter (voor de lengte van de baby). 
  • Bij afwezigheid dient u als ouder(s) of voogd schriftelijk toestemming te verlenen. Gebruik hiervoor het "Toestemmingsformulier" van Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Documenten en Inlichtingen.
  • Als uw minderjarig kind bij aanvraag heeft getekend, moet het kind ook bij het ophalen van het paspoort, aanwezig zijn om te tekenen.

Bent u voogd van het minderjarige kind of heeft u één ouderlijk gezag over het minderjarige kind?
U dient een originele beschikking van de rechter, niet ouder dan 5 jaar, te overleggen.

Bent u genaturaliseerd tot Nederlander?
U dient het Koninklijk Besluit te overleggen. Tevens dient u het paspoort van uw vorige nationaliteit te overleggen.

Voor meer informatie over het "Nederlands paspoort" kunt u de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl bezoeken.Levering

Na de aanvraag duurt het 2 tot 3 weken, voordat u het paspoort kunt afhalen.
U dient het paspoort binnen drie (3) maanden na de aanvraag af te halen. Na 3 maanden dient u een nieuwe aanvraag in te dienen en ook het bedrag voor het paspoort opnieuw te betalen.

Bijzonderheden

U dient uw "Nederlands paspoort" persoonlijk aan te vragen  en af te halen. Ook minderjarige kinderen (0 t/m 17 jaar) dienen aanwezig te zijn, bij de aanvraag (en ophalen, indien zij getekend hebben) van hun paspoort.

In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen:
  • u bent uw paspoort kwijtgeraakt door verlies of diefstal;
  • uw paspoort is beschadigd;
  • u bent geboren in het buitenland (niet op Curaçao);
  • u vraagt het paspoort aan voor uw minderjarig kind;
  • u bent genaturaliseerd tot Nederlander.
Voor meer informatie kunt u de tab "meenemen" raadplegen. U kunt tevens de website www.rijksoverheid.nl bezoeken.Afspraak

Voor de aanvraag van een "Nederlands paspoort" heeft u een afspraak nodig. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:
  • persoonlijk aan de balie van Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
          Tijdelijke openingstijden (v.a. 23 augustus 2022) Maandag - vrijdag 8:00 - 12:00
 
       • via telefoon: 434-1690                                                                                                                                                               
 Openingstijden  
- maandag - donderdag                  8:00 am  - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm
 
De aanvraag van het Paspoort
De aanvraag van het paspoort vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U wendt zich tot:

Publieke Zaken
(Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166