Uittreksels en Aktes

Publieke Zaken (Kranshi) bewaart akten van levensgebeurtenissen die plaatsvinden op Curaçao. Het betreft levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden DIE OP CURACAO HEBBEN PLAATSGEVONDEN.

Het is bij wet verplicht om aangifte te doen van de levensgebeurtenissen die plaatsvinden op Curaçao. De akte van deze levensgebeurtenissen worden naar aanleiding van de aangifte (geboorte, echtscheiding, overlijden) of voltrekking (huwelijk) opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aktes worden in de registers van de burgerlijke stand van Curaçao bijgehouden.

De registers van de burgerlijke stand die minder dan 100 jaar oud zijn mag u niet rechtstreeks raadplegen. U kunt alléén een afschrift of uittreksel krijgen van uw gegevens. Een afschrift is een kopie van de originele akte en een uittreksel bevat een deel van de informatie van de akte.

Voor levensgebeurtenissen die op Curaçao hebben plaatsgevonden, vraagt u een "Afschrift of Uittreksel van de Akte" aan bij Publieke Zaken (Kranshi). U dient bij de aanvraag duidelijk aan te geven waarvoor u een afschrift of uittreksel van de akte nodig heeft.

 Geboorte akte (geboren op Curaçao)
 Overlijdingsakte (overleden op Curaçao)
 Huwelijksakte (gehuwd op Curaçao)
 Echtscheidingsakte (gescheiden op Curaçao)
 Erkenningsakte (erkend op Curaçao)

Demonstratievideo FB-pagina Vergunningenloket: aanvragen uittreksel online

fb.watch/mi34SGyEJD/

 

Aanvraag uittreksels voor organisaties Aanvraag uittreksel voor burgers
Informatie:

Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over
veiligheidskenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen
worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het
Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd.

Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023.
Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte
leges/zegels gewoon geldig zijn.

Een "Afschrift of Uittreksel van een Akte" wordt alléén verstrekt:

 • Indien de levensgebeurtenis (geboorte, huwelijk, erkenning, scheiding, overlijden) heeft plaatsgevonden op Curaçao;
 • Indien de levensgebeurtenis (geboorte, huwelijk, erkenning, scheiding, overlijden) middels aangifte of voltrekking door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand is vastgelegd in een akte.

Lokale aanvraag NAf 20,-- per akte
Aanvraag voor gebruik bij het in huwelijk treden op Curaçao NAf. 10,-- per akte
Aanvraag vanuit Nederland NAf 20,-- per akte
Aanvraag vanuit overige landen $ 15 per akte

Kosten voor het authenticeren van aktes (voor gebruik in het buitenland):

Legalisatie NAf 20,-- per akte
Apostille NAf 15,-- per akte

Haalt u zelf het afschrift of uittreksel van de akte af?

 • uw geldig identiteitsbewijs;
 • pinpas.

Halen uw ouders, echtgeno(o)te of kinderen halen het afschrift of uittreksel van de akte af?

 • een geldig identiteitsbewijs van de ouder, echtgenoot of kind die het aanvraagt;
 • trouwboekje, familieboekje, geboorte akte (indien de familieband niet is vastgelegd in de burgerlijke stand);
 • pinpas.

Machtigt u iemand anders om het afschrift of uittreksel van de akte af te halen?

Een brief met de volgende informatie:

 • datum waarop de brief wordt opgesteld;
 • waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • naam van degene aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen(de gemachtigde);
 • uw handtekening op de brief;

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • zijn/haar geldige identiteitsbewijs;
 • pinpas.

Het gebruik van een mondkapje is verplicht bij Publieke Zaken.

Vraagt u het afschrift of uittreksel van de akte schriftelijk aan?

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (de aanvrager);
 • brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • uw handtekening op de brief;
 • kopie stortingsbewijs

U stort de kosten voor het afschrift of uittreksel op rekeningnummer 31968502 (Swiftcode: MCBKCWCU) van Maduro & Curiel's Bank N.V. Curaçao ten name van "Rekenplichtige Ambtenaar Publieke Zaken (Kranshi). U vermeld hierbij welke akte is aangevraagd (aanvraag vanuit Nederland ANG 22,50 / aanvraag vanuit een ander land $15).

Betaald u vanuit het buitenland? Dan kunt u storten op:

Maduro & Curiels Bank Curaçao
Plaza Jojo Correa 2-4
Publieke Zaken
Rek. nr.: 32061507
Swift code: MCBKCWCU

Vraagt u het "Afschrift of Uittreksel van de Akte" persoonlijk aan, dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand  hiervoor machtigt.

Vraagt u het schriftelijk aan, dan ontvangt u het afschrift of uittreksel op de vierde werkdag.

In sommige gevallen dient u het afschrift van de akte af te halen bij het Nationaal Archief. Voor het authenticeren van de akte moet u vervolgens naar Publieke Zaken (Kranshi).

Het betreft de volgende aktes:

 • Geboorteaktes ouder dan 100 jaar;
 • Overlijdensaktes ouder dan 50 jaar;
 • Huwelijksaktes ouder dan 75 jaar;
 • Echtscheidingsaktes ouder dan 75 jaar.

LET OP!! ALLEEN voor de aktes die overgedragen zijn aan het Nationaal Archief, kunt u zich wenden tot:

Nationaal Archief
Scharlooweg 75-79
(+5999) 461-4866

Demonstratievideo aanvragen uittreksel online -  fb.watch/mi34SGyEJD/

Een "Afschrift of Uittreksel van een Akte" kunt u online aanvragen via 

loketdigital.gobiernu.cw

 

Openingstijden

 • maandag - donderdag 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag 8:00 am - 12:00 pm