aanmelden

Attestatie di Vitae/ Bewijs van In Leven Zijn

Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen om een "Bewijs van in Leven Zijn" af te geven.
Dit bewijs wordt ook een "Attestatie di Vitae" genoemd.

Op Curaçao wordt een attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn op de volgende manieren verstrekt:
  1. er wordt in de verklaring aangegeven dat u in levende lijve bent verschenen aan de balie van Publieke Zaken (Kranshi);
  2. er wordt in de verklaring aangegeven dat u volgens de Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao in leven bent.

Voordat u de attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn aanvraagt, is het aangeraden om bij de betreffende instantie te informeren, welke vorm u dient aan te vragen. 

Aanvragen

U kunt een "Attestatie di Vitae/Bewijs van In Leven Zijn" op de volgende manieren aanvragen:
  1. u kunt het persoonlijk aanvragen;
  2. een eerste graad familielid* kan het zonder machtiging aanvragen; *(ouders, echtgeno(o)te of kinderen)
  3. u kunt een derde persoon machtigen om het aan te vragen.

Voor de aanvraag van een attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn dient u een afspraak te maken. U kunt zich wenden tot
Het Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
Tel: (+5999) 434-1690
of via
e-mail: sita@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag          8:00 am -  3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Kosten

De "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" kost NAf 25,--

 !!!!!!OPGELET - TUMA NOTA - ATTENTION!!!!!!!!!!

Vanaf 03 juni 2019 is het niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten bij
de Maduro & Curiel's bank op rekening nummer 31968502 op naam van (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!

For di 3 di yüni 2019 no ta posibel mas pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante na Maduro & Curiel's bank 
riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister) 

Kòrda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!

From June 3rd 2019  it's no longer possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office). You can swipe at Public Affairs or deposit the amount at Maduro & Curiel's bank 
on account number 31968502, (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!

Meenemen

Voor de aanvraag van een "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" heeft u de volgende documenten nodig:

Haalt u zelf de verklaring af?
- uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs);
- pinpas.

Halen uw ouders, echtgeno(o)te of kinderen de verklaring af?
- een geldig identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs) van de ouder, echtgenoot of kind, die de verklaring afhaalt;
- trouwboekje, familieboekje, geboorteakte (indien de familieband niet is vastgelegd in de burgerlijke stand);
- pinpas.

Machtigt u iemand anders om de verklaring af te halen?
U maakt een brief met de volgende informatie:
- datum waarop de brief wordt opgesteld;
- de naam van de verklaring die u nodig heeft (attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn);
- naam van degene aan wie u toestemming geeft om de verklaring af te halen (de gemachtigde);
- uw handtekening op de brief.

Het gebruik van een mondkapje is verplicht bij Publieke Zaken.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met:
- een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
- zijn/haar geldige identiteitsbewijs;
- pinpas.

Levering

Als u de "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" persoonlijk aanvraagt, dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.

Afspraak

Voor de aanvraag van een "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" dient u een afspraak te maken. U kunt zich wenden tot
Het Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon 
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
Tel: (+5999) 434-1690
of via
e-mail: sita@gobiernu.cw

Openingstijden
- maandag - donderdag             8:00 am -  3:00 pm
- vrijdag  8:00 am - 12:00 pm