Horecavergunning

Schenkt u alcohol in uw horecabedrijf? Dan moet u een "Horecavergunning" aanvragen bij het Vergunningenloket van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Om in aanmerking te komen voor een horecavergunning moet u aan verschillende verplichtingen en voorwaarden voldoen. Deze verplichtingen en voorwaarden hebben betrekking op:

 1. openbare Orde (waaronder sluitingstijd);
 2. hygiëne;
 3. brandveiligheid;
 4. mogelijke hinder voor de omgeving;
 5. bouwconstructie.

Voor het verkrijgen van de horecavergunning moeten al de vijf bovengenoemde punten in orde zijn.
Op Curaçao kunt u de volgende  horecavergunningen aanvragen:

 • vergunning Koffiehuis;
 • vergunning Restaurant A;
 • vergunning Restaurant B;
 • vergunning Bierhuis;
 • slijtvergunning;
 • vergunning Hotel;
 • vergunning Logement;
 • vergunning Sociëteit;
 • vergunning Grossier
 • vergunning Ijshuis;
 • combinatie Koffiehuis/Restaurant;
 • combinatie Bierhuis/Restaurant.

Voor meer informatie over elke soort vergunning, kunt u naar de Tab "Voorwaarden".

Voor de aanvraag van de "Horecavergunning" kunt u zich met de benodigde documenten wenden tot:

Vergunningenloket

Afdeling Intake
Saliña 127 unit 3-16 
loketdigital.gobiernu.cw

Openingstijden     

 • maandag - donderdag: 8:00 pm - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm
Aanvragen horecavergunning

Hier volgt een overzicht van de "Horecavergunningen" die u kunt aanvragen:

Vergunning Koffiehuis
Met deze vergunning kunt u sterke drank, zwak alcoholische drank, alcoholvrije drank en voor consumptie bestemd ijs (of soortgelijke artikelen) verkopen in uw horecabedrijf. De klant kan de gekochte drank en/of ijs in uw zaak of op uw terras nuttigen.

Vergunning Restaurant A
Met deze vergunning kunt u eten, alcoholvrije drank en voor consumptie bestemd ijs (of soort gelijke artikelen) verkopen in uw horecabedrijf. Voor deze vergunning heeft u een aparte keuken nodig waarin het eten wordt bereid.

Vergunning Restaurant B
Met deze vergunning kunt u eten, alcoholvrije drank, zwak alcoholische drank en voor consumptie bestemd ijs (of soort gelijke artikelen) verkopen in uw horecabedrijf. Het eten dat u aanbiedt, dient op eenvoudige te worden bereid. Dus in de vorm van het zogenaamde snelbuffet op kookplaten (fastfood).

Vergunning Bierhuis
Met deze vergunning kunt u alcoholische drank, zwak alcoholische drank en voor consumptie bestemd ijs (of soort gelijke artikelen) verkopen in uw horecabedrijf. De klant kan de gekochte drank en/of ijs in uw zaak of op uw terras nuttigen.

Slijtvergunning
Met een slijtvergunning kunt u in het klein sterke drank verkopen. Voorwaarde hierbij is, dat de klant de gekochte drank niet in uw zaak mag nuttigen.

Hotelvergunning
Met een hotelvergunning kunt u een hotel runnen van tenminste 10 kamers. Binnen uw hotel kunt u eten, drinken (sterke, zwak-alcholische of alcoholvrije drank) en voor consumptie bestemd ijs (of soortgelijke artikelen) verkopen aan de klanten verkopen. Zij dienen de consumptie ter plaatse te nuttigen.

Logementvergunning
Als houder van een logementvergunning kunt u een logement van maximaal 9 kamers runnen. Binnen dit logement kunt u eten, en drinken (zwak-alcoholische drank en alcoholvrije drank) en voor consumptie bestemd ijs (of soort gelijke artikelen) verkopen aan logeergasten en overige klanten. Zij dienen de consumptie ter plaatse te nuttigen.

Sociëteitvergunning
Met een sociëteitvergunning kunt u als houder eten, drinken (sterke alcoholische drank, zwak alcoholische drank en alcoholvrije drank) en voor consumptie bestemd ijs (of soortgelijke artikelen) verkopen aan leden van de sociëteit en hun geïntroduceerden. De consumptie is voor gebruik ter plekke.

Grossiersvergunning
Met een grossiersvergunning kunt u sterke drank in grote hoeveelheden (per dozijn/gross etc) verkopen. De verkochte drank mag niet ter plekke worden genuttigd door de klant.

Ijshuisvergunning
Met de ijshuisvergunning kunt u alcoholvrij drank en voor consumptie bestemd ijs (of soort gelijke artikelen) verkopen. De klant kan de consumptie in uw zaak of op uw terras nuttigen.

Benodigd document Kosten
Plakzegel (lege) NAf 5,--
Douane verklaring navragen bij Douane Curaçao
Adverteerkosten NAf 252,-- (incl. OB)
Vestigingsvergunning navragen bij Vergunningenloket
Directievergunning navragen bij Vergunningenloket
Bedrijfsregistratienummer navragen bij Kamer van Koophandel

Bij de aanvraag van een "Horecavergunning" dient u het volgende te overleggen:

Checklist vestigingsvergunning ons combinatie aanvraag vestigingsvergunning en horeca (pdf, 522 KB)(eerste aanvraag)