aanmelden

Rijbewijs_Overschrijven Militair Rijbewijs

Heeft u een militair rijbewijs? Dan kunt u dit rijbewijs overschrijven naar een Curaçaos rijbewijs. Echter bij de omwisseling wordt uw militair rijbewijs niet ingehouden.

Aanvragen

Voor het omwisselen van een militair rijbewijs, moet u een afspraak maken via Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon.

Kosten

Het rijbewijs kost NAf 95,--


Nota:
U kunt niet met contant geld betalen. U kunt met een pinpas betalen of u kunt het bedrag storten op Girorekening nr. 1100033 op naam van Land Curaçao Bureau Examen en Afgifte Rijbewijzen. Op de dag van de afspraak moet u het stortingsbewijs overleggen.

Meenemen

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs (sedula of paspoort);

  • een geldig militair rijbewijs;

  • een Verklaring van Gebleken Rijvaardigheid (ondertekend door de officier vervoerszaken);

  • Een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

Levering

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u de kosten betaalt, dan krijgt u het rijbewijs op dezelfde dag.

Afspraak

Voor het overschrijven van een militair rijbewijs moet u een afspraak maken. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:

  • Persoonlijk aan de balie van Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding schuin tegenover Wimco Saliña)*

  • Via telefoon: 0800-1515 (gratis) of (+5999) 433-3123*

  • Via het “sita On-Line” op de website www.gobiernu.cw

 

* Openingstijden
- maandag – donderdag    8:00 am – 3:00 pm

- vrijdag                           8:00 am – 12:00 pm

 

Overschrijven van het militair rijbewijs
De overschrijving van het rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42