Hindervergunning

Alle hindervergunningsplichtige bedrijven of activiteiten.
Dit zijn bedrijven of activiteiten die gevaarlijk, schadelijk en/of hinderlijk kunnen zijn voor het milieu. 

Degene voor wie het product bestemd is dient zelf de aanvraag te doen. 

Voor bepaalde activiteiten en handelingen heeft u een vergunning nodig.  

NAfl. 254,40 voor plaatsing van de advertentie in 2 lokale kranten.

Men moet jaarlijks NAfl. 200,-- betalen voor behoud van de vergunning. 

 • Aanvraag formulier Hindervergunning (opvragen bij UO MNB) (6-voud)
 • Kopie ID aanvrager (identiteitsbewijs/paspoort/rijbewijs) (6-voud)
 • Opgave van uw zakelijke Crib-nummer (opvragen bij de Belastingdienst)
 • Uittreksel handelsregister (opvragen bij KvK (3 maanden geldig) (6-voud)
 • Werktijden en werkdagen aangeven op A4 formaat (6-voud)
 • Situatieschets van de plaats waar de inrichting is gevestigd (opvragen bij Ruimtelijke Ordening & Planning (ROP) of Kadaster) (6-voud)
 • Plattegrond van de inrichting m.b.t. grenzen en bestemmingen (tenminste op schaal 1: 250,--, (6-voud) Graag deze eerst laten beoordelen voor het indienen in 6-voud.
 • Beschrijving van het geen in de richting zal worden verricht, verwerkt, vervaardigd of verzameld, en een lijst van de gebruikte apparaten en middelen, met bijbehorende vermogens, hoeveelheden of  andere kenmerken (in 6-voud). Deze moeten op de plattegrondtekening van de inrichting zijn aangegeven door middel van nummers of letters.
 • (Bij wijziging van een bestaande hindervergunning) kopie van originele vergunning.
 • (Indien nieuwbouw) Kopie bouwvergunning (opvragen bij ROP, Ruimtelijke Ordening & Planning) (6-voud)
 • Kopie Vestigingsvergunning (opvragen bij Vergunningenloket) (6-voud)
 • Stortingsbewijs betaling van de kosten (Nafl. 254,40 incl. OB) t.b.v. plaatsing van advertientie in de krant onder vermelding advertentie Hindervergunning (betaling via Inningsopdracht formulier bij Afdeling Financiën van het Land Curacao).

De levertijd is maximaal zes (6) maanden. 

Voor het indienen van de documenten in 6-voud. Deze bij de UO MNB laten checken. 

Publicatieblad van 9 juni 2017 no. 67 (GT)

 

Men moet telefonisch een afspraak maken bij de Uitvoeringsorganisatie Milieu- en Natuurbeheer.
Tel. nr. (+5 999) 432 5800 of 673 8514.

Instantie Uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer (UO MNB)

Schottegatweg Oost 18

Email: info.mil@gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag t/m donderdag: 8.00-11.00 uur    14.00-16.00 uur 
 • vrijdag 8.00-11.00 (middag gesloten)