aanmelden

Attestatie di Vitae/ Bewijs van In Leven Zijn

Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen om een "Bewijs van in Leven Zijn" af te geven.
Dit bewijs wordt ook een "Attestatie di Vitae" genoemd.

Op Curaçao wordt een attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn op de volgende manieren verstrekt:
  1. er wordt in de verklaring aangegeven dat u in levende lijve bent verschenen aan de balie van Publieke Zaken (Kranshi);
  2. er wordt in de verklaring aangegeven dat u volgens de Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao in leven bent.

Voordat u de attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn aanvraagt, is het aangeraden om bij de betreffende instantie te informeren, welke vorm u dient aan te vragen. 

Aanvragen

U kunt een "Attestatie di Vitae/Bewijs van In Leven Zijn" op de volgende manieren aanvragen:
  1. u kunt het persoonlijk aanvragen;
  2. een eerste graad familielid* kan het zonder machtiging aanvragen; *(ouders, echtgeno(o)te of kinderen)
  3. u kunt een derde persoon machtigen om het aan te vragen.

Voor de aanvraag van een attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag          8:00 am -  3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Kosten

De "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" kost NAf 25,--

Meenemen

Voor de aanvraag van een "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" heeft u de volgende documenten nodig:

Haalt u zelf de verklaring af?
- uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs);
- contant geld of pinpas.

Halen uw ouders, echtgeno(o)te of kinderen de verklaring af?
- een geldig identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs) van de ouder, echtgenoot of kind, die de verklaring afhaalt;
- trouwboekje, familieboekje, geboorteakte (indien de familieband niet is vastgelegd in de burgerlijke stand);
- contant geld of pinpas.

Machtigt u iemand anders om de verklaring af te halen?
U maakt een brief met de volgende informatie:
- datum waarop de brief wordt opgesteld;
- de naam van de verklaring die u nodig heeft (attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn);
- naam van degene aan wie u toestemming geeft om de verklaring af te halen (de gemachtigde);
- uw handtekening op de brief.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met:
- een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
- zijn/haar geldige identiteitsbewijs;
- contant geld of pinpas.

Levering

Als u de "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" persoonlijk aanvraagt, dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.

Afspraak

Voor de aanvraag van een "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen 
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden
- maandag - donderdag             8:00 am -  3:00 pm
- vrijdag  8:00 am - 12:00 pm