aanmelden

Standplaats aanvragen

Met een "Standplaatsvergunning" kunt u producten/diensten verkopen vanuit een mobiele verkoopinrichting met een standplaats op - of aan een openbare weg.

Als houder van een "Standplaatsvergunning" kunt u uw goederen vanuit de volgende mobiele verkoopinrichtingen verkopen:
- een kraampje (stènt);
- een hot-dog karretje;
- een voertuig (w.o bestelbusje, pick-up).

U kunt een reguliere - en/of een tijdelijke "Standplaatsvergunning" aanvragen. Met de reguliere vergunning kunt u uw producten/diensten verkopen gedurende de periode aangegeven op de vergunning en met de tijdelijke vergunning kunt u alléén op een bepaalde dag - of binnen een bepaalde periode uw producten/diensten verkopen. Enkele bekende dagen/periodes op Curaçao zijn:

 • karnaval;
 • koningsdag (Aña di Rei);
 • dia di bandera;
 • marcha di seu.
Bij de aanvraag van een "Standplaatsvergunning" dient u het volgende te overleggen:

Vraagt u (als aanvrager) de "Standplaatsvergunning" zelf aan?
 
 • uw geldige sedula;
 • zegel(s) ter waarde van NAf 20,--; (verkrijgbaar bij Belastingdienst Curaçao)
 • uw vorige "Standplaatsvergunning"; (indien u al een "Stanplaatsvergunning" had)
 • verkaring afgegeven door Kas di Bario;
 • keuringskaart G&Gz; (zie product "Keuring voor foodhandlers")
 • kopie van de sedula van uw assistent(en); (indien u bij de verkoop wordt bijgestaan door anderen)
 • indien u en/of uw assistent(en) vreemdelingen zijn:
  • kopie van een geldige verblijfsvergunning;
  • de oude verblijfsvergunning + aanvraag verlenging; (indien verblijfsvergunning is verlopen)
 • verklaring omtrent het gedrag (VOG); (aanvragen bij het Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon)
 • aansprakelijkheidsverzekering (afsluiten bij één van de Verzekeringsmaatschappijen op Curaçao)
 • kwitantie van de betaling van de legekosten;
 • cribnummer; (verkrijgbaar bij Belastingdienst Curaçao)
 • een brief van de grondeigenaar die u toestemming geeft om etenswaren/goederen te verkopen op zijn terrein; (indien u gebruik maakt van een privé-terrein)
 • geldige dokumenten van uw voertuig;(indien de aanvraag betrekking heeft op verkoop vanuit een voertuig)
  • rijbewijs;
  • voertuigkeuringskaart;
  • motorrijtuigenbelastingkaart;
  • verzekeringsbewijs.

Vraagt een gemachtigde* namens u (als aanvrager), de "Standplaatsvergunning" aan?
De gemachtigde dient naast bovengenoemde documenten, extra het volgende te overleggen:
 • zijn/haar geldige sedula;
 • een machtigingsbrief;
 • kopie van uw (de aanvrager) geldige sedula.
* Indien de gemachtigde een notaris of advocaat is, dan behoeft geen machtigingsbrief te worden overlegd.

Nota:

Naast bovengenoemde documenten dient u dit aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen

Aanvragen

Voor de aanvraag van een "Ventvergunning" hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
Tel: (+5999) 434-1691
e-mail: intake.vergunningenloket@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag         8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Nota:
De aanvraag van de "Standplaatsvergunning" gebeurt via een "Aanvraagformulier" dat u als aanvrager dient te ondertekenen.
Indien u wenst kunt dit "Aanvraagformulier" vooraf printen ( Reguliere Standplaatsvergunning / Tijdelijke Standplaatsvergunning).

Bijzonderheden