Overlijdensaangifte

Wanneer een persoon op Curaçao overlijdt, is "Aangifte van Overlijden" verplicht. Dit gebeurt bij Publieke Zaken (Kranshi)Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden. Maar als nabestaande kunt u aangifte van overlijden ook zelf doen.

Als het géén natuurlijke dood is (w.o. verkeersongeval, misdrijf), dient de Officier van Justitie toestemming te geven voor de aangifte van overlijden.

Nadat de aangifte is gedaan, krijgen de nabestaanden toestemming om de overledene te begraven of te cremeren.

Op de dag of op de eerste werkdag nadat de persoon is overleden doet éénieder* "Aangifte van Overlijden" aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
Tel: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
e-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm

In het geval dat het lichaam van de overleden persoon in beslag is genomen door de officier van justitie, gebeurt de aangifte zo spoedig mogelijk nadat het lichaam is vrijgegeven.

Informatie:

Per 3 april 2023 zullen aktes, uittreksels en verklaringen geprint worden op beveiligd papier. Dit type papier beschikt over Veiligheids kenmerken die het risico op vervalsing drastisch verlagen. Ook zullen per die datum plakleges en –zegels vervangen worden door een digitale afdruk uit een kassasysteem. De prijzen om deze aktes, uittreksels en verklaringen uit het Burgerlijke Stand te verkrijgen blijven ongewijzigd. Er is een overgangsperiode ingesteld van zes (6) maanden. Deze periode loopt tot en met eind september 2023. Gedurende deze overgangsperiode zullen ook de oude, op blanco A4-uitgeprintte documenten met geplakte leges/zegels gewoon geldig zijn.

 • De "Aangifte van Overlijden" en het bijschrijven ervan in trouwboek of familieboek is gratis.
 • Een afschrift van de overlijdensakte kost NAf 20,-..

Als aangever dient u in geval van een natuurlijke dood, het volgende te overleggen:

 • een geldig identiteitsbewijs (sedula, rijbewijs of paspoort);  
 • indien mogelijk: sédula,paspoort,trouwboek en/of familieboek van de overleden persoon;
 • 3 enveloppen
  • doktersverklaring;
  • verklaring doodsoorzaak;
  • toestemming om te begraven (toestemming na 36 uur).

Betreft het een lijk dat in beslag is genomen, dan dient u als aangever het volgende te overleggen:

 • een geldige identiteitsbewijs (sedula, rijbewijs, paspoort);
 • indien mogelijk: sédula,paspoort, trouwboek en/of familieboek van de overleden persoon;
 • 4 enveloppen
  • doktersverklaring;
  • verklaring doodsoorzaak;
  • toestemming om te begraven (toestemming na 36 uur)
  • toestemming van de officier van justitie.

Voor "Aangifte van Overlijden" hoeft u geen afspraak te maken. De aangifte kan op de volgende dagen aan het loket van:
Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Gegevensverwerking
Roodeweg 42
(+5999) 434-1600
info.bsbv@gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm