Duplicaat Curaçaos Rijbewijs

U heeft een rijbewijs dat op Curaçao is afgegeven en is dit kwijtgeraakt, gestolen of niet leesbaar, dan kunt een duplicaat van het laatst uitgegeven rijbewijs aanvragen.

Waarschuwing:

Een rijbewijshouder mag maximaal 2 duplicaten, binnen eenenzelfde geldigheidsduur aanvragen. Bij de aanvraag voor een 3de duplicaat, binnen eenenzelfde geldigheidsduur, dient de aanvraag bij Korps Politie Curaçao (KPC) te worden aangemeld. KPC verricht nader onderzoek en informeert Publieke Zaken, Afdeling Rijbewijzen omtrent wel of niet uitgeven van de 3de duplicaat. Bij duplicaat mag geen enkel gegeven worden gewijzigd, ook niet het adres.aat van het laatst uitgegeven rijbewijs aanvragen.

Voor de aanvraag van een duplicaat van uw rijbewijs moet u een afspraak maken via sita.gobiernu.cw (Sita Online).

 

Informatie:

Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over Veiligheids kenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd. Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023. Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte leges/zegels gewoon geldig zijn.

Het rijbewijs kost NAf 95,--.

MCB rekeningnummer: 31968502

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
  • niet leesbaar rijbewijs (uitsluitend van toepassing indien het niet meer leesbaar is);
  • ingevuld en ondertekend “verklaring vermissing rijbewijs” (verkrijgbaar bij Afdeling Rijbewijzen)

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u betaalt de kosten, dan krijgt u het duplicaat van uw rijbewijs op dezelfde dag.

U dient een afspraak te maken voor de aanvraag van uw rijbewijs. Dit kan via het afsprakensysteem online.

Aanvraag duplicaat rijbewijs

De aanvraag van het duplicaat van het rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42