Overschrijven Militair Rijbewijs

Heeft u een militair rijbewijs? Dan kunt u dit rijbewijs overschrijven naar een Curaçaos rijbewijs. Echter bij de omwisseling wordt uw militair rijbewijs niet ingehouden.

Voor het omwisselen van een militair rijbewijs, dient u een afspraak te maken via het online afsprakensysteem sita.gobiernu.cw

 

Het rijbewijs kost NAf 95,--.

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
  • een geldig militair rijbewijs;
  • een Verklaring van Gebleken Rijvaardigheid (ondertekend door de officier vervoerszaken);
  • Een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u de kosten betaalt, dan krijgt u het rijbewijs op dezelfde dag.

Voor het overschrijven van een militair rijbewijs dient u een afspraak te maken. Dit kan via het afsprakensysteem online.

Overschrijven van het militair rijbewijs

De overschrijving van het rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42