aanmelden

Rijbewijs_Duplicaat Curaçaos Rijbewijs

U heeft een rijbewijs dat op Curaçao is afgegeven en is dit kwijtgeraakt, gestolen of niet leesbaar, dan kunt een duplicaat van het laatst uitgegeven rijbewijs aanvragen.


Nota:
Een rijbewijshouder mag maximaal 2 duplicaten, binnen eenenzelfde geldigheidsduur aanvragen. Bij de aanvraag voor een 3de duplicaat, binnen eenenzelfde geldigheidsduur, dient de aanvraag bij Korps Politie Curaçao (KPC) te worden aangemeld. KPC verricht nader onderzoek en informeert Publieke Zaken, Afdeling Rijbewijzen omtrent wel of niet uitgeven van de 3de duplicaat. Bij duplicaat mag geen enkel gegeven worden gewijzigd, ook niet het adres.

Aanvragen

Voor de aanvraag van een duplicaat van uw rijbewijs moet u vanaf 17 juli 2017 een afspraak maken via Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon of via de website www.gobiernu.cw (Sita On-Line).

Kosten

Het rijbewijs kost NAf 95,--.


Nota:
U kunt niet met contant geld betalen. U kunt met een pinpas betalen of u kunt het bedrag storten op Girorekening nr. 1100033 op naam van Land Curaçao Bureau Examen en Afgifte Rijbewijzen. Op de dag van de afspraak moet u het betalingsbewijs overleggen.

Meenemen

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs (sedula of paspoort);

  • niet leesbaar rijbewijs (uitsluitend van toepassing indien het niet meer leesbaar is);

  • ingevuld en ondertekend “verklaring vermissing rijbewijs” (verkrijgbaar bij Afdeling Rijbewijzen).

Levering

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u betaalt de kosten, dan krijgt u het duplicaat van uw rijbewijs op dezelfde dag.

Afspraak

Vanaf 17 juli 2017 moet u  een afspraak maken voor de aanvraag van uw rijbewijs. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:

  • persoonlijk aan de balie van Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-8 (Eurobuilding schuin tegenover Wimco Saliña)*;

  • via telefoon: 0800-1515 (gratis) of (+5999) 433-3123*;

  • via het “Sita On-Line” op de website www.gobiernu.cw.

 

* Openingstijden
- maandag – donderdag     8:00 am – 3:00 pm

- vrijdag                           8:00 am – 12:00 pm

 

Aanvraag duplicaat rijbewijs
De aanvraag van het duplicaat van het rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42