Eerste Afgifte Rijbewijs

U heeft het theorie- en praktijkexamen succesvol afgelegd en u gaat voor de eerste keer een rijbewijs aanvragen.

Voor de aanvraag van uw eerste rijbewijs dient u een afspraak te maken via sita.gobiernu.cw (Sita Online).

Het rijbewijs kost NAf 95,--

MCB rekeningnummer: 31968502

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • een geldige identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
  • een ingevulde en ondertekende commissieverklaring (ondertekend door 3 commissieleden);
  • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u betaalt de kosten, dan krijgt u het nieuwe rijbewijs op dezelfde dag.

U dient een afspraak te maken voor de aanvraag van uw rijbewijs. Dit kan via het afsprakensysteem online.

 Afgifte eerste rijbewijs

De afgifte van uw eertse rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen