Geboorteaangifte

Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. Heeft u net een kind gekregen dat op Curaçao is geboren? Dan moet u dit aangeven bij Publieke Zaken (Kranshi). Dit moet u binnen vijf (5) werkdagen na de geboortedag doen. Als de laatste dag van die 5 dagen op een zaterdag, zondag of op een op Curaçao erkende feestdag valt, wordt de termijn van aangifte verlengd tot de eerst volgende werkdag.

Geboorteaangifte na overlijden

Heeft uw kind enige tijd geleefd na de bevalling, maar het is voor de geboorteaangifte overleden? Dan moet u ook aangifte doen van geboorte. Er wordt dan eerst een geboorteakte van het kind opgemaakt en daarna wordt tevens een overlijdensakte van het kind opgemaakt.

Binnen vijf (5) werkdagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 08:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag: 08:00 am - 12:00 pm

Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u géén aangifte van geboorte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. In de hierna volgende tabel kunt u zien wat de laatste dag is waarop u aangifte van geboorte kunt doen.

Voorbeelden

Mijn kind is geboren op: Uiterlijke datum van aangifte: Als de uiterlijke datum van aangifte op een feestdag valt, doe ik aangifte op:
Maandag Maandag Dinsdag
Dinsdag Dinsdag Woensdag
Woensdag Woensdag Donderdag
Donderdag Donderdag Vrijdag
Vrijdag Vrijdag Maandag
Zaterdag Vrijdag Maandag
Zondag Vrijdag Maandag

Doet u later aangifte? Dan meldt Publieke Zaken (Kranshi) dit aan de Officier van Justitie.

Bij geboorteaangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. In de geboorteakte wordt de volgende informatie van uw kind vastgelegd:

 • achternaam* (geslachtsnaam/ familienaam);
 • voornaam / voornamen;
 • namen van de ouders (afstamming);
 • geboortedatum;
 • geboortetijd;
 • geboorteplaats.

Het is van groot belang dat u als aangever bovengenoemde informatie (met name de opgegeven namen) goed controleert, voordat het wordt vastgelegd in de geboorteakte. Want nadat de namen zijn vastgelegd in het bevolkingsregister van Curaçao, kunnen de voornamen alléén aan de hand van een beschikking van de rechter gewijzigd worden. De geslachtsnaam (achternaam) kan alléén aan de hand van een landsbesluit gewijzigd worden. U moet hiervoor een verzoek aan de Gouverneur van Curaçao richten.

Naamskeuze

Sinds 2009 bestaat de mogelijkheid tot naamskeuze. Als ouder bepaald u welke achternaam uw kind krijgt. De keuze bestaat achternaam van de vader, achternaam van de moeder of een combinatie van beide. U kunt naamskeuze voor de geboorte - of bij de geboorteaangifte doen. Echter na naamskeuze krijgen alle volgende kinderen uit het gezin automatische dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Informatie:

Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over Veiligheids kenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd. Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023. Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte leges/zegels gewoon geldig zijn.

Volgens het Burgerlijk Wetboek kunnen de volgende personen de geboorte van een kind aangeven:

 • de moeder;
 • de juridische vader;
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was;(alléén als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen);
 • iemand van de instelling of woning waar het kind geboren is. (alléén als er niemand bij de geboorte aanwezig was).

De "Geboorteaangifte" en het bijschrijven van het pasgeboren kind in uw trouwboek of familieboek is gratis.

Een afschrift van de geboorteakte kost NAf 20,-- en de eerste aanschaf van een familieboekje kost NAf 27,50.

Bij "Geboorteaangifte" dient het volgende te worden overlegd:

 • geldig identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs) van de aangever; (zie tab "voorwaarden")
 • geldig identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs) van de moeder;
 • doktersverklaring van het instituut waar het kind geboren is; (met dag en tijdstip geboorte)
 • volledige naam/ namen van het pasgeboren kind.

In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen:

 • trouwboek of familieboek voor bijschrijving van het pasgeboren kind;
 • bewijs van burgerlijke staat van vader en/of moeder;
 • verklaring met schriftelijke toestemming ondertekend door de moeder.

Een afschrift van een geboorteakte is vanaf drie (3) werkdagen na de aangifte beschikbaar aan het loket van Publieke Zaken (Kranshi). Het kost NAf 20,--.

Een afschrift van een geboorteakte kunt u online aanvragen via loketdigital.gobiernu.cw of u kunt een afspraak maken om deze bij Kranshi op te halen.

U kunt dit doen via:

U kunt tevens een familieboekje aanvragen. Het familieboekje kost NAf 27,50. Heeft u al een familieboekje? Dan is de bijschrijving van uw pasgeboren kind in het familieboekje, gratis.

Voor geboorteaangifte hoeft u géén afspraak te maken. Binnen vijf (5) werkdagen na geboorte van u w kind dient de aangifte plaats te vinden bij:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking 
Roodeweg 42
(+5999) 434-1600
info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm