Tewerkstellingsvergunning

Wilt u een buitenlandse arbeidskracht¹ in dienst nemen? dan moet u eerst een "Tewerkstellingsvergunning" aanvragen. Een "Tewerkstellingsvergunning" is een vergunning die een buitenlandse arbeidskracht conform de “Landsverordening Arbeid Vreemdelingen (A° 2001 no. 82) nodig heeft om te kunnen werken op Curaçao.

Naast een "Tewerkstellingsvergunning" heeft de buitenlandse arbeidskracht ook een verblijfstitel(verblijfsvergunning) nodig om op Curaçao te kunnen wonen. Deze verblijftitel dient u aan te vragen bij Toelatingsorganisatie Curaçao (voorheen Immigratiekantoor).

Alle personen die conform de "Landsverordening Toelating en Uitzetting" voor verblijf op Curaçao een verblijfstitel dienen aan te vragen (Van Rechtswege Toelating, Vergunning tot Tijdelijk Verblijf of Vergunning tot Onbepaalde Tijd).  

Om een "Tewerkstellingsvergunning aan te vragen, dient u het volgende te doen:

Stap 1: Beschikbaarheid arbeidsplaats aanmelden

Voordat u de "Tewerkstellingsvergunning" kunt aanvragen, dient u tenminste vijf (5) weken van tevoren de beschikbaarheid van betreffende arbeidsplaats te melden bij Centrum voor Arbeid/Sentro pa Labor in het Bon Bini Business Center aan de SSchottegatweg Oost 10, begane grond.                                                                                                        Het aanmelden van de arbeidsplaats gebeurt via vacaturemelding.soaw@gobiernu.cw door een aanvraagformulier in te vullen.

Stap 2: Tewerkstellingsvergunning aanvragen

Indien het Centrum voor Arbeid akkoord gaat met uw verzoek, kunt de aanvraag voor een "Tewerkstellingsvergunning" indienen bij Vergunningenloket, Afdeling Intake te Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding) .

Hetgeen dat u bij de aanvraag "Tewerkstellingsvergunning" dient te overleggen, treft u aan in de vereistenlijst die voor u van toepassing is.

U dient tevens een aanvraagformulier in te vullen.

Stap 3: Verblijfstitel aanvragen

De buitenlandse arbeidskracht dient een verblijfstitel aan te vragen bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (Immigratiekantoor) te Prinsenstraat 90 (Tauber building in Punda).

Voordat u een “Tewerkstellingsvergunning” kunt aanvragen voor een buitenlandse arbeidskracht, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Bij de aanvraag dient u aan te kunnen tonen dat u ten minste vijf weken actief heeft gezocht naar geschikte kandidaten op Curaçao;
  • Tenminste vijf (5) weken voordat u de “Tewerkstellingsvergunning” aanvraagt, dient u de beschikbare vacature aan te melden bij het Centrum voor Arbeid (Sentro pa Labor) van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn;

 Aanmelden via: vacaturemelding.soaw@gobiernu.cw

  • Als werkgever dient u zich te houden aan de geldende arbeidsvoorwaarden, zoals het uitbetalen van tenminste het volledige minimumloon dat geldt voor werknemers van 18 jaar en ouder.
  • Indien de buitenlandse arbeidskracht inwonend is, moet u hem/haar een veilige en hygiënische huisvesting aanbieden.

De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag "Tewerkstellingsvergunning” zijn als volgt:

  Duur van de Vergunning Tarief
A 0 tot 6 maanden fl. 500,--
B 6 tot 12 maanden fl. 1.000,--
C 12 tot 24 maanden fl. 2.000,--
D 24 tot 36 maanden fl. 3.000,--

Betalingen geschieden:

  • contant  (alléén met een pinpas aan het loket van Vergunningenloket);
  • door middel van storting op rekening bij Maduro & Curiel's Bank (Rekening nr. 32061300, (naam van de buitenlandse arbeidskracht) voor storting leges Tewerkstellingsvergunning

  • Landsverordening Arbeid Vreemdelingen (A° 2001 no. 82)
  • Landsverordening Toelating en Uitzetting Curaçao

Voor de aanvraag van een “Tewerkstellingsvergunning (TWV)” hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot
Vergunningenloket

Openingstijden voor aanvraag TWV

  • maandag - donderdag 8:00 am - 3:00 pm
  • vrijdag 8:00 am - 12:00 pm