aanmelden

Rijbewijs Duplicaat Curaçaos Rijbewijs

U heeft een rijbewijs dat op Curaçao is afgegeven en is dit kwijtgeraakt, gestolen of niet leesbaar, dan kunt een duplicaat van het laatst uitgegeven rijbewijs aanvragen.


Nota:
Een rijbewijshouder mag maximaal 2 duplicaten, binnen eenenzelfde geldigheidsduur aanvragen. Bij de aanvraag voor een 3de duplicaat, binnen eenenzelfde geldigheidsduur, dient de aanvraag bij Korps Politie Curaçao (KPC) te worden aangemeld. KPC verricht nader onderzoek en informeert Publieke Zaken, Afdeling Rijbewijzen omtrent wel of niet uitgeven van de 3de duplicaat. Bij duplicaat mag geen enkel gegeven worden gewijzigd, ook niet het adres.

Aanvragen

Voor de aanvraag van een duplicaat van uw rijbewijs moet u vanaf 17 juli 2017 een afspraak maken via Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon of via de website www.gobiernu.cw (Sita On-Line).

Tel.: (+5999) 434-1690

Kosten

Het rijbewijs kost NAf 95,--.

 !!!!!!OPGELET - TUMA NOTA - ATTENTION!!!!!!!!!!

Vanaf 03 juni 2019 is het niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten bij
Maduro & Curiel's Bank op rekening nummer 31968502, op naam van (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!!!

For di 3 di yüni 2019 no ta posibel mas pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante na Maduro & Curiel's Bank,
riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister) 

Korda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!

From June 3rd 2019 is it no longer possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office). You can swipe at Public Affairs or deposit the amount at Maduro & Curiel's Bank 
on account number 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!

Meenemen

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs (sedula of paspoort);

  • niet leesbaar rijbewijs (uitsluitend van toepassing indien het niet meer leesbaar is);

  • ingevuld en ondertekend “verklaring vermissing rijbewijs” (verkrijgbaar bij Afdeling Rijbewijzen).

Het gebruik van een mondkapje is verplicht bij Publieke Zaken.

Levering

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u betaalt de kosten, dan krijgt u het duplicaat van uw rijbewijs op dezelfde dag.

Afspraak

Vanaf 17 juli 2017 moet u  een afspraak maken voor de aanvraag van uw rijbewijs. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:

  • persoonlijk aan de balie van Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding schuin tegenover Wimco Saliña)*;

  • via telefoon: (+5999) 434-1690

    via e-mail : sita@gobiernu.cw.

 

* Openingstijden
- maandag – donderdag     8:00 am – 3:00 pm

- vrijdag                           8:00 am – 12:00 pm

 

Aanvraag duplicaat rijbewijs
De aanvraag van het duplicaat van het rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42