aanmelden

Standplaatsvergunning

Onder standplaats wordt verstaan de ruimte die dagelijks voor de duur aangegeven op de vergunning is aangewezen voor het op de openbare weg staan met koopwaar om te verkopen, het aanbieden van diensten  of voor het geven van muziek, dans-, zang- en toneeluitvoeringen.

Dit gebeurt op of aan de openbare weg door gebruik te maken van een voertuig of carrosserie.

De standplaatsvergunning bestaat uit 4 categorieën.

1. standplaats Non-food: de vaste plaats voor verkoop van artikelen met gebruik van een kraam of een voertuig. Bijvoorbeeld een souvenirsstand.

2. standplaats Food: de vaste plaats voor de verkoop van of aanbieden van bereid of onbereid etens- of drinkwaren voor het publiek. Voorbeeld zijn mobiele kantines, een kraam, een ijscokar of een hotdog
    kar

3. artiestenstandplaats met of zonder kraam 

4. standplaats infokiosk bestemd voor het verschaffen van informatie

Een vergunnninghouder is degene aan wie door MEO een vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats.

U kunt een permanente - en/of een tijdelijke "Standplaatsvergunning" aanvragen. Met de permanente vergunning kunt u uw producten/diensten verkopen gedurende de periode aangegeven op de vergunning en met de tijdelijke vergunning kunt u alléén op een bepaalde dag - of binnen een bepaalde periode uw producten/diensten verkopen.
Enkele bekende dagen/periodes op Curaçao zijn:

  • karnaval;
  • koningsdag (Aña di Rei);
  • dia di bandera;
  • marcha di seu

Naast een standplaats in de binnenstad kan ook een standplaats buiten de binnenstad aangevraagd worden.
Voor het aanvragen van een standplaatsvergunning buiten de binnenstad  wordt u verzocht eerst de Verklaringsformulier standplaats buiten de binnenstad in te vullen.

Klek op Verklaringsformulier standplaats buiten Binnenstad.Aanvragen

Voor de aanvraag van een Standplaatsvergunnig hoeft u geen afspraak te maken.

De Standplaatsvergunning wordt aangevraagd bij het Vergunningenloket, afdeling Intake.
Dit kan
- persoonlijk aan de balie
- door uw aanvraag via de post op te sturewn
- door een bericht via intake.vergunningenloket@gobiernu.cw op te sturen

Opgelet! Aanvragen worden in behandeling genomen conform een checklist. Voor de nodige Checklist wordt u doorverwezen naar tab MEENEMEN.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Intake via
tel. (+5999) 434-1691 of
e-mail intake.vergunningenloket@gobiernu.cw

Wenst u een verzoek in te dienen voor een Standplaatsvergunning dan dient u een aanvraagformulier in te vullen.
Voor een Tijdelijke Standplaatsvergunning dient u ook een aanvraagformulier in te vullen.

S.v.p. Klik op een aanvraagformulier van uw keuze.

Aanvraagformulier Standplaatsvergunning
in het Nederlands

Aanvraagformulier Standplaatsvergunning
in het PapiamentuVergunningenloket
Afdeling Intake

Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)

Openingstijden  
- maandag - donderdag         8:00 uur - 15:00 uur
- vrijdag 8:00 uur - 12:00 uur


Kosten

S.v.p. Klik  op de Tarievenlijst van uw keuze.

Tarievenlijst Standplaatsvergunning en Tijdelijke Standplaatsverguning in het Nederlands.

Tarievenlijst Standplaatsvergunning en Tijdelijke Standplaatsvergunning in het Papiamentu.

Eenmaal uw aanvraag goedgekeurd is kunt u via 'swipen' bij het Vergunningenloket betalen.

Indien u het bedrag wilt storten ontvangt u een inningsopdracht. Met de inningsopdracht kunt u op rekening van de Maduro & Curiel's Bank op rekeningnummer 31968600 het bedrag storten.
 
Graag uw naam, achternaam en de standplaatsvergunningnummer bij de betaling vermelden. De Standplaatsvergunningnummer staat op de inningsopdracht.

Uw betalingsbewijs geeft u af bij het Vergunningenloket, afdeling Intake.

Meenemen

Bij de aanvraag van een Standplaatsvergunning dient u het volgende te overleggen

S.v.p. Klik op de Checklist van uw keuze.

Checklist Standplaatsvergunning Eerste Aanvraag in het Nederlands

Checklist Standplaatsvergunning Eerste Aanvraag in het Papiamentu

Checklist Standplaatsvergunning Verlenging in het Nederlands

Checklist Standplaatsvergunning Verlenging in het PapiamentuWenst u een Tijdelijke Standplaatsvergunning klik op de Checklist van uw keuze.

Checklist Tijdelijke Standplaatsvergunning in het Nederlands
Checklist Tijdelijke Standplaatsvergunning in het PapiamentuNota:

Vergeet niet samen met de gevraagde documenten de aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen.
Voor de aanvraaformulier wordt u verwezen naar tab AANVRAGEN.