Noodpaspoort

Het "Noodpaspoort" is een tijdelijke reisdocumenten. Met dit document kunt u reizen na bijvoorbeeld verlies, diefstal of verdwijning van uw regulier Nederlands paspoort. In deze gevallen wordt het noodpaspoort verstrekt, wanneer het niet mogelijk is om voor aanvang van uw reis een nieuw paspoort aan te vragen.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en staat u als inwoner ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao? dan kunt u het noodpaspoort aanvragen bij het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao.

Echter een noodpaspoort wordt aléén verstrekt als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u beschikt over de Nederlandse nationaliteit;
 • u bent niet in staat om via de reguliere route tijdig een nationaal paspoort te verkrijgen (dus een nationaal paspoort verstrekt door Publieke Zaken (Kranshi)); 
 • u kunt aannemelijk maken dat u uw reis niet kunt uitstellen;
 • uw identiteit, nationaliteit en/of woonplaats zijn vast te stellen. U dient hiervoor zelf bewijsstukken aan te leveren.

Voor meer informatie over de aanvraag van een noodpaspoort op Curaçao kunt u de website www.kabinetvandegouverneur.org, van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bezoeken.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en staat u ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao? dan dient u voor de aanvraag van een "Noodpaspoort", telefonisch of persoonlijk een afspraak te maken bij:

Kabinet van de Gouverneur Curaçao
Consulaire Afdeling

Fort Amsterdam 2
Tel: (+5999) 461-8555 / (+5999) 461-2000 (centrale nummer)

Openingstijden

 • maandag - vrijdag: 9:00 am - 12:00 pm (Persoonlijk aan het loket (inloop))   
 • maandag - vrijdag: 2:00 pm - 4:00 pm (Telefonisch (spreekuur))

Voor de kosten voor een "Noodpaspoort" klik op www.kabinetvandegouverneur.org.

Hetgeen wat u bij de aanvraag van uw "Noodpaspoort" dient  te overleggen, wordt naar gelang uw situatie door de medewerkers van de Afdeling Consulair bepaald. Het kan o.a. de volgende documenten betreffen:- uw oude verlopen paspoort;

 • een recente pasfoto (niet ouder dan 3 maanden) die voldoet aan de pasfoto-eisen (zie www.rijksoverheid.nl).
 • een recente originele geboorteakte niet ouder dan 6 maanden (bij minderjarige kinderen of meederjarigen die nooit eerder een paspoort hebben gehad); 

indien aanvraag voor minderjarige kinderen

 • een geldig identeitsbewijs (paspoort, sedula, rijbewijs) ouder(s);

indien van toepassing:

 • originele voogdijpapieren (bij aanvraag voor minderjarige kinderen);

indien van toepassing:

 • officiële toestemming van beide ouder(s), indien beide de ouderlijke macht hebben. Indien deze(n) in het buitenland is/zijn, dan dient tevens een kopie overlegd te worden van het paspoort van de ouder die in het buitenland verblijft;

indien u op Curaçao woonachtig bent:

 • bewijs dat u bij Publieke Zaken (Kranshi)/Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon een afspraak hebt gemaakt voor het aanvragen van een nieuw paspoort (nationaal paspoort);

Voor meer informatie over het aanvragen van een noodpaspoort op Curaçao kunt u de website www.kabinetvandegouverneur.org van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao.

Als de overlegde documenten aan de gestelde voorwaarden voldoen, kan het "Noodpaspoort" binnen 1 á 2 dagen geleverd worden.

Het aanvragen van een "Noodpaspoort" kan alleen op basis van een afspraak. U kunt de benodigde afspraak maken bij:

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao, Consulaire Afdeling
Fort Amsterdam 2
Tel: (+5999) 461-8555/ (+5999) 461-2000 (centrale nummer)

Openingstijden

 • maandag - vrijdag: 9:00 am - 12:00 pm (Persoonlijk aan het loket (inloop))
 • maandag - vrijdag: 2:00 pm - 4:00 pm (Telefonisch (spreekuur))