aanmelden

Overlijdensaangifte

Wanneer een persoon op Curaçao overlijdt, is "Aangifte van Overlijden" verplicht. Dit gebeurt bij Publieke Zaken (Kranshi). Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden. Maar als nabestaande kunt u aangifte van overlijden ook zelf doen.

Als het géén natuurlijke dood is (w.o. verkeersongeval, misdrijf), dient de Officier van Justitie toestemming te geven voor de aangifte van overlijden.

Nadat de aangifte is gedaan, krijgen de nabestaanden toestemming om de overledene te begraven of te cremeren.

Aanvragen

Op de dag of op de eerste werkdag nadat de persoon is overleden doet éénieder* "Aangifte van Overlijden" aan het loket van
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag      8:00 am - 13:30 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

In het geval dat het lichaam van de overleden persoon in beslag is genomen door de officier van justitie, gebeurt de aangifte zo spoedig mogelijk nadat het lichaam is vrijgegeven.

*
Nota
Volgens de wet is éénieder die uit eigen wetenschap kennis draagt van overlijden bevoegd tot aangifte:
- een nabestaande van de overleden persoon;
- een gemachtigde, namens de nabestaanden (w.o. de begrafenisondernemer);
- een derde persoon.

Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over
veiligheidskenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen
worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het
Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd.

Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023.
Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte
leges/zegels gewoon geldig zijn.

Kosten

De "Aangifte van Overlijden" en het bijschrijven ervan in trouwboek of familieboek is gratis.

Een afschrift van de overlijdensakte kost NAf 20,-..

 

Het is niet mogelijk om met contant geld te betalen bij Publieke Zaken (Kranshi & Bureau Rijbewijzen). U kunt swipen bij Publieke Zaken of het bedrag storten bij
de Maduro & Curiel's Bank op rekening nummer 31968502, op naam van (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Vergeet niet uw betalingsbewijs mee te nemen naar Publieke Zaken op de dag van uw afspraak!

No ta posibel pa paga kèsh na Servisio Públiko (Kranshi i Ofisina di Reibeweis). Mester swipe na Servisio Públiko òf depositá e montante
na Maduro & Curiel's Bank, riba e number di kuenta: 31968502 (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister) 

Korda bai ku e komprobante di pago, dia di e sita na Servisio Públiko!

It's not possible to pay with cash at Public Affairs (Kranshi & Driving Licenses Office). You can swipe at Public Affairs or deposit the amount
at Maduro & Curiel's Bank on account number 31968502, (Land Cur Burgelijke Stand Bevolkingsregister). 

Do not forget to bring your proof of payment to Public Affairs on the day of your appointment!

Meenemen

Als aangever dient u in geval van een natuurlijke dood, het volgende te overleggen:
 • een geldig identiteitsbewijs (sedula, rijbewijs of paspoort);  
 • indien mogelijk: sédula,paspoort,trouwboek en/of familieboek van de overleden persoon;
 • 3 enveloppen
  • doktersverklaring;
  • verklaring doodsoorzaak;
  • toestemming om te begraven (toestemming na 36 uur).

Betreft het een lijk dat in beslag is genomen, dan dient u als aangever het volgende te overleggen:
 • een geldige identiteitsbewijs (sedula, rijbewijs, paspoort);
 • indien mogelijk: sédula,paspoort, trouwboek en/of familieboek van de overleden persoon;
 • 4 enveloppen
  • doktersverklaring;
  • verklaring doodsoorzaak;
  • toestemming om te begraven (toestemming na 36 uur)
  • toestemming van de officier van justitie.

 

Afspraak

Voor "Aangifte van Overlijden" hoeft u geen afspraak te maken. De aangifte kan op de volgende dagen aan het loket van
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag             8:00 am - 13:30 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

 

 !!!!!!OPGELET - TUMA NOTA - ATTENTION!!!!!!!!!!

 

Voor een afschrift van een overlijdens akte moet u wel een afspraak maken.

U kunt dit doen via:

 • mail: sita@gobiernu.cw
 • Telefoon: (+5999) 434-1690 of
 • Persoonlijk: Vergunningenloket, Saliña 127 Unit 3 - 16 (Eurobuilding)