Standplaatsvergunning

Onder standplaats wordt verstaan de ruimte die dagelijks voor de duur aangegeven op de vergunning is aangewezen voor het op de openbare weg staan met koopwaar om te verkopen, het aanbieden van diensten  of voor het geven van muziek, dans-, zang- en toneeluitvoeringen.

Dit gebeurt op of aan de openbare weg door gebruik te maken van een voertuig of carrosserie.

De standplaatsvergunning bestaat uit 4 categorieën.

 1. standplaats Non-food: de vaste plaats voor verkoop van artikelen met gebruik van een kraam of een voertuig. Bijvoorbeeld een souvenirsstand.
 2. standplaats Food: de vaste plaats voor de verkoop van of aanbieden van bereid of onbereid etens- of drinkwaren voor het publiek. Voorbeeld zijn mobiele kantines, een kraam, een ijscokar of een hotdog kar
 3. Artiestenstandplaats met of zonder kraam 
 4. Standplaats infokiosk bestemd voor het verschaffen van informatie

Een vergunnninghouder is degene aan wie door MEO een vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats.

U kunt een permanente - en/of een tijdelijke "Standplaatsvergunning" aanvragen. Met de permanente vergunning kunt u uw producten/diensten verkopen gedurende de periode aangegeven op de vergunning en met de tijdelijke vergunning kunt u alléén op een bepaalde dag - of binnen een bepaalde periode uw producten/diensten verkopen.
Enkele bekende dagen/periodes op Curaçao zijn:

 • karnaval;
 • koningsdag (Aña di Rei);
 • dia di bandera;
 • marcha di seu

Naast een standplaats in de binnenstad kan ook een standplaats buiten de binnenstad aangevraagd worden.
Voor het aanvragen van een standplaatsvergunning buiten de binnenstad  wordt u verzocht eerst de Verklaringsformulier standplaats buiten de binnenstad in te vullen.

Klik op Verklaringsformulier standplaats buiten Binnenstad (pdf, 548 KB).

Voor de aanvraag van een Standplaatsvergunnig hoeft u geen afspraak te maken.

De Standplaatsvergunning wordt aangevraagd bij het Vergunningenloket, afdeling Intake.
Dit kan

 • persoonlijk aan de balie
 • door uw aanvraag via de post op te sturewn
 • online

Opgelet! Aanvragen worden in behandeling genomen conform een checklist. Voor de nodige Checklist wordt u doorverwezen naar tab Meenemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Intake via e-mail intake.vergunningenloket@gobiernu.cw

Wenst u een verzoek in te dienen voor een Standplaatsvergunning dan dient u een aanvraagformulier in te vullen.
Voor een Tijdelijke Standplaatsvergunning dient u ook een aanvraagformulier in te vullen.

S.v.p. Klik op een aanvraagformulier van uw keuze.

Formulier Standplaats in het Nederlands (xlsx, 117 KB)

Formulier Standplaats in het Papiamentu (xlsx, 116 KB)

Vergunningenloket

Afdeling Intake
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)

loketdigital.gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 uur - 15:00 uur
 • vrijdag: 8:00 uur - 12:00 uur
Standplaatsvergunning aanvragen

S.v.p. Klik  op de Tarievenlijst van uw keuze.

Tarievenlijst Standplaatsvergunning en Tijdelijke Standplaatsverguning in het Nederlands. (pdf, 462 KB)

Tarievenlijst Standplaatsvergunning en Tijdelijke Standplaatsvergunning in het Papiamentu. (pdf, 448 KB)

Eenmaal uw aanvraag goedgekeurd is kunt u via 'swipen' bij het Vergunningenloket betalen.

Indien u het bedrag wilt storten ontvangt u een inningsopdracht. Met de inningsopdracht kunt u op rekening van de Maduro & Curiel's Bank op rekeningnummer 31968600 het bedrag storten.
 
Graag uw naam, achternaam en de standplaatsvergunningnummer bij de betaling vermelden. De Standplaatsvergunningnummer staat op de inningsopdracht.

Uw betalingsbewijs geeft u af bij het Vergunningenloket, afdeling Intake.

Ofisina di Tim Prekario Karnaval 2023 ta alkansabel via:
(+5999) 5113874 i (+5999) 6632921
info@prekariocuracao.com
Tambe por bishitá e página di facebook Prekario Kòrsou.


pa mas informashon por subi via e link:
https://gobiernu.cw/nieuw/diferente-informe-relashona-ku-prekario-pa-karnaval-2023/