aanmelden

Geboorteaangifte

Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. Heeft u net een kind gekregen dat op Curaçao is geboren? Dan moet u dit aangeven bij Publieke Zaken (Kranshi).

Dit moet u binnen vijf (5) werkdagen na de geboortedag doen. Als de laatste dag van die 5 dagen op een zaterdag, zondag of op een op Curaçao erkende feestdag valt, wordt de termijn van aangifte verlengd tot de eerst volgende werkdag.

Geboorteaangifte na overlijden
Heeft uw kind enige tijd geleefd na de bevalling, maar het is voor de geboorteaangifte overleden? Dan moet u ook aangifte doen van geboorte. Er wordt dan eerst een geboorteakte van het kind opgemaakt en daarna wordt tevens een overlijdensakte van het kind opgemaakt.

Aanvragen

Binnen vijf (5) werkdagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42

Openingstijden  
- maandag - donderdag           08:00 am - 13:30 pm
- vrijdag 08:00 am - 12:00 pm

Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u géén aangifte van geboorte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. In de hierna volgende tabel kunt u zien wat de laatste dag is waarop u aangifte van geboorte kunt doen.

Mijn kind is 
geboren op    
                                                   
Uiterlijke datum van
aangifte:  
                                                      
Als de uitrerlijke datum van aangifte op een        
feestdag valt, doe ik aangifte op:

Maandag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Vrijdag

Vrijdag

Vrijdag

Maandag

Zaterdag

Vrijdag

Maandag

Zondag

Vrijdag

Maandag


Doet u later aangifte? Dan meldt Publieke Zaken (Kranshi) dit aan de Officier van Justitie.

Bij geboorteaangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. In de geboorteakte wordt de volgende informatie van uw kind vastgelegd:
- achternaam* (geslachtsnaam/ familienaam);
- voornaam / voornamen;
- namen van de ouders (afstamming);
- geboortedatum;
- geboortetijd;
- geboorteplaats.

Het is van groot belang dat u als aangever bovengenoemde informatie (met name de opgegeven namen) goed controleert, voordat het wordt vastgelegd in de geboorteakte. Want nadat de namen zijn vastgelegd in het bevolkingsregister van Curaçao, kunnen de voornamen alléén aan de hand van een beschikking van de rechter gewijzigd worden. De geslachtsnaam (achternaam) kan alléén aan de hand van een landsbesluit gewijzigd worden. U moet hiervoor een verzoek aan de Gouverneur van Curaçao richten.*
Naamskeuze
Sinds 2009 bestaat de mogelijkheid tot naamskeuze. Als ouder bepaald u welke achternaam uw kind krijgt. De keuze bestaat achternaam van de vader, achternaam van de moeder of een combinatie van beide. U kunt naamskeuze voor de geboorte - of bij de geboorteaangifte doen. Echter na naamskeuze krijgen alle volgende kinderen uit het gezin automatische dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Voorwaarden

Volgens het Burgerlijk Wetboek kunnen de volgende personen de geboorte van een kind aangeven:
 • de moeder;
 • de juridische vader;
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was;(alléén als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen);
 • iemand van de instelling of woning waar het kind geboren is. (alléén als er niemand bij de geboorte aanwezig was).


Nota:
Volgens de wet is de moeder van het pasgeboren kind bevoegd tot aangifte en is de vader verplicht om aangifte te doen van het pasgeboren kind. Wanneer de vader ontbreekt of is verhinderd, dan is degene, die aanwezig was bij de geboorte of een medebewoner van het huis of instelling, waar de bevalling heeft plaatsgevonden, verplicht tot aangifte.

Kosten

De "Geboorteaangifte" en het bijschrijven van het pasgeboren kind in uw trouwboek of familieboek is gratis.

Een afschrift van de geboorteakte kost NAf 20,-- en de eerste aanschaf van een familieboekje kost NAf 27,50.

 !!!!!!OPGELET - TUMA NOTA - ATTENTION!!!!!!!!!!

Vanaf 03 juni 2019 is het niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten bij
de Maduro & Curiel's Bank  op rekening nummer 31968502, op naam van (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!

For di 3 di yüni 2019 no ta posibel mas pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante na Maduro & Curiel's Bank 
riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister) 

Korda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!

From June 3rd 2019 it's no longer possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office). You can swipe at Public Affairs or deposit the amount at Maduro & Curiel's Bank 
on account number 31968502, (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!

Meenemen

Bij "Geboorteaangifte" dient het volgende te worden overlegd:
 • geldig identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs) van de aangever; (zie tab "voorwaarden")
 • geldig identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs) van de moeder;
 • doktersverklaring van het instituut waar het kind geboren is; (met dag en tijdstip geboorte)
 • volledige naam/ namen van het pasgeboren kind.
In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen:
 • trouwboek of familieboek voor bijschrijving van het pasgeboren kind;
 • bewijs van burgerlijke staat van vader en/of moeder;
 • verklaring met schriftelijke toestemming ondertekend door de moeder.


Nota:
- Uw pasgeboren kind hoeft niet aanwezig te zijn bij de aangifte van geboorte;
- Als u als ongehuwde moeder wilt dat uw pasgeboren kind bij de geboorteaangifte wordt erkend dan dient u aanwezig te zijn;
- Bij naamskeuze moeten beide ouders persoonlijk aanwezig zijn.

Levering

Een afschrift van een geboorteakte is vanaf drie (3) werkdagen na de aangifte beschikbaar aan het loket van Publieke Zaken (Kranshi). Het kost NAf 20,--.

Voor een afschrift van een geboorte akte moet u wel een afspraak maken.

U kunt dit doen via:

 • mail: sita@gobiernu.cw
 • Telefoon: (+5999) 434-1690 of
 • Persoonlijk: Vergunningenloket, Saliña 127 Unit 3 - 16 (Eurobuilding)

U kunt tevens een familieboekje aanvragen. Het familieboekje kost NAf 27,50. Heeft u al een familieboekje? Dan is de bijschrijving van uw pasgeboren kind in het familieboekje, gratis.

Afspraak

Voor geboorteaangifte hoeft u géén afspraak te maken. Binnen vijf (5) werkdagen na geboorte van u w kind dient de aangifte plaats te vinden bij:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking 
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag                   8:00 am - 13:30 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

 !!!!!!OPGELET - TUMA NOTA - ATTENTION!!!!!!!!!!

Voor een afschrift van een geboorte akte moet u wel een afspraak maken.

U kunt dit doen via:

 • mail: sita@gobiernu.cw
 • Telefoon: (+5999) 434-1690 of
 • Persoonlijk: Vergunningenloket, Saliña 127 Unit 3 - 16 (Eurobuilding)