Attestatie di Vitae/ Bewijs van In Leven Zijn

Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen om een "Bewijs van in Leven Zijn" af te geven. Dit bewijs wordt ook een "Attestatie di Vitae" genoemd.

Op Curaçao wordt een attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn op de volgende manieren verstrekt:

 1. er wordt in de verklaring aangegeven dat u in levende lijve bent verschenen aan de balie van Publieke Zaken (Kranshi);
 2. er wordt in de verklaring aangegeven dat u volgens de Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao in leven bent.

Voordat u de attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn aanvraagt, is het aangeraden om bij de betreffende instantie te informeren, welke vorm u dient aan te vragen.

U kunt een "Attestatie di Vitae/Bewijs van In Leven Zijn" op de volgende manieren aanvragen:

 1. u kunt het persoonlijk aanvragen;
 2. een eerste graad familielid* kan het zonder machtiging aanvragen; *(ouders, echtgeno(o)te of kinderen)
 3. u kunt een derde persoon machtigen om het aan te vragen.

Voor de aanvraag van een attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn dient u een afspraak te maken. U kunt zich wenden tot

Het Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
(+5999) 433-3123
sita@gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag 8:00 am -  3:00 pm
 • vrijdag 8:00 am - 12:00 pm
Informatie:

Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over Veiligheids kenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd. Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023. Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte leges/zegels gewoon geldig zijn.

De "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" kost NAf 25,--

Voor de aanvraag van een "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" heeft u de volgende documenten nodig:

Haalt u zelf de verklaring af?

 • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs);
 • pinpas.

Halen uw ouders, echtgeno(o)te of kinderen de verklaring af?

 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs) van de ouder, echtgenoot of kind, die de verklaring afhaalt;
 • trouwboekje, familieboekje, geboorteakte (indien de familieband niet is vastgelegd in de burgerlijke stand);
 • pinpas.

Machtigt u iemand anders om de verklaring af te halen?

U maakt een brief met de volgende informatie:

 • datum waarop de brief wordt opgesteld;
 • de naam van de verklaring die u nodig heeft (attestatie di vitae/bewijs van in leven zijn);
 • naam van degene aan wie u toestemming geeft om de verklaring af te halen (de gemachtigde);
 • uw handtekening op de brief.

Het gebruik van een mondkapje is verplicht bij Publieke Zaken.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • zijn/haar geldige identiteitsbewijs
 • pinpas

Als u de "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" persoonlijk aanvraagt, dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.

Voor de aanvraag van een "Attestatie di Vitae/Bewijs van in Leven Zijn" dient u een afspraak te maken. U kunt zich wenden tot

Het Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon 
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
(+5999) 433-3123
sita@gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag 8:00 am -  3:00 pm
 • vrijdag 8:00 am - 12:00 pm