Paspoort (Nationaal Paspoort)

Het "Nederlands paspoort" is een officieel document dat de houder identificeert als burger van het Koninkrijk der Nederlanden. Met het Nederlands paspoort kunt u zich legitimeren en u kunt ermee reizen.

Sinds 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen paspoort hebben. U kunt uw kind niet meer laten bijschrijven. In geval dat uw kind al bijgeschreven is in uw paspoort, is de bijschrijving nu niet meer geldig. Indien uw paspoort nog geldig is, kunt er gewoon mee blijven reizen.

Heeft u  de Nederlandse nationaliteit en bent u opgenomen in de Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao,
dan kunt het  "Nederlands paspoort" aanvragen op Curaçao.

U kunt hiervoor online via sita.gobiernu.cw een afspraak maken of via de afdeling Bentana di Informashon:

Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
(+5999) 433-3123
sita.gobiernu.cw
 

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm

Op de dag en tijdstip van de afspraak doet u de aanvraag bij Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Documenten en Inlichtingen te Roodeweg 42.

In geval dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, maar u niet opgenomen bent in de Basisadministratie Persoongegevens Curaçao van Curaçao, dient u zich te melden bij:

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Fort Amsterdam 2
(+5999) 461-2000 / (+5999) 461-8555
www.kabinetvandegouverneur.org

Spreekuren

maandag - vrijdag:

 • 9:00 am-12:00 pm
 • 2:00 pm - 4:00 pm (telefonische spreekuur)

Als houder van het Nederlands paspoort dient u bij de aanvraag van het paspoort persoonlijk aanwezig te zijn. Ook uw minderjarige kinderen dienen bij de aanvraag (en ophalen, indien zij getekend hebben) van hun paspoort aanwezig te zijn.

Sinds 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen paspoort hebben. U kunt uw kind niet meer laten bijschrijven in uw paspoort. In geval dat uw kind al bijgeschreven is in uw paspoort, is de bijschrijving niet meer geldig. Indien uw paspoort nog geldig is, kunt er gewoon mee blijven reizen.

Voor meer informatie over het Nederlands Paspoort kunt u naar de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl.

Per 1 augustus 2023 is het alleen mogelijk om paspoorten te betalen via swipen of overboeking op rekeningnummer MCB 31968502

Nationaal paspoort

Een standaard "Nederlands paspoort" dat uit 32 bladzijden bestaat. NAf 200,--
Minderjarige (jonger dan 18 jaar) NAf 100,--

Verlies of beschadiging

Bij verlies/beschadiging van het paspoort (eerste keer), moet u een boete betalen van NAf 100,--
Bij verlies/beschadiging van het paspoort (meer dan 1 keer), moet u een boete betalen van NAf 200,--

Zakenpaspoort

Een zakenpaspoort is een gewoon "Nederlands paspoort", met extra bladzijden. NAf 220,--

Doordat het zakenpaspoort uit 64 bladzijden bestaat, is er meer ruimte voor visa en douanestempels. Dit paspoort wordt meestal aangevraagd door mensen die vaak moeten reizen.

Bij de aanvraag van een "Nederlands paspoort" dient u het volgende te overleggen:

 • een geldig identiteitsbewijs, sedula (v.a. 12 jaar) of een rijbewijs
 • het oude paspoort
 • 1 recente pasfoto dat voldoet aan de pasfoto-eisen (zie www.rijksoverheid.nl)
 • contant geld, betalingsbewijs of pinpas om het paspoort te betalen.

In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen:

Is uw paspoort kwijtgeraakt door verlies of diefstal?

U dient een "Verklaring Vermissing Reisdocument" in te vullen. Genoemde verklaring wordt verstrekt door Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Documenten en Inlichtingen. U dient deze verklaring in te vullen vóór de datum en tijdstip van de afspraak voor de aanvraag van uw paspoort. Heeft u uw oude paspoort gehouden na de aanvraag bij Publieke Zaken omdat het nog geldig was en u verliest het daarna, dan moet u het vermissings formulier alsnog invullen en de boete betalen, voordat u het nieuwe paspoort ontvangt.

Verlies of beschadiging 

Bij verlies/beschadiging van het paspoort (eerste keer), moet u een boete betalen van NAf 100,--
Bij verlies/beschadiging van het paspoort (meer dan 1 keer), moet u een boete betalen van NAf 200,--              

Bent u in het buitenland geboren?

In geval u in het buiteland bent geboren, moet u een originele geboorteakte te overleggen. (gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald indien nodig) 

Voor meer informatie over het legaliseren - en vertalen van aktes, kunt u naar de website www.rijksoverheid.nl.

Vraagt u een paspoort aan voor uw minderjarig kind (0 t/m 17 jaar)?

 • U dient als ouder(s) met gezag of voogd persoonlijk aanwezig te zijn bij de aanvraag en het ophalen van het paspoort en u dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
 • voor een baby moet u ook het boekje van het consultatie bureau meenemen of de dokumenten van het ziekenhuis/dokter (voor de lengte van de baby). 
 • Bij afwezigheid dient u als ouder(s) of voogd schriftelijk toestemming te verlenen. Gebruik hiervoor het "Toestemmingsformulier" van Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Documenten en Inlichtingen.
 • Als uw minderjarig kind bij aanvraag heeft getekend, moet het kind ook bij het ophalen van het paspoort, aanwezig zijn om te tekenen.

Bent u voogd van het minderjarige kind of heeft u één ouderlijk gezag over het minderjarige kind?

U dient een originele beschikking van de rechter, niet ouder dan 5 jaar, te overleggen.

Bent u genaturaliseerd tot Nederlander?

U dient het Koninklijk Besluit te overleggen. Tevens dient u het paspoort van uw vorige nationaliteit te overleggen.
Voor meer informatie over het "Nederlands paspoort" kunt u de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl bezoeken.

Na de aanvraag duurt het 2 tot 3 weken, voordat u het paspoort kunt afhalen. 

U dient het paspoort binnen drie (3) maanden na de aanvraag af te halen.

Na 3 maanden dient u een nieuwe aanvraag in te dienen en ook het bedrag voor het paspoort opnieuw te betalen.

U dient uw "Nederlands paspoort" persoonlijk aan te vragen  en af te halen. Ook minderjarige kinderen (0 t/m 17 jaar) dienen aanwezig te zijn, bij de aanvraag (en ophalen, indien zij getekend hebben) van hun paspoort.

In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen:

 • u bent uw paspoort kwijtgeraakt door verlies of diefstal;
 • uw paspoort is beschadigd;
 • u bent geboren in het buitenland (niet op Curaçao);
 • u vraagt het paspoort aan voor uw minderjarig kind;
 • u bent genaturaliseerd tot Nederlander.

Voor meer informatie kunt u de tab "meenemen" raadplegen. U kunt tevens de website www.rijksoverheid.nl bezoeken.

Voor de aanvraag van een "Nederlands paspoort" heeft u een afspraak nodig. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:

 • persoonlijk aan de balie van Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
 • via telefoon: +5999) 433-3123
 • via  Sita Online   

 Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 am  - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm

De aanvraag van het Paspoort

De aanvraag van het paspoort vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U wendt zich tot:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
(+5999) 434-1600