aanmelden

Tewerkstellingsvergunning

Wilt u een buitenlandse arbeidskracht¹ in dienst nemen? dan moet u eerst een "Tewerkstellingsvergunning" aanvragen.

Een "Tewerkstellingsvergunning" is een vergunning die een buitenlandse arbeidskracht conform de “Landsverordening Arbeid Vreemdelingen (A° 2001 no. 82) nodig heeft om te kunnen werken op Curaçao.

Naast een "Tewerkstellingsvergunning" heeft de buitenlandse arbeidskracht ook een verblijfstitel(verblijfsvergunning) nodig om op Curaçao te kunnen wonen. Deze verblijftitel dient u aan te vragen bij Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor).


¹
    Alle personen die conform de "Landsverordening Toelating en Uitzetting" voor verblijf op Curaçao een verblijfstitel dienen aan te vragen (Van Rechtswege Toelating, Vergunning tot Tijdelijk Verblijf of Vergunning tot Onbepaalde Tijd).  

Aanvragen

Om een "Tewerkstellingsvergunning aan te vragen, dient u het volgende te doen:

Stap 1: Beschikbaarheid arbeidsplaats aanmelden
Voordat u de "Tewerkstellingsvergunning" kunt aanvragen, dient u tenminste vijf (5) weken van tevoren de beschikbaarheid van betreffende arbeidsplaats te melden bij Centrum voor Arbeid (Sentro pa Labor) in het APNA-gebouw te Schouwburgweg z/n.
Het aanmelden van de arbeidsplaats gebeurt via dit aanvraagformulier:
- Aanvraagformulier in het Nederlands
- Aanvraagformulier in het Papiaments
- Aanvraagformulier in het Engels


Stap 2: Tewerkstellingsvergunning aanvragen

Indien het Centrum voor Arbeid akkoord gaat met uw verzoek, kunt de aanvraag voor een "Tewerkstellingsvergunning" indienen bij Vergunningenloket, Afdeling Intake te Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding Saliña).

Tel:(+5999) 434-1691


Hetgeen dat u bij de aanvraag "Tewerkstellingsvergunning" dient te overleggen, treft u aan in de vereistenlijst die voor u van toepassing is.

- Vereistenlijst bij eerste aanvraag
- Vereistenlijst bij verlengingsaanvraag
- Vereistenlijst bij versnelde procedure
- Vereistenlijst bij wijziging werkgever

U dient tevens een aanvraagformulier in te vullen.

- Aanvraagformulier Natuurlijk Persoon
- Aanvraagformulier Rechtspersoon


Stap 3: Verblijfstitel aanvragen

De buitenlandse arbeidskracht dient een verblijfstitel aan te vragen bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (Immigratiekantoor) te Prinsenstraat 90 (Tauber building in Punda).

Voorwaarden

Voordat u een “Tewerkstellingsvergunning” kunt aanvragen voor een buitenlandse arbeidskracht, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Bij de aanvraag dient u aan te kunnen tonen dat u ten minste vijf weken actief heeft gezocht naar geschikte kandidaten op Curaçao;
  • Tenminste vijf (5) weken voordat u de “Tewerkstellingsvergunning” aanvraagt, dient u de beschikbare vacature aan te melden bij het Centrum voor Arbeid (Sentro pa Labor) van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn;

           Aanmelden via: vacaturemelding.soaw@gobiernu.cw

  • Als werkgever dient u zich te houden aan de geldende arbeidsvoorwaarden, zoals het uitbetalen van tenminste het volledige minimumloon dat geldt voor werknemers van 18 jaar en ouder.
  • Indien de buitenlandse arbeidskracht inwonend is, moet u hem/haar een veilige en hygiënische huisvesting aanbieden.

Kosten

De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag "Tewerkstellingsvergunning” zijn als volgt:

  Duur van de Vergunning  Tarief 
A. 0 tot 6 maanden  fl.   500,-- 
B. 6 tot 12 maanden  fl. 1.000,--
C. 12 tot 24 maanden  fl. 2.000,--
D. 24 tot 36 maanden  fl. 3.000,--

Nota:
Conform bestendig beleid worden momenteel alleen aanvragen in behandeling genomen voor een tijdvak van 0 tot 6 maanden en 6 tot 12 maanden.

Betalingen geschieden:
 contant  (alléén met een pinpas aan het loket van Vergunningenloket);
- door middel van storting op rekening bij Maduro & Curiel's Bank (Rekening nr. 32061300, (naam van de buitenlandse arbeidskracht) voor storting 
  leges Tewerkstellingsvergunning)

Meenemen

Hetgeen dat u bij de aanvraag "Tewerkstellingsvergunning" dient te overleggen, treft u aan in de vereistenlijst die voor u van toepassing is.
- Vereistenlijst bij eerste aanvraag
- Vereistenlijst bij verlengingsaanvraag
- Vereistenlijst bij versnelde procedure
- Vereistenlijst bij wijziging werkgever

Wetgeving

  • Landsverordening Arbeid Vreemdelingen (A° 2001 no. 82)
  • Landsverordening Toelating en Uitzetting Curaçao

Afspraak

Voor de aanvraag van een “Tewerkstellingsvergunning (TWV)” hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Vergunningenloket
- Afdeling Intake
(voor de aanvraag) via tel: (+5999) 434-1691 of via mail: intake.vergunningenloket@gobiernu.cw
- Afdeling Afgifte (voor de afgifte en navraag status)  via tel: (+5999) 434-1692 of via mail: afgifte.vergunningenloket@gobiernu.cw

Openingstijden voor aanvraag TWV    
- maandag - donderdag 8:00 am - 3:00 pm  
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm  
     
Openingstijden voor afgifte TWV    
- maandag - donderdag 2:00 pm - 4:00 pm (alléén op afspraak)
     
Openingstijden voor navraag status TWV    
- maandag - donderdag 3:00 pm - 5:00 pm         (alléén telefonisch)

 

NOTA:
Echter de aanvraag “Tewerkstellingsvergunning” wordt pas in behandeling genomen op het moment dat:
- de benodigde documenten en gegevens zijn overlegd;
- de benodigde vergoeding voor behandeling van de aanvraag is betaald¹¹   Betalingen geschieden:
    - contant  (alléén met een pinpas aan het loket van Vergunningenloket);
- door middel van storting op rekening bij Maduro & Curiel's Bank (Rekening nr. 28363501, (naam van de buitenlandse arbeidskracht) voor storting 
  leges Tewerkstellingsvergunning)