Rijbewijs Omwisselen (Buitenlands niet verlopen - Leden Verdrag van Genève)

Als u een rijbewijs heeft dat uitgegeven is door een land dat is aangesloten aan het Verdrag van Genève, dan kunt u dit rijbewijs laten omwisselen voor een Curaçaos rijbewijs.

Waarschuwing:

Opgelet

Voor Venezuela, Haiti, Libanon, China, India en Dominicaanse Republiek geldt dat de aanvrager een rijproef moet afleggen, alvorens het buitenlands rijbewijs te kunnen omwisselen.

Het omwisselen van een buitenlands rijbewijs die NIET is verlopen, is mogelijk voor rijbewijzen die uitgegeven zijn in landen die aangesloten zijn bij het Vedrag van Genève. 

Echter diplomaten kunnen een afspraak maken via het afdelingshoofd of de coördinator van Afdeling Rijbewijzen. Dit kan via e-mail rijbewijzen.puz@gobiernu.cw of via het telefoonnummer (+5999) 7362929

Gebruik onderstaande link om het Vedrag van Genève in te zien. 
https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/Details/007193

 • Omwisselen van een buitenlands rijbewijs kost NAf 175,--*;
 • Omwisselen van een verlopen rijbewijs afgegeven in Nederland kost NAf 175,--;
 • Omwisselen van een geldig rijbewijs afgegeven in Nederland, Bonaire, St. Eustatius, Saba, Aruba of Sint Maarten kost NAf 175,--.

De documenten die u moet overleggen zijn:

Uw buitenlands rijbewijs is geldig

 • een geldige verblijfstitel (verblijfverguning voor onbepaalde tijd, verklaring van rechtswege toelating of verklaring niet van toepassing);
 • geldig buitenlands rijbewijs (uitgegeven alvorens zich op Curaçao te hebben gevestigd);
 • geldig Curaçaos identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
 • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).
 • bewijs datum 1ste afgifte in land van herkomst/ echtheidsverklaring (afgegeven door Consulaat, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) etc)

 

Uw rijbewijs is verlopen (niet langer dan 6 maanden)

 • een geldige verblijfstitel (verblijfverguning voor onbepaalde tijd, verklaring van rechtswege toelating of verklaring niet van toepassing);
 • verlopen buitenlands rijbewijs (niet langer dan 6 maanden verlopen en uitgegeven alvorens zich op Curaçao te hebben gevestigd);
 • geldig curaçaos identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
 • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening);
 • bewijs datum 1ste afgifte in land van herkomst/ echtheidsverklaring (afgegeven door Consulaat, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) etc).

  Extra documenten: Alléén van toepassing op medewerkers van een consulaat (u bent een diplomaat)

 • geldig buitenlands rijbewijs (uitgegeven alvorens zich op Curaçao te hebben gevestigd);
 • karnet Consulaat;
 • geldig paspoort;
 • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

 Na overleg van nodige documenten:

 • aanvrager dient een “aanvraag voor omwisseling van het verlopen rijbewijs” bij Afdeling Rijbewijzen in te vullen;
 • aanvraag dient te worden geaccordeerd;
 • drie dagen na indienen van de aanvraag kan het rijbewijs worden omgewisseld.

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u de kosten betaalt, dan kan het buitenlands rijbewijs meteen omgewisseld worden. U krijgt dan een Curaçaos rijbewijs.

U dient een afspraak te maken voor de aanvraag van uw rijbewijs. Dit kan via het afsprakensysteem online.

 Echter diplomaten kunnen een afspraak maken via het afdelingshoofd of de coördinator van Afdeling Rijbewijzen. Dit kan via e-mail  rijbewijzien.puz@gobiernu.cw of via het telefoonnummer (+5999) 7362929

Openingstijden

 • maandag - donderdag: 8:00 am - 3:00 pm
 • vrijdag: 8:00 - 12:00 pm;

Omwisselen van het rijbewijs

De omwisseling van het buitenlands rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42