Rijbewijs Omwisselen (Buitenlands - verlopen tot 6 maanden)

Intro

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u de kosten betaalt, dan kan het buitenlands rijbewijs omgewisseld worden. U krijgt dan een Curaçaos rijbewijs.

Waarschuwing:

Opgelet

Rijbewijzen afgegeven door Venezuela, Haiti, Libanon, China, India of Dominicaanse Republiek die zijn verlopen (niet langer dan 6 maanden) worden, zijn verplicht een rijproef af te leggen, alvorens in aanmerking te komen voor een omwisseling.

Het omwisselen van een buitenlands rijbewijs die korter dan 6 maanden is verlopen, is mogelijk voor rijbewijzen die uitgegeven zijn in landen die aangesloten zijn aan het Vedrag van Genève. 

U kunt uw verzoek voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs online indienen door gebruik te maken van onderstaande link. 

Locatie Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Documenten & Inlichtingen
Roodeweg 42

Openingstijden

maandag – donderdag: 8:00 am – 15:00 pm
vrijdag: 8:00 am – 12:00 pm

Gebruik onderstaande link om het Vedrag van Genève in te zien. 
https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/Details/007193

Online aanvragen

 • Omwisselen van een buitenlands rijbewijs kost NAf 175,--;
 • Omwisselen van een verlopen rijbewijs afgegeven in Nederland kost NAf 175,--;
 • Omwisselen van een geldig rijbewijs afgegeven in Nederland, Bonaire, St. Eustatius, Saba, Aruba of Sint Maarten kost NAf 175,--.
Waarschuwing:

Opgelet

U kunt niet met contant geld betalen. U kunt met een pinpas betalen of u kunt het bedrag storten op Maduro & Curiel's Bank nr. 31968502 op naam van Land Curaçao Bureau Examen en Afgifte Rijbewijzen. Op de dag van de afspraak moet u het betalingsbewijs overleggen.

De documenten die u moet overleggen zijn:

Uw buitenlands rijbewijs is geldig

 • een geldige verblijfstitel (verblijfverguning voor onbepaalde tijd, verklaring van rechtswege toelating of verklaring niet van toepassing);
 • geldig buitenlands rijbewijs (uitgegeven alvorens zich op Curaçao te hebben gevestigd);
 • geldig Curaçaos identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
 • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).
 • bewijs datum 1ste afgifte in land van herkomst/ echtheidsverklaring (afgegeven door Consulaat, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) etc).

 

Uw buitenlands rijbewijs is verlopen (niet langer dan 6 maanden)

 • een geldige verblijfstitel (verblijfverguning voor onbepaalde tijd, verklaring van rechtswege toelating of verklaring niet van toepassing);
 • verlopen buitenlands rijbewijs (niet langer dan 6 maanden verlopen en uitgegeven alvorens zich op Curaçao te hebben gevestigd);
 • geldig curaçaos identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
 • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening);
 • bewijs datum 1ste afgifte in land van herkomst/ echtheidsverklaring (afgegeven door Consulaat, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) etc).
 • bewijs van goed afgelegde rijproef (in geval van rijbewijs landen Venezuela, Haïti, Libanon, India en Dominicaanse Republiek)

 Extra documenten: Alléén van toepassing op medewerkers van een consulaat (u bent een diplomaat)

 • geldig buitenlands rijbewijs (uitgegeven alvorens zich op Curaçao te hebben gevestigd);
 • karnet Consulaat;
 • geldig paspoort;
 • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

Na overleg van nodige documenten:

 • aanvrager dient een “aanvraag voor omwisseling van het verlopen rijbewijs” bij Afdeling Rijbewijzen in te vullen;
 • aanvraag dient te worden geaccordeerd;
 • drie dagen na indienen van de aanvraag kan het rijbewijs worden omgewisseld.