aanmelden

Aktes uit de Burgerlijke Stand (Afschrift of uittreksel)

Publieke Zaken (Kranshi) bewaart akten van levensgebeurtenissen die plaatsvinden op Curaçao. Het betreft levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden.

Het is bij wet verplicht om aangifte te doen van de levensgebeurtenissen die plaatsvinden op Curaçao. De akte van deze levensgebeurtenissen worden naar aanleiding van de aangifte (geboorte, echtscheiding, overlijden) of voltrekking (huwelijk) opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aktes  worden in de registers van de burgerlijke stand van Curaçao bijgehouden.

De registers van de burgerlijke stand die minder dan 100 jaar oud zijn mag u niet rechtstreeks raadplegen. U kunt alléén een afschrift of uittreksel krijgen van uw gegevens. Een afschrift is een kopie van de originele akte en een uittreksel bevat een deel van de informatie van de akte.

Aanvragen

Voor levensgebeurtenissen die op Curaçao hebben plaatsgevonden, vraagt u een "Afschrift of Uittreksel van de Akte" aan bij Publieke Zaken (Kranshi). U dient bij de aanvraag duidelijk aan te geven waarvoor u een afschrift of uittreksel van de akte nodig heeft.

In de volgende gevallen dient u een afschrift van de akte af te halen bij het Nationaal Archief:
- Geboorteaktes ouder dan 100 jaar;
- Overlijdensaktes ouder dan 50 jaar;
- Huwelijksaktes ouder dan 75 jaar;
- Echtscheidingsaktes ouder dan 75 jaar.

Voor het authenticeren van de akte moet u vervolgens wel naar Publieke Zaken (Kranshi).

Schema producten en diensten van Publieke Zaken per 24-05-2021


Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over
veiligheidskenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen
worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het
Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd.

Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023.
Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte
leges/zegels gewoon geldig zijn.Voorwaarden

Een "Afschrift of Uittreksel van een Akte" wordt alléén verstrekt:
  • Indien de levensgebeurtenis (geboorte, huwelijk, erkenning, scheiding, overlijden) heeft plaatsgevonden op Curaçao;
  • Indien de levensgebeurtenis (geboorte, huwelijk, erkenning, scheiding, overlijden) middels aangifte of voltrekking door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand is vastgelegd in een akte.Kosten

- Lokale aanvraag NAf 20,-- per akte
- Aanvraag voor gebruik bij het in huwelijk treden  op Curaçao NAf. 10,-- per akte
- Aanvraag vanuit Nederland NAf 22,50 per akte
- Aanvraag vanuit overige landen $ 15 per akte
     
Kosten voor het authenticeren van aktes (voor gebruik in het buitenland):    
- Legalisatie NAf 20,-- per akte
- Apostille NAf 15,-- per akte

 

Het is niet mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten bij
de Maduro & Curiel's Bank, op rekening nummer 31968502, op naam van (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!

* Betaald u vanuit het buitenland? Dan kunt u storten op:
Maduro & Curiels Bank Curaçao
Plaza Jojo Correa 2-4
Publieke Zaken
Rek. nr.: 32061507
Swift code: MCBKCWCU


no ta posibel pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante na Maduro & Curiel's Bank 
riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister) 

Korda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!

* pa hasi pago for di exterior? por deposita riba:
Maduro & Curiels Bank Curaçao
Plaza Jojo Correa 2-4
Publieke Zaken
Rek. nr.: 32061507
Swift code: MCBKCWCU


It's not possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office). You can swipe at Public Affairs or deposit the amount at Maduro & Curiel's Bank 
on account number 31968502, (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!

* Do you want to pay from abroad? you can transfer this via:
Maduro & Curiels Bank Curaçao
Plaza Jojo Correa 2-4
Publieke Zaken
Rek. nr.: 32061507
Swift code: MCBKCWCU

Meenemen

Haalt u zelf het afschrift of uittreksel van de akte af?
- uw geldig identiteitsbewijs;
- pinpas.

Halen uw ouders, echtgeno(o)te of kinderen halen het afschrift of uittreksel van de akte af?
- een geldig identiteitsbewijs van de ouder, echtgenoot of kind die het aanvraagt;
- trouwboekje, familieboekje, geboorte akte (indien de familieband niet is vastgelegd in de burgerlijke stand);
- pinpas.

Machtigt u iemand anders om het afschrift of uittreksel van de akte af te halen?
Een brief met de volgende informatie:
- datum waarop de brief wordt opgesteld;
- waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
- naam van degene aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen(de gemachtigde);
- uw handtekening op de brief;

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met:
- een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
- zijn/haar geldige identiteitsbewijs;
- pinpas.

Het gebruik van een mondkapje is verplicht bij Publieke Zaken.

Vraagt u het afschrift of uittreksel van de akte schriftelijk aan?
-een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (de aanvrager);
-brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
-uw handtekening op de brief;
-kopie stortingsbewijs*

*
U stort de kosten voor het afschrift of uittreksel op rekeningnummer 31968502 (Swiftcode: MCBKCWCU) van Maduro & Curiel's Bank N.V. Curaçao ten name van "Rekenplichtige Ambtenaar Publieke Zaken (Kranshi). U vermeld hierbij welke akte is aangevraagd (aanvraag vanuit Nederland ANG 22,50 / aanvraag vanuit een ander land $15).

*Betaald u vanuit het buitenland? Dan kunt u storten op:
Maduro & Curiels Bank Curaçao
Plaza Jojo Correa 2-4
Publieke Zaken
Rek. nr.: 32061507
Swift code: MCBKCWCU


Levering

Vraagt u het "Afschrift of Uittreksel van de Akte" persoonlijk aan, dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand  hiervoor machtigt. Vraagt u het schriftelijk aan, dan duurt het ongeveer twee (2) weken.

 

Bijzonderheden

In sommige gevallen dient u het afschrift van de akte af te halen bij het Nationaal Archief. Voor het authenticeren van de akte moet u vervolgens naar Publieke Zaken (Kranshi).

Het betreft de volgende aktes:
- Geboorteaktes ouder dan 100 jaar;
- Overlijdensaktes ouder dan 50 jaar;
- Huwelijksaktes ouder dan 75 jaar;
- Echtscheidingsaktes ouder dan 75 jaar.


Afspraak

Voor de aanvraag van een "Afschrift of Uittreksel van een Akte", dient u een afspraak te maken. U kunt zich wenden tot
Het Vergunningenloket 
Afdeling Bentana di Informashon
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
Tel: (+5999) 434-1690
of via
e-mail: sita@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag          8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Voor de aktes die overgedragen zijn aan het Nationaal Archief, kunt u zich wenden tot:
Nationaal Archief
Scharlooweg 75-79
Tel: (+5999) 461-4866
Fax: (+5999) 461-6794

Openingstijden    
  Ochtend Middag
- maandag gesloten 1:30 pm - 4:30 pm
- dinsdag - donderdag                    8:00 am - 11:30 am       1:30 pm - 4:30 pm
- vrijdag 8:00 am - 11:30 am 1:30 pm - 4:00 pm