aanmelden

Standplaats aanvragen

Met een "Standplaatsvergunning" kunt u producten/diensten verkopen vanuit een mobiele verkoopinrichting met een standplaats op - of aan een openbare weg.

Als houder van een "Standplaatsvergunning" kunt u uw goederen vanuit de volgende mobiele verkoopinrichtingen verkopen:
- een kraampje (stènt);
- een hot-dog karretje;
- een voertuig (w.o bestelbusje, pick-up).

U kunt een reguliere - en/of een tijdelijke "Standplaatsvergunning" aanvragen. Met de reguliere vergunning kunt u uw producten/diensten verkopen gedurende de periode aangegeven op de vergunning en met de tijdelijke vergunning kunt u alléén op een bepaalde dag - of binnen een bepaalde periode uw producten/diensten verkopen. Enkele bekende dagen/periodes op Curaçao zijn:

 • karnaval;
 • koningsdag (Aña di Rei);
 • dia di bandera;
 • marcha di seu.
Bij de aanvraag van een "Standplaatsvergunning" dient u het volgende te overleggen:

Vraagt u (als aanvrager) de "Standplaatsvergunning" zelf aan?
 
 • uw geldige sedula;
 • zegel(s) ter waarde van NAf 20,--; (verkrijgbaar bij Belastingdienst Curaçao)
 • uw vorige "Standplaatsvergunning"; (indien u al een "Stanplaatsvergunning" had)
 • verkaring afgegeven door Kas di Bario;
 • keuringskaart G&Gz; (zie product "Keuring voor foodhandlers")
 • kopie van de sedula van uw assistent(en); (indien u bij de verkoop wordt bijgestaan door anderen)
 • indien u en/of uw assistent(en) vreemdelingen zijn:
  • kopie van een geldige verblijfsvergunning;
  • de oude verblijfsvergunning + aanvraag verlenging; (indien verblijfsvergunning is verlopen)
 • verklaring omtrent het gedrag (VOG); (aanvragen bij het Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon)
 • aansprakelijkheidsverzekering (afsluiten bij één van de Verzekeringsmaatschappijen op Curaçao)
 • kwitantie van de betaling van de legekosten;
 • cribnummer; (verkrijgbaar bij Belastingdienst Curaçao)
 • een brief van de grondeigenaar die u toestemming geeft om etenswaren/goederen te verkopen op zijn terrein; (indien u gebruik maakt van een privé-terrein)
 • geldige dokumenten van uw voertuig;(indien de aanvraag betrekking heeft op verkoop vanuit een voertuig)
  • rijbewijs;
  • voertuigkeuringskaart;
  • motorrijtuigenbelastingkaart;
  • verzekeringsbewijs.

Vraagt een gemachtigde* namens u (als aanvrager), de "Standplaatsvergunning" aan?
De gemachtigde dient naast bovengenoemde documenten, extra het volgende te overleggen:
 • zijn/haar geldige sedula;
 • een machtigingsbrief;
 • kopie van uw (de aanvrager) geldige sedula.
* Indien de gemachtigde een notaris of advocaat is, dan behoeft geen machtigingsbrief te worden overlegd.

Nota:

Naast bovengenoemde documenten dient u dit aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen

Aanvragen

Voor de aanvraag van een "Ventvergunning" hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich wenden tot:
Vergunningenloket
Afdeling Bentana di Informashon

Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
Tel: (+5999) 434-1691
e-mail: intake.vergunningenloket@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag         8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

Nota:
De aanvraag van de "Standplaatsvergunning" gebeurt via een "Aanvraagformulier" dat u als aanvrager dient te ondertekenen.
Indien u wenst kunt dit "Aanvraagformulier" vooraf printen ( Reguliere Standplaatsvergunning / Tijdelijke Standplaatsvergunning).

Bijzonderheden


KONINGSDAG 2023
Iedereen die geïnteresseerd is om met een kraampje in de stad te staan, tijdens Koningsdag, kan contact opnemen met de organisator van de zone waar u wilt staan. De organisator zorgt voor de vent- en standplaatsvergunning.

De organisator heeft tot 6 april de tijd om de verzoeken in te dienen.

Zone 1      Fundashon Marshe     (+5999) 5111176
Area rond de markt (inclusief het plein voor het Postkantoor), de Ruyterkade (compleet v.a. de Sha Caprileskade tot de hoek
van de Handelskade).

Zone 2     Dutch Dream Special Events    (+5999) 4619393
Alle steegjes in Punda (waar er normaal kraampjes staan tijdens Koningsdag) inclusief Plasa Jojo Correa, Gouvernementsplein,
Wilhelminaplein, Hendrikplein en Waterfortplein.


Zone 3     Paul Lebbink    (+5999) 5125777
Nieuwestraat en Kaya Wilson “papa” Godett (Pietermaai).

Zone 4     Sosiedat di Komersiantenan di Otrabanda (SKO)      (+5999) 4623591
Breedestraat Otrobanda tot Frederikstraat (straat tegenover Netto bar).


Zone 5     Enrich    (+5999) 6828053
Molenplein tot Sebastopolstraat en Awasá.


Zone 6     Sosiedat di Komersiantenan di Otrabanda (SKO)     (+5999) 4623591
Brionplein. 
KARNAVAL 2023

Ofisina di Tim Prekario Karnaval 2023 ta alkansabel via:

Tel.: (+5999) 5113874 i (+5999) 6632921
Email: info@prekariocuracao.com
Tambe por bishitá e página di facebook Prekario Kòrsou.


pa mas informashon por subi via e link:

https://gobiernu.cw/nieuw/diferente-informe-relashona-ku-prekario-pa-karnaval-2023/