Sedula

De "Sedula" is een identiteitskaart, de politie of een andere toezichthouder kan hierom vragen. Dit valt onder de identificatieplicht.

Als u 12 jaar of ouder bent en u staat ingeschreven in de Basisadministratie Persoonsgegevens Curaçao, dan dient u in het bezit te zijn van een "Sedula". De sedula is een identiteitskaart en de politie of een andere toezichthouder kan hierom vragen. Dit valt onder de indentificatieplicht.

Voor de aanvraag van een sedula dient u een afspraak te maken bij

Vergunningenloket
Afdeling Bentana di
 Informashon
Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding)
(+5999) 433-3123
sita.gobiernu.cw (Sita Online)

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm

Op de dag en het tijdstip van de afspraak doet u de aanvraag van de sedula bij Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Documenten en Inlichtingen.

Als houder van de sedula dient u het persoonlijk aan te vragen. De foto voor de sedula wordt ter plekke gemaakt.

 

NOTA: 

"Inschrijven in het Bevolkingsregister" van Curaçao is gratis.

Documenten (zoals Bewijs van inschrijving en Sedula) die de inschrijving officieel bevestigen zijn vanaf 3 werkdagen na inschrijving beschikbaar.

 • Op basis van de indentificatieplicht dient elke burger die opgenomen is in de Basisadministratie Persoongegevens Curaçao, vanaf de leeftijd van 12 jaar in het bezit te zijn van een "Sedula";
 • In geval dat de houder van de "Sedula" naar het buitenland verhuist, dient hij/zij deze te overleggen bij "Uitschrijving uit het bevolkingsregister van Curaçao" (zie product);
 • In geval dat de houder van de "Sedula" komt te overlijden, dient zijn/haar "Sedula" te worden overlegd, bij "Aangifte van Overlijden" (zie product);
 • In geval een "Sedula" wordt gevonden, dient de vinder deze direct af te geven bij een politiebureau of bij Publieke Zaken (Kranshi).

NOTA: 

"Inschrijven in het Bevolkingsregister" van Curaçao is gratis.

Documenten (zoals Bewijs van inschrijving en Sedula) die de inschrijving officieel bevestigen zijn vanaf 3 werkdagen na inschrijving beschikbaar.

Eerste aanvraag/vernieuwen (oude sedula wordt ingeleverd)

Leeftijd aanvrager Kosten
de aanvrager is minderjarig (12 t/m 17 jaar) NAf 1,--
de aanvrager is meerderjarig (18+) NAf 15,--

Bij verlies/gestolen (oude sedula wordt niet ingeleverd)

Leeftijd aanvrager Kosten
de aanvrager is minderjarig (12 t/m 17 jaar) NAf 11,--
de aanvrager is meerderjarig (18+) NAf 25,--

Bij de aanvraag van een "Sedula" dient u het volgende te overleggen:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de oude sedula;
 • contant geld of een pinpas om de sedula te betalen.

In sommige gevallen dient u extra documenten te overleggen:

Is uw Sedula kwijtgeraakt door verlies of diefstal?

U dient een "Verklaring Vermissing Sedula" in te vullen. Genoemde verklaring wordt verstrekt door Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Documenten en Inlichtingen. Deze verklaring dient u vóór de datum en tijdstip van de aanvraag van uw sedula in te vullen. Ook dient u bij de aanvraag een boete van NAf 10,-- te betalen.

Bent u in het buitenland geboren?

In geval dat uw geboorteakte niet geregistreerd is in het bevolkingsregister van Curaçao, dient u een originele geboorteakte (gelegaliseerd of voorzien van een apostille en indien nodig vertaald) te overleggen. Voor meer informatie over het legaliseren - en vertalen van aktes, kunt u naar de website www.rijksoverheid.nl.

U dient tevens de beschikking van Toelatingsorganisatie Curaçao (w.o. Verklaring van Rechtswege Toelating, Verblijfsvergunning)  te overleggen. Deze beschikking moet echter wel minimaal één week voor de aanvraag van de sedula, geregistreerd zijn bij Publieke Zaken (Kranshi), Afdeling Gegevensverwerking.

Vraagt u de eerste Sedula aan voor uw minderjarige kind (0 t/m 17 jaar)?

Als ouder(s) of voogd dient u persoonlijk aanwezig te zijn bij aanvraag van de eerste sedula van uw minderjarige kind. U dient hierbij een geldige identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs) te overleggen.

Als voogd of ouder met één ouderlijk gezag dient u tevens een originele beschikking van de rechter niet ouder dan 5 jaar te overleggen.

Bent u genaturaliseerd tot Nederlander?

Bij de Toelatingsorganisatie Curaçao (Immigratie) dient u uw "Verblijfsvergunning" om te laten zetten in een "Verklaring van Rechtswege Toelating" en u dient deze verklaring vervolgens te laten registreren in het bevolkingsregister van Curaçao.

De sedula wordt direct na aanvraag verstrekt. De foto voor op de sedula, wordt ter plekke gemaakt door de ambtenaar van Publieke Zaken (Kranshi).

De geldigheidsduur van een "Sedula" is maximaal vijf (5) jaar.

In geval van o.a.:

 • verandering naamsgebruik (bij huwelijk, echtscheiding, overlijden van echtgenoot);
 • verandering naamsgebruik bij erkenning;
 • beschadiging,

kan de sedula vóór 5 jaar worden verwisseld.

Voor personen die op basis van een verblijfstitel op Curaçao verblijven is de geldigheidsduur van de sedula gelijk aan de duur van de toegekende verblijfstitel, met een maximum van 5 jaar.

Voor de aanvraag van een "Sedula" heeft u een afspraak nodig. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken:

 • persoonlijk aan de balie van Vergunningenloket, Afdeling Bentana di Informashon te Saliña 127 unit 3-16 (Eurobuilding);
 • (+5999) 433-3123
 • via "Sita Online"  sita.gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 am - 12:00 pm

De aanvraag van de sedula

De aanvraag de sedula vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U wendt zich tot:

Publieke Zaken, Burgerzaken (Kranshi)
Afdeling Documenten en Inlichtingen
Roodeweg 42
(+5999) 434-1600