Registreren van een toeristische accommodatie

Bent u eigenaar van een accommodatie op Curaçao dat bestemd is voor toeristisch verblijf? Dan dient u deze accommodatie vanaf 23 august 2019, conform de registratieplicht Accommodatiesector, te laten registreren. Het gaat hierbij om alternatieve accommodaties als Bed & Breakfast, appartementen en villa’s die per keer minder dan 90 dagen worden verhuurd. Ook de accommodaties in de traditionele hotelsector vallen onder deze registratieplicht, welke is opgenomen in de Vergunningslandverordening (P.B.1963 no. 28).

Het registreren van uw toeristische accommodatie gebeurt door middel van dit registratieformulier. U kunt dit formulier downloaden en vooraf invullen of u kunt dit formulier afhalen bij het Vergunningenloket. Vervolgens dient u het ingevulde registratieformulier in te dienen* bij het Vergunningenloket. Een overzicht van de documenten die benodigd zijn bij de aanvraag treft u aan in bijgaande bijlage checklist registratie accommodatie.   

Is het registratieformulier volledig ingevuld en voldoen de te overleggen documenten aan de gestelde eisen? Dan krijgt u direct een registratiebewijs nadat het registratieformulier en de benodigde documenten, persoonlijk zijn ingediend.

Voor informatie kunt u bellen naar (+5999) 433-3123

*  Als eigenaar van de te registreren accommodatie kunt  u ook iemand machtigen om het registratieformulier in te dienen.

De registratieplicht voor accommodaties geldt voor alle accommodaties die voor minder dan 90 dagen als toeristische accommodatie worden verhuurd. Het gaat hierbij om:

  • accommodaties in de traditionele hotelsector;
  • alternatieve accommodaties w.o. Bed & Breakfast, appartementen en villa’s.

Het registreren van toeristische accommodaties is gratis

De documenten die u naast het ingevulde - en ondertekende registratieformulier dient te overleggen zijn:

  • een geldige identificatiebewijs (paspoort, sedula of rijbewijs) van de eigenaar;
  • een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs) van de eigenaar;
  • een machtigingsbrief (indien van toepassing);
  • een geldige Identificatiebewijs van de gemachtigde (indien van toepassing);
  • een geldige logementsvergunning of hotelvergunning of een bewijs van aanvraag logementvergunning of hotelvergunning;
  • een geldige vestigingsvergunning.

 Bovengenoemde documenten staan vermeld in bijgaande checklist registratie accommodatie. 

De registratieplicht voor toeristische accommodaties is opgenomen in de Vergunningslandverordening (P.B.1963 no. 28).

Voor de registratie van toeristische accommodaties hoeft u géén afspraak te maken. U moet hiervoor naar:

het Vergunningenloket
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)

Openingstijden     

  • maandag - donderdag: 8:00 am  - 3:00 pm
  • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm

(+5999) 433-3123

U heeft ook de mogelijkheid om uw toeristische accommodatie via bijgaande link online te registeren