Garantieverklaring (voor aanvraag visum Curaçao)

Een "Garantieverklaring" is in sommige gevallen nodig als u iemand wilt uitnodigen die voor zijn/haar komst naar Curaçao visumplichtig is. Door middel van uw handtekening op de garantieverklaring verklaart u, dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die de overheid eventueel moet maken voor het verblijf (en vertrek) van uw bezoeker.

Het ondertekenen van een garantieverklaring is nodig in die gevallen waarbij niet duidelijk is of uw bezoeker zelf duurzaam over voldoende financiële middelen beschikt om in zijn/haar onderhoud te voorzien tijdens zijn/haar verblijf op Curaçao. Dit houdt in dat uw bezoeker in zo'n geval pas een visum kan krijgen als u zich in Curaçao, door middel van een garantieverklaring garant heeft gesteld.

Alléén als u een inwoner bent van Curaçao, kunt u garant staan voor een bezoeker uit een visumplichtig land. Dit houdt in dat u op het moment van de aanvraag, opgenomen bent in de Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao. Het proces dat u dient te doorlopen bestaat uit de volgende stappen:

Invullen van de garantieverklaring:

De garantieverklaring die u dient in te vullen is verkrijgbaar aan het loket van Publieke Zaken (Kranshi) of u kunt het formulier ook downloaden op de website www.gobiernu.cw.     

Ondertekenen van de garantieverklaring:

De ingevulde garantieverklaring dient u vervolgens aan het loket van Publieke Zaken (Kranshi) te ondertekenen.

Versturen van de garantieverklaring:

Tot slot stuurt de ondertekende- en gestempelde garantieverklaring (met een aantal documenten) naar uw gast in het buitenland. Uw gast kan hiermee een visum aanvragen bij een Nederlandse ambassade of -consulaat in zijn/haar land.

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen:
Roodeweg 42
(+5999) 434-1600
(+5999) 461-8166 (Fax)
info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm

voor meer informatie kunt u de website van de Rijksoverheid www.mfa.nl bezoeken.

Informatie:

Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over Veiligheids kenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd. Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023. Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte leges/zegels gewoon geldig zijn.

Het stempelen en officialiseren van de door u ingevulde en - ondertekende "Garantieverklaring" kost NAf 25,--.

Bij het ondertekenen van de ingevulde "Garantieverklaring" aan het loket, dient u een geldige identificatiebewijs (sedula, paspoort of rijbewijs) te overleggen.

En bij het versturen van de garantieverklaring naar uw gast in het buitenland, dient u tevens het volgende te versturen:

 • kopie van uw geldige paspoort;
 • bewijs dat u financieel garant kunt staan (de laatste 3 salarisslips, bankafschriften etc).

De hierna volgende groepen worden vrijgesteld van de visumplicht op Curaçao:

 1. Nationaliteiten die niet voorkomen op de lijst van visumplichtige landen;
 2. Houders van een geldige verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten, Canada of het Schengengebied;
 3. Houders van een geldige verblijfsvergunning voor het Franse gedeelte van Sint Maarten;
 4. Gezagvoerder,danwel passagiers of bemanningsleden van schepen of luchtvaartuigen die gedurende een aaneengesloten periode van niet langer dan 48 uur in Curaçao aangemeerd of geland zijn, en geen gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid van Curaçao. Voor de scheepvaart zijn aanvullende eisen opgesteld waaraan men moet voldoen wil men gebruik maken van deze uitzondering;
 5. Vreemdelingen die een vergunnig tot verblijf in Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba of St. Eustatius hebben voor een verblijf langer dan 6 maanden;
 6. Passagiers van cruiseschepen die minder dan 48 uur op het eiland verblijven;
 7. Bepaalde nationaliteiten met diplomatiek- of dienstpaspoort;
 8. Personen met de Colombiaanse nationaliteit die tevens houders zijn van een tenminste één maal gebruikte en geldige "multiple entry" visum voor de Verenigde Staten, Canada of Schengengebied.

De garantieverklaring die u dient in te vullen is verkrijgbaar aan het loket van Publieke Zaken (Kranshi) of u kunt het formulier ook downloaden op de website www.gobiernu.cw.

Voor de aanvraag van een "Garantie verklaring", moet u (vanaf 24 mei 2021) een afspraak maken. U kunt dit doen via:

sita@gobiernu.cw
(+5999) 433-3123
persoonlijk: Vergunningenloket, Saliña 127 Unit 3 - 16 (Eurobuilding)

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm