Rijbewijsvernieuwing: Curaçaos Rijbewijs

U heeft een rijbewijs dat op Curaçao is afgegeven en u wilt dit rijbewijs  vernieuwen. Dit houdt in dat uw rijbewijs wordt verlengd.

Voor het vernieuwen van een rijbewijs dat op Curaçao is afgegeven dient u een afspraak te maken via het online afsprakensysteem  sita.gobiernu.cw

 

Het rijbewijs kost NAf 95,--.

MCB rekeningnummer: 31968502

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • uw rijbewijs (geldig of verlopen minder dan 1 jaar);
  • een geldig identiteitsbewijs (sedula of paspoort indien uw rijbewijs is verlopen);
  • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u betaalt de kosten, dan krijgt u het nieuwe rijbewijs op dezelfde dag.

U dient een afspraak maken voor de aanvraag van uw rijbewijs. Dit kan via het afsprakensysteem online.

sita.gobiernu.cw

*Openingstijden

  • maandag – donderdag: 8:00 am – 3:00 pm
  • vrijdag: 8:00 am – 12:00 pm

Vernieuwing van het rijbewijs

De vernieuwing van het rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42