aanmelden

Garantieverklaring (voor aanvraag visum Curaçao)

Een "Garantieverklaring" is in sommige gevallen nodig als u iemand wilt uitnodigen die voor zijn/haar komst naar Curaçao visumplichtig is. Door middel van uw handtekening op de garantieverklaring verklaart u, dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die de overheid eventueel moet maken voor het verblijf (en vertrek) van uw bezoeker.

Het ondertekenen van een garantieverklaring is nodig in die gevallen waarbij niet duidelijk is of uw bezoeker zelf duurzaam over voldoende financiële middelen beschikt om in zijn/haar onderhoud te voorzien tijdens zijn/haar verblijf op Curaçao. Dit houdt in dat uw bezoeker in zo'n geval pas een visum kan krijgen als u zich in Curaçao, door middel van een garantieverklaring garant heeft gesteld.

Aanvragen

Alléén als u een inwoner bent van Curaçao, kunt u garant staan voor een bezoeker uit een visumplichtig land. Dit houdt in dat u op het moment van de aanvraag, opgenomen bent in de Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao. Het proces dat u dient te doorlopen bestaat uit de volgende stappen:


Invullen van de garantieverklaring
:
De garantieverklaring die u dient in te vullen is verkrijgbaar aan het loket van Publieke Zaken (Kranshi) of u kunt het formulier ook downloaden op de website www.gobiernu.cw.

Nota:
Het formulier op de website gelieve digitaal invullen. Een handmatig ingevulde formulier wordt niet geaccepteerd.


Ondertekenen van de garantieverklaring:
De ingevulde garantieverklaring dient u vervolgens aan het loket van Publieke Zaken (Kranshi) te ondertekenen.


Versturen van de garantieverklaring:
Tot slot stuurt de ondertekende- en gestempelde garantieverklaring (met een aantal documenten) naar uw gast in het buitenland. Uw gast kan hiermee een visum aanvragen bij een Nederlandse ambassade of -consulaat in zijn/haar land.

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen:
Roodeweg 42
Tel:  (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag               8:00 am -   3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm


voor meer informatie kunt u de website van de Rijksoverheid www.mfa.nl bezoeken                                                                   

Kosten

Het stempelen en officialiseren van de door u ingevulde en - ondertekende "Garantieverklaring" kost NAf 25,--.

Meenemen

Bij het ondertekenen van de ingevulde "Garantieverklaring" aan het loket, dient u een geldige identificatiebewijs (sedula, paspoort of rijbewijs) te overleggen.


En bij het versturen van de garantieverklaring naar uw gast in het buitenland, dient u tevens het volgende te versturen:
- kopie van uw geldige paspoort;
- bewijs dat u financieel garant kunt staan (de laatste 3 salarisslips, bankafschriften etc).

Bijzonderheden

De hierna volgende groepen worden vrijgesteld van de visumplicht op Curaçao:

  1. Nationaliteiten die niet voorkomen op de lijst van visumplichtige landen;
  2. Houders van een geldige verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten, Canada of het Schengengebied;
  3. Houders van een geldige verblijfsvergunning voor het Franse gedeelte van Sint Maarten;
  4. Gezagvoerder,danwel passagiers of bemanningsleden van schepen of luchtvaartuigen die gedurende een aaneengesloten periode van niet langer dan 48 uur in Curaçao aangemeerd of geland zijn, en geen gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid van Curaçao. Voor de scheepvaart zijn aanvullende eisen opgesteld waaraan men moet voldoen wil men gebruik maken van deze uitzondering;
  5. Vreemdelingen die een vergunnig tot verblijf in Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba of St. Eustatius hebben voor een verblijf langer dan 6 maanden;
  6. Passagiers van cruiseschepen die minder dan 48 uur op het eiland verblijven;
  7. Bepaalde nationaliteiten met diplomatiek- of dienstpaspoort;
  8. Personen met de Colombiaanse nationaliteit die tevens houders zijn van een tenminste één maal gebruikte en geldige "multiple entry" visum voor de Verenigde Staten, Canada of Schengengebied.

Afspraak

Voor de aanvraag, het ondertekenen en het stempelen van de "Garantieverklaring" hoeft u geen afspraak te maken. U kunt  zich hiervoor wenden tot:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
Tel:  (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag               8:00 am -   3:00 pm  
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm