aanmelden

Overlijdensaangifte

Wanneer een persoon op Curaçao overlijdt, is "Aangifte van Overlijden" verplicht. Dit gebeurt bij Publieke Zaken (Kranshi). Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden. Maar als nabestaande kunt u aangifte van overlijden ook zelf doen.

Als het géén natuurlijke dood is (w.o. verkeersongeval, misdrijf), dient de Officier van Justitie toestemming te geven voor de aangifte van overlijden.

Nadat de aangifte is gedaan, krijgen de nabestaanden toestemming om de overledene te begraven of te cremeren.

Aanvragen

Op de dag of op de eerste werkdag nadat de persoon is overleden doet éénieder* "Aangifte van Overlijden" aan het loket van
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag      8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm

In het geval dat het lichaam van de overleden persoon in beslag is genomen door de officier van justitie, gebeurt de aangifte zo spoedig mogelijk nadat het lichaam is vrijgegeven.

*
Nota
Volgens de wet is éénieder die uit eigen wetenschap kennis draagt van overlijden bevoegd tot aangifte:
- een nabestaande van de overleden persoon;
- een gemachtigde, namens de nabestaanden (w.o. de begrafenisondernemer);
- een derde persoon.

Kosten

De "Aangifte van Overlijden" en het bijschrijven ervan in trouwboek of familieboek is gratis.

Een afschrift van de overlijdensakte kost NAf 20,-..

Meenemen

Als aangever dient u in geval van een natuurlijke dood, het volgende te overleggen:
 • een geldig identiteitsbewijs (sedula, rijbewijs of paspoort);  
 • indien mogelijk: sédula,paspoort,trouwboek en/of familieboek van de overleden persoon;
 • 3 enveloppen
  • doktersverklaring;
  • verklaring doodsoorzaak;
  • toestemming om te begraven (toestemming na 36 uur).

Betreft het een lijk dat in beslag is genomen, dan dient u als aangever het volgende te overleggen:
 • een geldige identiteitsbewijs (sedula, rijbewijs, paspoort);
 • indien mogelijk: sédula,paspoort, trouwboek en/of familieboek van de overleden persoon;
 • 4 enveloppen
  • doktersverklaring;
  • verklaring doodsoorzaak;
  • toestemming om te begraven (toestemming na 36 uur)
  • toestemming van de officier van justitie.

Afspraak

Voor "Aangifte van Overlijden" hoeft u geen afspraak te maken. De aangifte kan op de volgende dagen aan het loket van
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden  
- maandag - donderdag             8:00 am - 3:00 pm
- vrijdag 8:00 am - 12:00 pm